İyi ki Varsınız, değerinizi biliyoruz.
14 Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Image Description

Değerli Meslektaşlarım, 

Dünyanın en onurlu mesleğini çok güç koşullarda büyük fedakârlıklarla yerine getirdiğinizi biliyorum. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyor, arzu ettiğimiz tüm koşulların sağlanacağı bayramlar diliyorum.

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Prof. Dr. Vahit Özmen

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Image Description

“Tüm meslektaşlarımın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum. Meslektaşlarıma huzur içinde çalışabilecekleri ve hastalarına hem de mesleki gelişmelerine yeterli zaman ayırabilecekleri bir çalışma düzeni temenni ediyorum.”

 

Prof. Dr. M. Cihat Ünlü

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı


Image Description

“Özveriyle çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutlarım.”


Prof. Dr. İsmail Lazoğlu

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi MüdürüImage Description

“7/24 Fedakârca çalışan tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarız”

 

Prof. Dr. Tayfun Aybek

Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm BaşkanıImage Description

Doktorclub üyesi değerli hekim meslektaşlarımız,

1827 yılında çağdaş düşünceli Padişah Sultan II. Mahmut’un modern tıp eğitiminin ülkemizde başlattığı girişimin üzerinden tam 192 yıl geçti.

Başlangıçta sadece İstanbul’da açılan bu okul hekim yetiştirmekte idi. Bu okula kız öğrenciler alınmıyordu.20.yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde bir takım girişimler olsa da bunların hepsi sonuçsuz kalıyordu.1922 yılında ise İlk defa İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi’ne 7 kız öğrenci alınıyor ve bunlar 1927 yılında mezun oluyorlardı.

O dönemde yakılıp, yıkılan ve bulaşıcı hastalıklar ile amansız mücadele verilen Anadolu’da sadece 554 hekim bulunmakta idi.

İstanbul’un 1918 yılında Mondros Mütarekesi sonrası işgali İstanbul’daki genç Tıbbiye’lileri derinden yaralamıştı. Haydarpaşa’daki okullarında iki kule arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak bu işgali protesto ediyorlardı. Bu eylemin başında 3.sınıf öğrencisi Hikmet Bey bulunuyordu. Tıbbiye’li Hikmet Bey daha sonra arkadaşlarından topladığı harçlıklarla Sivas Kongresi’ne katılıyor ve burada Manda yönetimine karşı olduklarını açıklıyordu. Bu asil davranış Mustafa Kemal’i çok duygulandırmıştı.

O tarihten itibaren tüm 14 Mart’lar genç Tıbbıyeli’lerin emperyalistlere karşı ülke savunmasında en önde yer aldıkları gün olarak anılır ve kutlanır. Bizlerde her 14 Mart’ta bu şerefli Tıbbiye’lilerin evlatları olarak hem onları anıyor hem de ülkemizin sağlık sorunlarını masaya yatırarak bunlara akılcı çözümler bulmaya çalışmaktayız.

Dün, başlangıçta 1 olan Tıp Fakültesi sayısı bugün 81 ilimizde 92 e ulaşmış olup her yıl 15.000 öğrenci eğitime başlamaktadır.

Yıllardır bu onurlu mesleği fedakârca uygulamaya çalışan hekim meslektaşlarımız, son yıllarda şiddete maruz bırakılmakta, hatta bazen öldürülmektedirler. Bu tür davranışların kanımızca kabul edilebilecek bir tarafı bulunmamaktadır. Halkımıza gece gündüz demeden 24 saat hizmet veren hekimlerimiz hastalarından ve onların yakınlarından aynen geçmişte olduğu gibi gerekli saygıyı görmeyi hak etmektedirler.

Atamızın ünlü vecizesinde anlam bulan ”Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz ”sözünü tüm halkımıza yeniden hatırlatmak gerekir düşüncesindeyiz.

Bizler Doktorclub olarak siz değerli hekimlerimizin mesleki gelişimlerini arttırmak konusunda yoğun çabalar harcamaktayız. Bu konularda sizlerden gelecek görüşler ve öneriler bizlere yol gösterici olacaktır. Sizlerin değerli oyları ile Doktorclub Awards’ta ödül alan meslektaşlarımızın sevinçlerini tarif etmek imkânsızdır.

Her türlü olumsuz koşullara rağmen mezun olurken ettiğimiz Hipokrat Andı’ na sadık kalarak bu onurlu mesleği sürdüren siz değerli hekim meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla.

Prof. Dr. Semih Baskan

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Doktorclub Awards 2019 Bilimsel Jüri Başkanı


Image Description

“Sağlıklı bir toplum olabilmemiz için sağlık hizmetlerinin çok farklı alanlarında inanılmaz bir özveri ile gece-gündüz çalışan sevgili çalışma arkadaşlarımın,  çok değerli hocalarımın ve öğrencilerimin 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum! “ 

Sevgiyle, saygıyla, ve kardeşlik duygularıyla! Daha güzel bir dünya için, daha nice güzel Tıp Bayramlarına!

 

Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Image Description

“14 Mart, ülkemiz hekimlerinin, hep bir arada iyiye, güzele, mükemmele doğru yolculuklarının başladığı tarihin yıl dönümüdür. Her yıl aynı heyecan ve coşku ile kutlanmaya devam etmekte ve iyiliğin ve sağlığın işareti görülmektedir. İlk kez 1827’de çağdaş tıp eğitiminin başladığı tarih, 1919’da İstanbul’un işgaline karşı ilk ateşlenen işaret fişeğidir. 14 Mart 1919’da Tıbbiyeli öğrenciler ülkenin bağımsızlığı ve esenliği için ilk kez direnişe Haydarpaşa Tıbbiyesinde geçmiş ve o gün ülkemizin bağımsızlığının temeli atılmıştır. Bugün de bu ülkenin hekimleri 100 yıl öncesinin inancı ile ülkemiz insanlarının esenliği ve mutluluğu 100 yıl öncesinin heyecanı ile çalışmaya devam etmektedir.”

 

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı


Image Description

“Tıp sanatını kanıta dayalı bilim çerçevesinde icra eden, tüm zorlu koşullara ve güçlüklere rağmen mesleklerini insan sevgisinin yüceliği çerçevesinde yürüten tüm meslektaşlarımın Tıp bayramını kutlarım”

 

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

Genel Cerrahi 


Image Description

“Büyük bir fedakârlıkla çalışan, insanla uğraşıp insanı yaşatmayı acısını azaltmayı derdine derman olmayı mesleği olarak seçen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

 

Prof. Dr. Pınar Borman

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon


Image Description

“İnsan sağlığına hizmet ederek dünyanın en anlamlı ve kutsal görevini icra eden Türkiye Sağlık camiasının kıymetli doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık Endüstrisi olarak sağlık hizmet standartlarının her gün daha da yukarı çıkartılması için sizlerle omuz omuza çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

 

Yelda Ulu Colin

GE Healthcare Türkiye

Genel Müdür


Image Description

“İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak, onları yaşatmayı amaçlayan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveri ile yerine getiren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının, özlük hakları ve çalışma koşullarının daha iyiye götürülmesi dileğiyle 14 Mart Tıp Bayramını tebrik eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

 

Prof. Dr. Ali Ünal

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hematoloji Bilim DalıImage Description

“Kutsal mesleği özveri ile gerçekleştiren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

 

Dr. Öğr. Üyesi Z. Burçin Gönen

Erciyes Üniversitesi

Genom ve Kök Hücre Merkezi


Image Description

“Sağlığımız ve sağlıkları yarınlarımızın güvencesi olan, gece gündüz demeden bizler için çalışan değerli sağlık mensuplarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.”

 

Berksu Karaibrahimoğlu

GE Healthcare Türkiye

Pazarlama Direktörü


Image Description

" Tıp pratiğinde gelişmekte olan teknik ve teknolojik özelliklerin yanında geleneksel değerlerin unutulmadığı; hekim hasta ilişkisinin saygı, sevgi ve karşılıklı iletişim çerçevesinde sürdürülebildiği; meslek olmaktan öte bir hayat şekli olan hekimliğin değerinin herkes tarafından daha iyi bilindiği; mesleki pratikte yadsınamaz yeri olan bilimsellik, ahlak, saygı, etik gibi değerlerin popüler kültürün, hekimlikle bağdaşmayan yeni tarzına kurban edilmediği nice yıllara. 

Mesleğini layıkıyla yapan tüm hekimlerin 365 günü kutlu olsun! " 

 

Doç. Dr. Cem Arıtürk

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acıbadem Fulya Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği


Image Description

“Değerli doktorlarımıza bilime ve insanlığa yaptıkları katkılar ve fedakâr çalışmaları için teşekkür ederiz.”

 

Prof. Dr. Orhan Alankuş

Okan Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi MüdürüImage Description

“Kutsal emeğiniz sağlığımızın güvencesi! Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!”


Engür Rutkay

İncekaralar 

Genel Müdür YardımcısıImage Description

“Hipokrat'tan İbni Sina'ya, Asklepion'dan modern hastanelere tıbbın beşiği olmuş bu topraklarda eşsiz Tıp Bayramımızın 100.yılını sevinçle kutluyoruz. Teknolojideki baş döndürücü değişimlerin yarattığı tehditlere, maruz kaldığımız her türlü şiddete, kötü yönetime rağmen iyi hekimlik ilkeleriyle insan var oldukça gelişecek bir mesleğimiz var; ne mutlu bize.” 

Sevgili Meslektaşlarım, nice yüzyıllara.

 

Prof. Dr. Melih Bulut

Sağlıkta İşbirliği Platformu


Image Description

“Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutlar sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz. “

Prof. Dr. Süleyman Sevinç

Labenko Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi


Image Description

Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım. 

“Sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiği bu dönemde üzerinde çalıştığım trikromatik renkli MR'ın değerli meslektaşlarımız tarafından ödüle layık görülmesi benim için en onur verici ve anlamlı bayram oldu. Uzun bir aradan sonra Tıp bayramına mutlu bir şekilde giriyorum. Bana bu fırsatı ve olanağı sağlayan Doktorclub ailesi ve yöneticileri ile oylamaya dâhil olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının harcadıkları yoğun emeklerin karşılığını maddi manevi alabilecekleri, hak ettikleri takdiri alabilecekleri, huzurlu ve şiddetten uzak ortamlarda çalışabilecekleri nice 14 Martların gerçek bayram havasında geçmesini yürekten diliyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.”

 

Rad. Dr. Nevit DİLMEN

SONOMED


Image Description

"Tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

 

Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı


Image Description

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz ”  sözünün altında yatan; değişen teknoloji ile geleceğe yön veren, vizyoner, gece gündüz fedakârca insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum.

 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener

İstanbul Üniversitesi

TETLAB


Image Description

“Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor,  saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

 

Mahmut Şahin

Trakya Kalkınma Ajansı

Genel Sekreter


Image Description

“İnsan ve sağlık söz konusu olduğunda sizinle aynı dili konuşmaktan gurur duyuyoruz. Tutkusu ve özverisiyle her gün bıkmadan, usanmadan çalışan tüm sağlık görevlilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarız.”

 

Elif Gürsoy

Allergan Kurumsal İletişim MüdürüImage Description

“Sağlığımızın güvencesi tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor,  büyüklere saygı, küçüklere sevgilerimi sunuyorum.”

 

Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD/ NPFUAM Müdürü


Image Description

“Büyük bir özveri ile çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.”


Sevgi ve saygılarımla,  

Kemal Kaplan

Acıbadem Teknoloji


Image Description

“Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, daha müreffeh günler dilerim.”

 

Prof. Dr. Abut Kebudi

Okan Üniversitesi Hastanesi

Genel Cerrahi


Image Description

“İSEK(İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutluyor, insan sağlığını çok daha ileriye taşıyan fikir ve çözümlerinizi hayata geçirebildiğiniz bir yıl diliyoruz.”

 

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk

İSEK Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliği EnstitüsüImage Description

“Bayram tadında 14 Mart’lar kutlamak özlemiyle, huzurla mesleğimizi yapmayı diliyoruz. Bizler özveri ile yaptığımız işimizi aldığımız tıp eğitimine, etiğe ve kanunlara uygun şekilde ve içimizdeki insan sevgisiyle en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. “

 

Dr. Özlem SEZEN

AHEF Yönetim Kurulu BaşkanıBüyük Bir Fedakârlıkla Çalışan Tüm Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını En İçten Dileklerimle Kutlarım.Gündüz ve gece demeeden fedakarca çalışan tüm meslekdaşlarımın bayramını kutlarım14 Mart Tıp Bayramı tüm meslektaşlarım ve Tıp mebsuplarına kutlu olsun. Dr S.BozkurtBayram gelmiş neyime anam anam garibem türküsü aklıma geldi,tüm meslekdaşlarımın bayramını kutlarımSorunlarımızın en aza indirgendiği daha güzel günler için birlikte çalışmalar dileğiyleSaygıdeğer meslektaşlarım,hocalarım;14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun,hayata yeni gelen,hayata yeniden bağlanan her yeni can adına hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum...29 yıllık meslek hayatımda son yıllarını şiddet dolu geçmesine sebep olan tüm siyasetçilere lanet okuyor Ve çaresiz tıp camiamızın tıp bayramını büyük bir eziklikle kutluyorum14 mart Bayram olsaydı tatil olurdu.. Tüm fedakar meslektaşlarımın bayramını kutlar saygılar sunarım...Şiddetsiz, mahkemesiz, huzurlu nice 14 Martlar siz fedakar meslektaşlarımın olsun. Prof.Dr.Erdal KALKAN Konya Özel Medova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı HukukçuHayatı boyunca büyük sorumluluk içinde çok çalışan hekimlerin kıymetinin bilinmesi dileğiyle tıp bayramımız kutlu olsun Sayın Meslektaşlarım ve Tüm Tıp Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar,sağlık,mutluluk ve başarılarla dolu günler dilerim. Prof. Dr. Ali TERCİ İç Hastalıkları Emekli Öğ. ÜyesiBu mesleğin hak ettiği yere geleceğini görebilecegimiz nine 14 martlara.Camiamızın bayramını kutluyorum.14 Mart ın daha coşkuyla kutlanması dileğiyle meslektaşlarımın gününü kutluyorum Dr Ayşe Kayacan Adana Saygıdeğer Tıp Bilimi ve Mesleği mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.Ozgür, vatanını seven Atatürk İlke ve Devrimlerinin tatbikcisi Türk Hekim ve Yardimcilarinin nice tıp bayramlarını kutlamalarını dilerim.Saygilar ,selamlar. Profesör Dr.Aytul.Parlar.Ege Üni.Tip Fak.Cocuk Sağlığı ve Hasta.Cocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı ( emekli).Özveri ve emeklerin takdir edildiği,hekimliğin gerçek değerini bulduğu bir meslek olması temennisiyle tüm meşlakdaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.GEREK BİZ DOKTORLARA-SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AYRICA BİZİ DOĞURAN VE YUĞURUP BU GÜNLERE GETİREN KADINLARIMIZA ŞİDDETİ KINIYOR BU NEDENLE BAYRAMI BURUK KUTLUYORUM.ŞİDETSİZ VE HOŞGÖRÜ ATMOSFERİNDE NİCE BAYRAMLARA DİYOR SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM. RADYOLOG DR.İHSAN ÖZGÜRÇAĞ“Büyük gayret ve sevgiyle çalışan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutlarım.Sağlıklı günler dilerim”ZORLU ŞARTLARDA BÜYÜK ÖZVERİYLE HAKLARINI ALAMADAN ÇALIŞAN VE EMEKLİ TÜM SAĞLIK GÖREVLİLERİ VE DOKTORLARIN 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAR SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİM. EMEKLİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  UZMANI MEHMET GÖKMEN Merhaba Değerli Meslektaşlarım; Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Bayramımızın tarihçesi ile ilgili hazırladıkları videonun linkini paylaşmak istiyorum. https://youtu.be/YRyBRZ5RwOQ Tüm güzel dileklerimle, nice huzurlu ve keyifli Tıp Bayramlarına! Prof. Dr. Ranan Gülhan AktaşYAŞANAN TÜM SIKINTILARA RAĞMEN HEKİMLİĞİN KIYMETİNİN BİLİNMESİ DİLEKLERİMLE, TÜM MESLEKTAŞLARIMIN 14MART TIP BAYRAMLARINI KUTLARIM. DR SERVET ÜNSAL ANKARA MİLLETVEKİLİDeğerli Meslektaşlarım, Dünyanın en onurlu mesleğini, çok güç şartlarda büyük özveriyle yerine getirdiğinizi biliyor ve 14 Mart Tıbbiyelier Bayramınızı kutluyor, arzu ettiğimiz tüm koşulların sağlanacağı nice bayramlar diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla, Dr. Ali SARITüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gostermis oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,14 mart tip bayramınızı kutluyorum .Uzm.Dr. Ahmet A. İSMAILOGLUTüm meslektaşlarımızın tıp bayramı kutlar en kalbi duygularımla sevgilerimi sunuyorum.