Halk Sağlığı Açısından Covid-19 Pandemisi

6 Mayıs 2020

Webinar: Halk Sağlığı Açısından Covid-19 Pandemisi
Moderatör: Dr. Murat Toktamışoğlu - Doktorclub
Katılımcılar:
Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof.Dr. Metin Pıçakçıefe - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı