Halk Sağlığı Açısından Covid-19 Pandemisi

6 Mayıs 2020


"Halk Sağlığı Açısından Covid-19 Pandemisi" konulu panelimiz, 6 Mayıs 2020 saat 21.0'deydi.
Moderatör: Dr Murat Toktamışoğlu (Doktorclub)
Katılımcılar:
Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
Prof.Dr. Metin Pıçakçıefe (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)