Pandemi Yaşlılar ve Demans Hastalarını Nasıl Etkiledi ? Türkiye Gerçekleri

7 Mayıs 2020

Webinar: Yaşanan Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki demans hastaları üzerindeki etkileri
Moderatör: Prof. Dr. Aynur Özge-Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Mersin Alzheimer Derneği Başkanı
Katılımcılar:
Dr. Orhan Koç
-AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür
Doç. Dr. Nil Tekin- Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, AÇSHB Narlıdere Yaşlı Bakım Mrk Sorumlu Hekim
Dr. Hamdi Erhan- Mersin Alzheimer Derneği, Demans İhtisas Merkezi Sorumlu Hekimi
Şenay Topal- Mersin Alzheimer Derneği