COVİD-19 Pandemisi ve Acil Tıp

12 Mayıs 2020

Webinar: Covid-19 pandemisinde en ön saflarda görev alan acil tıp uzmanlarının çalışmaları
Moderatör: Prof.Dr. Yıldıray Çete
Katılımcılar:
Doç.Dr. Halil Doğan

Uz.Dr. Sevilay Ünver
Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı
Doç.Dr. Başak Bayram