Kanserde Tarama ve Erken Tanı Programı

4 Nisan 2021

Tüm dünyada kanser insidansı artmaktadır. Kanser hem sosyal ve tıbbi sonuçları, hem ülke ekonomilerine etkileri açısından dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kanserlerin önemli bir kısmı sigaradan uzak durma, sağlıklı beslenme, fizik aktivite gibi yaşam şeklimizin  düzenlenmesi ile önlenebilir.

Yakınmalar olmadan taramalar yaparak bazı kanserlerin  erken tanısı sağlanabilir, bazı kanserlerin erken belirti ve bulguları bilinmesi, sağlık kuruluşlarına başvurarark erken tanı almalarını sağlayabilir. 

Preventif onkolojinin amacı kansere yola açabilecek çevresel ve bireysel  etmenlerin belirlenmesi ve kontrolu ile kanser gelişiminin önlenmesi;  yakınmalar olmadan taramalar yaparak kanserin erken tanı ve tedavisinin sağlanması, kanser tanısı almış hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerinin sağlanması, psikososyal yönden desteklenmeleri,  ve komplikasyonlarının engellenmesidir.

1-7 Nisan Kanser Haftasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi olarak “KANSERDE TARAMA VE ERKEN TANI “-Eğitim Toplantısında Türkiye’de kanser epidemiyolojisi, tarama programları, erişkin ve  çocuklarda erken tanı için belirti ve bulgular, egzersiz ve kanser konuları farkındalığı ve bilgiyi artırmak amaçlanmıştır.

Eğitimlerin yararlı olmasını dileriz. 

Moderatörler: Prof. Dr. Rejin Kebudi, Prof Dr Adnan Aydıner


Konuşmacılar: 

Prof Dr Ahmet Kizir

Prof Dr Vahit Özmen

Prof Dr Filiz Akyüz

Prof Dr Samet Topuz

Prof Dr Turhan Ece

Prof Dr Faruk Özcan

Prof Dr Rejin Kebudi

Prof Dr Bülent Zülfikar 

Prof Dr Bülent Bayraktar

Prof Dr Sıdıka Kurul


                      


Webinar canlı yayınına etkinlik günü http://doktorclub.com/kansertarama adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 


Henüz Doktorclub üyesi değilseniz kursa katılmak için ücretsiz üye olabilirsiniz:

Hekimler için üyelik: https://doktorclub.com/kayit

Intern hekimler ve öğrenciler için üyelik: https://doktorclub.com/ogrencikayit

Diğer Sağlık Meslek Mensupları ve öğrenciler için üyelik: https://doktorclub.com/kayitBu online etkinlik sadece Doktorclub üyelerimizin erişimine açıktır.