YARA BAKIMI-II
Negatif Basınçlı Yara Tedavisi, Kronik Yarada Enfeksiyon Yönetimi

28 Ağustos 2020

Konu Başlığı: Negatif Basınçlı Yara Tedavisi, Kronik Yarada Enfeksiyon Yönetimi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Cengiz Çetin - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.

Doç. Dr. Süda Tekin - Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları