TATD Dijital Kış Okulu - Akut Ağrılı Hastada Acil USG Uygulamaları Webinar

30 Ekim 2020

Eğitim Koordinatörü:

Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

 

Eğitmenler:

Doç. Dr. Mehmet Ali Aslaner

Dr. Öğr. Üyesi Alten Oskay

Uzm Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak

                                               

Eğitimin Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

Kurs Acil USG giriş konularını kapsamakta olup ultrasonografi cihazını ilk defa kullanacaklar için temel cihaz ve ultrasonografik görüntüleme prensiplerinin yanı sıra Acil Travma USG, bilier, üriner, odaklanmış ekokardiyografik USG, abdominal aorta ve inferior vena kava ultrasonografik incelemelerinin temel prensipleri; normal ve patolojik olgu ve uygulama örnekleri ile çevrimiçi olarak aktarılacaktır.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

Acil tıp uzmanları ve uzmanlık öğrencileri, acil serviste hizmet veren tüm tıp doktorları

 

Eğitim Planı 

Kurs 4 saatlik çevrimiçi eğitim olarak planlanmıştır.

 

Saat

Konu

Eğitmen

10:00-10:40

Açılış, Kurstan Beklentiler

Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

 

Ultrason Fiziği, Artefaktlar, USG Cihazı ile Tanışma

Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

10:40-11:10

Acil Travma USG

Uzm. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak

ARA

 

 

11:20-11:50 

Üriner USG

Doç. Dr. Mehmet Ali Aslaner

11:50-12:20

Bilier USG             

Dr. Öğr. Üyesi Alten Oskay

12:20-13:00

Odaklanmış Kardiyak USG

Doç. Dr. Mehmet Ali Aslaner

ARA

 

 

13:15-14:00

Aort USG

Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

 

Webinar sonrası katılım belgesi/sertifika gönderilmeyecektir.

Sadece Hekim olan kişilerin kayıtları alınmaktadır.


Bu online etkinlik sadece Doktorclub üyelerimizin erişimine açıktır.