Covid-19 Pandemisi ve Nörolojik Hastalıklar

29 Nisan 2020

Mersin Alzheimer Derneği Başkanı Prof.Dr. Aynur Özge moderetörlüğündeki panelimizde konuşmacılarımız, demans hastaları ve yaşlıların pandemiden etkilenmesi, Covid-19 ve serebrovasküler tutulum, akut nörolojik bulgular ve tedavi stratejileri, pandemi ve multidisipliner tedavi yaklaşımları konularında bilgiler vererek, üyelerimizden gelen soruları da yanıtladilar.
Moderatör: Prof. Dr. Aynur Özge -Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Mersin Alzheimer Derneği Başkanı
Katılımcılar:
Prof.Dr. Derya Uludüz - Beyin Sağlığı Derneği Başkanı
Doç.Dr. Ömer Karadaş
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane E.A.H. Nöroloji A.B.D.
Doç.Dr. Ümit Savaşçı