DOKTORCLUB KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

“Aydınlatma Metni”

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“ Doktorclub”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri toplama amacımız, hangi verileri topluyoruz, veri toplama yöntemimiz, toplanan verilerin kullanımı, verilerin aktarımı, Verilerin Saklanması, Yönetimi ve Güvenliği, Verilere Erişim Hakkı ve Veri Sahibi Üyelerin Hakları, Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi konularında siz üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

www.doktorclub.com sunduğu hizmetler ve kullanım amacına bağlı olarak üyelerimizin paylaşımlarının sağlık verilerini de içermesinden dolayı platformda yer alan verilerin kapsamı ve niteliği KVKK Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak değerlendirilip mevzuata uygun olarak bu metin hazırlanmıştır.

“İnternet Sitemiz aracılığıyla ile Profilinizde paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi her zaman profilinize giriş yaparak değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.”

GENEL HÜKÜMLER

 

 

 • Amaç ve Kapsam

 

Bu metnin amacı, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Doktorclub Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

 

 

 • Dayanak

 

Bu metnin hazırlanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanan “AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” (10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı)esas alınmıştır.

 

 

 • Tanımlar;

 

Bu metinde geçen;

Kanun: 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili

Veri kayıt sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak, No:15 Kat:5 Şişli – İstanbul adresinde bulunan, 6220479936 Vergi numaralı, Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Bundan böyle "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır.

Web Sitesi: Veri Sorumlusu tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: https://www.doktorclub.com;

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi-Sitemizde elde edilen veriler partnerlerimizle veri aktarım şartlarına bağlı paylaşılacaktır.

Üye: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir

Partner: Doktorclub sitesinde üyelerimize sunduğumuz hizmet sürecinde işbirliği yaptığımız/yapacağımız Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerini tanımlamaktadır.

Temsilci: Partnerlerle ilgili bilgileri yönetme yetkisine sahip olan Kullanıcıya verilen statüdür.

Profil: Herhangi bir üye veya kuruluş ile ilgili bilgi ve görüşlerin yer aldığı sitede tanımlanmış ve kayıt altına alınmış alandır.

Hesap: Üye veya Kurumların kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (üye) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Çerez: Çerez herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayarınıza bırakılan bir tür tanımlama(metin) dosyası. Çerezler, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Amaç yaygın kullanıcı deneyimine istinaden platformun geliştirilmesidir.

 

“Bu metinde yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır.”

Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu tarafından Dr. Hamza Gemici üyelerin ve partnerlerin dijital ortamda bilgilendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiştir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak, No:15 Kat:5 Şişli – İstanbul adresinde bulunan, 6220479936 Vergi numaralı, Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Bundan böyle "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır.

 

Yetkili Kişi:

Ad Soyad: Hamza Gemici

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0 (532) 6849015

 

VERİ TOPLAMA VE YÖNETİMİ

 

 

 • Veri Toplama Amacımız

 

 

www.doktorclub.com platformu hekimler arası dijital iletişim platformu olarak aşağıdaki nedenlerle veri toplamaktadır.

 • Hizmet planlamasına katkı sağlamak
 • Yasal bilgi ve belge oluşturmada kolaylık sağlamak
 • Alınan ve verilen hizmet sorunlarına efektif ve hızlı çözüm olanağı sağlamak
 • Kalite ve verimin artmasını sağlamak
 • Hekimlerimizin eğitimine katkı sağlamak
 • Üyelerimize ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet önermemize katkı sağlamak
 • Üyelerimize sağlıklı profil oluşturarak dijital ortamda iletişimlerinde katkı yapmak
 • Site içerisinde üretilen bilgilerin bilimsel olarak anlamlı olmasını sağlamak
 • İş birliği yaptığımız partnerlerimizin hizmet planlaması ve hedef kitle belirlemesine yardımcı olmak
 • Üyelerimizin ilettiği her türlü talebin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler
 • Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla bilgi ve belge oluşturmak 

 • Hangi Verileri Topluyoruz

 

 

Veri toplamanın kontrolü tamamen üyelerimizin elindedir. www.doktorclub.com platformunda düzenlenen veri giriş ekranlarına veri girmeyebilirsiniz. Bu durumda www.doktorclub.com platformunun sunacağı bazı hizmetlerden veya ürünlerden faydalanamayabilirsiniz. Girilen veriler kontrol edilmeden(www.doktorclub.com veri sorumlusu tarafından kontrol etmektedir.) site içinde iletişime geçemezsiniz. Bu yüzden verilerinizi gerçekçi ve düzgün giriniz

 

Üyelik başvurusunda aşağıdaki verileri talep ediyoruz.

 • Çalıştığınız sağlık sistem basamağı
 • Ad, Soyad
 • Geçerli, kullanımda olan E-mail adresiniz(Onayda sorun olursa resmi kurum e-mailiniz)
 • Belirleyeceğiniz şifre
 • Cep Telefonu, İş telefonu numaralarınız
 • Cinsiyet
 • Branşınız
 • Mezun olduğunuz fakülte
 • Çalıştığınız il, ilçe
 • Mezuniyet yılı
 • Çalıştığınız kurum tipi ve adı
 • Ünvanınız

 

Üyelik esnasında yukarıda paylaştığınız bilgiler profiliniz oluşturulurken kullanılmakta olup, sadece e mail adresiniz ve şifreniz diğer üyelerle paylaşılmamaktadır.

 

Üyelik onayından sonra platform içerisinde hangi verileri topluyoruz.

 

“üye olduktan sonra site içerisinde toplanan veriler site kullanım verileri ve üye tercih(zorunluluk yoktur) verileridir. Üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığınız hakkınızdaki verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak üye tercihi ile(zorunluluk yoktur)Doktorclub dijital platformu içinde sunulacak hizmet türüne bağlı TC kimlik numaranız veya partnerlerimize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca hizmet alımı ve sözleşmesinde kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra site veritabanında korunacaktır.

 

 • Veri girişlerine ait log kayıtları ve kullanıcı kimliği(kullanıcı adı şifresi) kayıt edilmektedir. Olası anlaşmazlık durumunda tutulan bu kayıtlar delil olarak sunulacaktır
 • Üye olduktan sonra isteğe bağlı olarak profil sayfanızda sosyal ve mesleki ilgi alanlarınız, deneyimleriniz, dernek/kulüp üyelikleriniz, Doğum tarihi, Yayımlar, kurs&sertifikasyonlar gibi verileri kayıt ediyoruz.
 • Platformumuzda partnerlerimiz sundukları hizmetle ilgili sizlerden bilgi talebinde bulunabilir. Partnerlerimizin talep ettiği bilgilerin sorumluluğu kurumumuza ait değildir.  www.doktorclub.com platformu zaman zaman üye fikirlerini almak ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere anket veya araştırma verilerini toplayacaktır.
 • Üyelerimizin paylaştığı verilerin sorumluluğu üyelerimize aittir. Platform içinde meslektaşlarınızdan görüş almak veya eğitim amacıyla hastalarınıza ait dataların paylaşılmadan önce hastalarınızdan izinlerini almanız gerekmektedir. Üyeler tarafından www.doktorclub.com içerisinde paylaşılan veriler kayıt edilmektedir. Bu veriler anonimleştirilerek kullanılacağı gibi olası hukuki problemlerde mahkeme izni doğrultusunda paylaşılacaktır.
 • Kurum profesyonelleri ile yapacağınız iletişim verileri yasal süre zarfında kaydedilip saklanacaktır. Olası anlaşmazlık durumunda hukuki izinler doğrultusunda mahkeme erişime izin verilecektir.
 • Ücretli hizmet alımınız durumunda mali bilgilerinize(Banka hesap numarası, Kredi kart numarası, İban numarası, T.C. Kimlik No, Kart türü ve ödeme onay işlemleri için gereken bilgiler ve fatura bilgileri gibi) ihtiyacımız var. Paylaştığınız mali bilgilerinizi sistemde güvenliğiniz için kayıt etmiyoruz. Yaptığınız her işlemde bilgileri tekrar girmeniz gerekecektir
 • Bizim e-postamıza gönderdiğiniz mesajlar, sorularınız program güncellemeleri, yeni ürünler ve yasal sebepler dolayısıyla arşivlenip bir müddet saklanmaktadır.
 • Üyelerin doktorclub ve uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Aşağıda listelenmiştir(ayrıntılı bilgi 3. Madde de verilmiştir)

Tarayıcı Türü

IP

İşletim Sistemi

Sisteme Girişler

Görüntüleme Süresi

Üyelere verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

                   

Kanunun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika ve Prosedürlerimiz ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

 

 • Veri Toplama Yöntemi

 

 

Sizlerden veri toplama amacıyla online ortamda www.doktorclub.com sitesinde yer alan formları, mail iletişimi ve çerezler gibi yöntemleri(aşağıda ayrıntılar verilmiştir) kullanıyoruz.  

 

KVKK gereğince, www.doktorclub.com internet sitemizde aşağıda yer alan ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla(sözlü, yazılı veya elektronik şekilde) aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 

 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan üyelik sayfası bölümü,
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan profil sayfası bölümü
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan anketlerin yer aldığı sayfalardan
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan paylaşım sayfalarında(gruplar, ana sayfa, ilan ve duyurular)
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan haber, video, duyuru,ilan ve paylaşımlara yapılan yorum alanlarından
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan vaka paylaşım sayfalarından
 • www.doktorclub.com sitesi’nde yer alan partnerlerimize ait mikro site, ürün sayfası ve duyurularının yer aldığı sayfalardan
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Doktorclub adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, sosyal medya araçlarına daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, www.doktorclub.com’a sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“ MMS”) dâhil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,
 • Telefon(Çağrı merkezi yetkilisi) aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,
 • www.doktorclub.com’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, partnerleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.
 • www.doktorclub.com’un veri sorumlusu olan Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait ya da ortaklığı dâhilinde yer alan diğer internet siteler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

Veri toplamaktayız. Ayrıca;

Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları veya Çerezler vasıtasıyla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dâhilinde işlemekteyiz. Sitemizde kullanılan çerezlerin site dışında bilgi toplamak veya kişisel verileriniz elde etmek gibi amaçları yoktur.  Hizmetlerimiz içinde ve dışındaki hareketleriniz doğrultusunda size erişmek için bu teknolojilerden faydalanan çok sayıda ürün ve özellik sunuyoruz. Bu teknolojiler ve nasıl kullanıldıkları hakkında en güncel bilgileri almak için zaman zaman bu sayfayı ziyaret edin. Çerezler aracılığıyla bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler toplanan verilere örnek gösterilebilir. Ayrıca Flash çerezleri ve internet tarayıcısı kanallarıyla sahteciliği önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımamıza yardımcı olacak Kişisel Veri niteliğinde olmayan teknik bilgileri de işleyebilmekteyiz.

 

Tarayıcınız veya cihazınız, bu teknolojilerle ilişkili ayarlar sunuyor olabilir. Bu ayarların mevcut olup olmadığı, neler yaptıkları ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın veya cihazınızın yardım malzemelerine bakın. Bazı ayarlar, sunduğumuz özellikleri düzgün kullanamamanıza sebep olabilir. Yerel saklama, internet siteleri veya uygulamaların kişilerin bilgisayar, cep telefonu veya diğer cihazlarında veri saklamalarına ve bunlardan veri almalarına imkân sağlayan endüstri standardı bir teknolojidir.

 

 

 • Toplanan Verilerin Kullanımı

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ da sayılan haller saklı kalmak kaydıyla www.doktorclub.com üyelerin izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

 

 • Profil sayfanızı oluşturmak
 • Diğer üyelerle iletişime geçmek için önerilerde bulunmak
 • Size özel iş imkânları, çalışma tekliflerini iletmek
 • Bilimsel çalışma yapmak
 • Anket ve değerlendirmelere katılmanızı sağlamak
 • Önerilerinizi, Taleplerinizi ve Siparişlerinizi almak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak, Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 • Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları sunmak
 • Bilgilerinizi güncellemek,  Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 • Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 • Partnerlerimizle iletişiminizi sağlamak, Partnerlerimizin ürün ve hizmetlerini size ulaştırmak
 • Partnerlerimizin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 • Yayınlar göndermek, Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • www.dokotrclub.com’un sahibi ve hizmet sağlayıcısı olan yukarıda açık kimliği belirtilen Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sunacağı hizmetlere ait sitelere ve ürünlere erişim sağlamak
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni içerikler ve hizmetler hakkında bilgi vermek,

 

 

 • Verilerin Aktarımı

 

 

Kişisel Veriler, Kanun Madde 5.2’de ve Madde 6.3’de belirlenen istisnai hallerde Açık Rıza olmaksızın yahut diğer hallerde Veri Öznesinin Açık Rızası alınmak şartı ile (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere Şirket tarafından aktarılabilir. Toplanan veriler partnerlerimizle sunulacak hizmet dâhilin de paylaşılabilecektir. Ancak girdiğiniz kişisel verileriniz(Ad Soyad, E-mail adresi, Telefon) izniniz olmadan paylaşılmayacaktır. www.doktorclub.com sitesinden sizlere ulaşacak 3. Taraflar(Partnerlerimiz) sunacakları hizmetler için ayrıca veri talep edebilirler. 3. Taraflar tarafından talep edilen verileri isteğe bağlı girebilirsiniz. 3. Tarafların istediği veriler sunulacak hizmete özel olduğundan verileri girmemeniz durumunda bu hizmetlerden faydalanamayabilirsiniz. 3. Tarafların talep ettiği veriler ve bu verileri koruma yükümlülüğü kendilerine ait olup hiçbir şekilde www.doktorclub.com’u bağlamaz

 

İnternet portalımızda, www.doktorclub.com  tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politakaları ve kullanım koşulları dâhilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamarından www.doktorclub.com sorumlu değildir.

 

www.dokotrclub.com’un sahibi ve hizmet sağlayıcısı olan yukarıda açık kimliği belirtilen Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sunacağı hizmetlere ait sitelere ve ürünlere erişimde kullanılmak üzere profil bilgileriniz ilgili site veri tabanına aktarılabilecektir. Bu şekilde bahsi geçen sitelere aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlayabileceksiniz.  Bu doğrultuda hizmete alınan siteler ve ürünler www.doktorclub.com platformu içinde duyurulacaktır. Bahsi geçen sitelerden hizmet almak istememeniz halinde veri sorumlusuna ileteceğiniz talebiniz doğrultusunda aktarılan verileriniz silinecektir.

 

KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde , yurtiçinde ve başta ve başta AB ülkeleri, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

 

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere toplanmış kişisel verileriniz kanun kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurul’un güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde Şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması gerekir. Kişisel Verilerin Yurt dışında üçüncü kişilere aktarımının Kanun düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktan Şirket çalışanları ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

 

Ayrıca www.doktorclub.com, aşağıda sayılan hallerde üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
 • www.doktorclub.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Üyelerin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

 

 • Verilerin Saklanması, Yönetimi ve Güvenliği

 Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kanun düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek, iş bu politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli kişisel verilerin korunma Prosedürlerini oluşturmak ve bunların denetimini sağlamak üzere Veri Sorumlusu yetkili kişi(Hamza Gemici, yukarıda iletişim bilgileri paylaşılmıştır) atamış ve Veri Koruma Komitesi(ilgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız) oluşturmuştur. KVK Prosedürlerine uygun şekilde korunmasından ilgili sürece müdahil olan tüm çalışanlar, Komite üyeleri ve Veri Sorumlusu Temsilcisi müteselsilen sorumludur.

 

Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik teknik konularda bilgili ve yetkili personel istihdam edilmektedir. Veri erişimi tüm çalışanlar için tanımlanmış olup, veri güvenliği açısından personele erişim kısıtlaması yapılmış olup tüm personelle veri güvenliği açısından gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışanın yetkisini aşar şekilde yapmış olduğu her türlü erişim ve işleme hukuka aykırı olup iş akdinin haklı nedenle feshi sebebidir. Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi çalışanları periyodik olarak Kişisel Verilerin korunmasına ve hukuka uygun olarak işlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Kendisine Şirket cihazı tahsis edilen her kişi, kendi kullanımına tahsis edilen cihazlarının güvenliğinden sorumludur.

 

www. Doktorclub.com içerisinde işlenen Kişisel Verilerin tamamı Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinde kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. Kişisel Verilerin kaybolmasını yahut zarar görmesini engellemek üzere yedekleme programları kullanılmakta ve yeterli düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel Verilerin yer aldığı belgeler kriptolu (şifreli) sistemlerle korunmaktadır. Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. başka bir aygıta aktarılamaz, Şirket dışına çıkartılamaz.

 

www.doktorclub.com’a kayıtlı olan tüm üyelerin şifreleri özel şifreleme teknikleri ile güvenlik altına alınmıştır 120 dakikadan fazla açık kalan ve herhangi bir işlem yapılmayan durumlarda oturumlar otomatik olarak kapatılır. Ancak, üyelerin sahip olduğu şifrelerin güvenliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Şifrenin yalnızca üye tarafından bilinmesi gerekmektedir Şifrenin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir.

 

Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş, gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uymaları yönünde taahhüt alınmıştır.

 

“Kanun yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz”

Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

 

 

 • Verilere Erişim Hakkı ve Veri Sahibi Üyelerin Hakları

 

 

Üyelerimiz, www.doktorclub.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Veri sorumlusunun hangi Kişisel Verilerini işlediği öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışında Kişisel Verilerini aktardığı üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin Veri Sorumlusunu ve Veri İşleyenin kimliğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili yürürlükteki yasalara göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili yürürlükteki yasalara göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Üyeler, yukarıda belirtilen taleplerini [email protected] web adresine yazılı olarak iletebilecektir(Veri Sorumlusuna Başvuru Kılavuzu için tıklayınız). Veri sorumlusu, yaptığınız talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan kanunda tanınan süre içinde üyeye iletecektir.

 

 

 • Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili üyeler için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almıştır.

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilir. Bu durum ilgili verilerin bilimsel çalışmalarda, projelerde kullanılması durumunda söz konusudur. Anonim hale getirilen veriler sonucu üretilecek ürün ve bilgiler kamuoyuna açık olarak paylaşılabilir.

 

Üye www.doktorclub.com platform üyeliğini dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda üyenin www.doktorclub.com sitesine erişimi kısıtlanır. Üyenin profil bilgilerine diğer üyelerin erişimi kısıtlanır. Üyeye www.doktorclub.com tarafından bildirimler engellenir. Üyenin platform içinde yaptığı faaliyetlere ait veriler anonimleştirilerek saklanır.

 

Üye, Kanunun 13 üncü maddesine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde; Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla www.doktorclub.com ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatlara zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

 

 • Diğer Hususlar

 

Bu metnin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, bu metinde yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Kurul yetkilidir.

 

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumuna http://www.kvkk.gov.tr/index.html  adresinden ulaşabilirsiniz

 

İşbu metin Türkçe olarak düzenlenmiş olup uyumsuzluk halinde Türkçe metin uygulanacaktır