Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi Hekimlerin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
5971
Pratisyen Hekim
5643
Diş Hekimi
2340
İşyeri Hekimliği
1613
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1288
Acil Tıp
1197
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1178
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1142
Genel Cerrahi
915
İç Hastalıkları
888
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
800
Ortopedi ve Travmatoloji
731
Nöroloji
568
Göz Hastalıkları
554
Diğer
399
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
397
Kardiyoloji
366
Üroloji
364
Radyoloji
319
Psikiyatri
263
Göğüs Hastalıkları
252
Beyin ve Sinir Cerrahisi
243
Enfeksiyon Hastalıkları
206
Kalp ve Damar Cerrahisi
196
Dermatoloji
162
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
143
Tıbbi Biyokimya 
142
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
139
Halk Sağlığı
137
Tıbbi Patoloji
116
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
114
Çocuk Cerrahisi
108
Tıbbi Mikrobiyoloji 
104
Hematoloji
97
Diğer
85
Göğüs Cerrahisi
74
Adli Tıp
69
Periodontoloji
68
Çocuk Psikiyatrisi
67
Radyasyon Onkolojisi
63
Nefroloji
63
Ortodonti
60
Endodonti
59
Diş Protezi
57
Pedodonti
56
Tıbbi Farmakoloji
52
Nükleer Tıp
51
Gastroenteroloji
50
Yoğun Bakım
47
Anatomi
37
Algoloji
36
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
35
Tıbbi Onkoloji
35
Fizyoloji
33
Çocuk Hematolojisi
32
Çocuk Nörolojisi
31
Romatoloji
30
İş ve Meslek Hastalıkları
29
Tıbbi Genetik
29
Restoratif Diş Tedavisi
27
Neonatoloji
21
Embriyoloji ve Histoloji
21
Çocuk Nefrolojisi
20
Çocuk Kardiyolojisi
19
Alerjik Göğüs Hastalıkları
17
Alerji Hastalıkları
16
Spor Hekimliği
15
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
13
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
11
İmmünoloji
11
Gastroentroloji Cerrahisi
11
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
11
Çevre Sağlığı
10
Geriatri
10
El Cerrahisi 
8
Genetik
8
Hava ve Uzay Hekimliği
5
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
5
Çocuk Alerjisi 
5
Epidemiyoloji
5
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
4
Dermatopatoloji
4
Askeri Sahra Hekimliği
4
Çocuk Ürolojisi
3
Nöroradyoloji
3
Pediyatrik Radyoloji
3
Çocuk Göğüs Hastalıkları
3
Çocuk Onkolojisi
3
Girişimsel Radyoloji
3
Androloji
2
Çocuk İmmünolojisi
2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
2
Sitopatoloji
2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
2
Okul Hekimliği 
1
Tıbbi Parazitoloji
1

Toplam

30654