Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 71530 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
8625
Pratisyen Hekim
7603
Diş Hekimi
7235
Acil Tıp
3590
İç Hastalıkları
2930
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2703
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2268
İşyeri Hekimliği
2071
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1755
Genel Cerrahi
1275
Nöroloji
1236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1166
Ortopedi ve Travmatoloji
972
Diğer
945
Kardiyoloji
853
Göz Hastalıkları
824
Radyoloji
691
Üroloji
561
Periodontoloji
519
Psikiyatri
514
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
483
Göğüs Hastalıkları
476
Enfeksiyon Hastalıkları
407
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
361
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
349
Pedodonti
317
Beyin ve Sinir Cerrahisi
313
Endodonti
312
Tıbbi Biyokimya 
291
Diğer
289
Tıbbi Patoloji
264
Dermatoloji
258
Kalp ve Damar Cerrahisi
255
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
240
Halk Sağlığı
217
Algoloji
190
Tıbbi Mikrobiyoloji 
186
Hematoloji
165
Ortodonti
159
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
154
Nefroloji
153
Restoratif Diş Tedavisi
148
Çocuk Cerrahisi
140
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
137
Nükleer Tıp
135
Tıbbi Farmakoloji
129
Adli Tıp
116
Gastroenteroloji
111
Diş Protezi
110
Radyasyon Onkolojisi
104
Göğüs Cerrahisi
104
Yoğun Bakım
92
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
91
Tıbbi Onkoloji
87
Çocuk Hematolojisi
85
Romatoloji
80
Neonatoloji
74
Çocuk Nörolojisi
59
Fizyoloji
59
Anatomi
58
Çocuk Nefrolojisi
54
Çocuk Kardiyolojisi
52
Tıbbi Genetik
47
İş ve Meslek Hastalıkları
47
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
41
Geriatri
37
Histoloji ve Embriyoloji
36
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
34
Çocuk Onkolojisi
31
Spor Hekimliği
27
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
26
Çevre Sağlığı
26
Çocuk Alerjisi 
25
Alerjik Göğüs Hastalıkları
24
Gastroentroloji Cerrahisi
18
İmmünoloji
18
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
El Cerrahisi 
15
Genetik
14
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
14
Girişimsel Radyoloji
10
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Hava ve Uzay Hekimliği
9
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Dermatopatoloji
7
Nöroradyoloji
6
Çocuk Ürolojisi
6
Çocuk İmmünolojisi
6
Sitopatoloji
5
Pediyatrik Radyoloji
5
Okul Hekimliği 
4
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
4
Androloji
4
Tıbbi Parazitoloji
3
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
2
Öğrenci/Intern
14740

Toplam

71530