Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 88156 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
9822
Pratisyen Hekim
8760
Diş Hekimi
7795
Acil Tıp
4591
İç Hastalıkları
4102
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3508
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2675
İşyeri Hekimliği
2209
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2182
Nöroloji
2079
Genel Cerrahi
1691
Diğer
1516
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1516
Ortopedi ve Travmatoloji
1465
Kardiyoloji
1213
Göz Hastalıkları
954
Göğüs Hastalıkları
920
Radyoloji
890
Üroloji
826
Psikiyatri
728
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
676
Periodontoloji
564
Enfeksiyon Hastalıkları
523
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
497
Pedodonti
442
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
395
Dermatoloji
391
Tıbbi Patoloji
391
Tıbbi Biyokimya 
373
Beyin ve Sinir Cerrahisi
365
Radyasyon Onkolojisi
349
Endodonti
341
Diğer
341
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
331
Kalp ve Damar Cerrahisi
318
Halk Sağlığı
301
Tıbbi Mikrobiyoloji 
300
Algoloji
271
Hematoloji
242
Nefroloji
224
Ortodonti
216
Çocuk Cerrahisi
201
Restoratif Diş Tedavisi
200
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
194
Tıbbi Onkoloji
178
Tıbbi Farmakoloji
162
Nükleer Tıp
162
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
158
Tıbbi Genetik
153
Yoğun Bakım
148
Adli Tıp
147
Göğüs Cerrahisi
135
Gastroenteroloji
130
Diş Protezi
130
Çocuk Hematolojisi
129
Çocuk Onkolojisi
104
Geriatri
103
Romatoloji
97
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
97
Çocuk Nörolojisi
87
Neonatoloji
87
Fizyoloji
75
Anatomi
68
Genetik
68
Çocuk Kardiyolojisi
63
Çocuk Nefrolojisi
63
Histoloji ve Embriyoloji
55
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
54
İş ve Meslek Hastalıkları
50
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
39
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Spor Hekimliği
29
İmmünoloji
29
Çevre Sağlığı
29
Çocuk Alerjisi 
29
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
Girişimsel Radyoloji
13
Çocuk İmmünolojisi
11
Çocuk Ürolojisi
10
Hava ve Uzay Hekimliği
10
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Pediyatrik Radyoloji
7
Dermatopatoloji
7
Nöroradyoloji
6
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Androloji
5
Sitopatoloji
5
Okul Hekimliği 
4
Tıbbi Parazitoloji
3
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3
Öğrenci/Intern
17158

Toplam

88156