Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi Hekimlerin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 5626
Diş Hekimi 1833
Pratisyen Hekim 1379
İşyeri Hekimliği 1346
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1070
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1020
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 863
Genel Cerrahi 847
Acil Tıp 775
İç Hastalıkları 768
Ortopedi ve Travmatoloji 723
Nöroloji 508
Göz Hastalıkları 470
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 427
Diğer 399
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 381
Kardiyoloji 347
Üroloji 334
Radyoloji 307
Psikiyatri 258
Göğüs Hastalıkları 250
Beyin ve Sinir Cerrahisi 240
Enfeksiyon Hastalıkları 202
Kalp ve Damar Cerrahisi 196
Dermatoloji 159
Tıbbi Biyokimya  138
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  138
Halk Sağlığı 131
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 114
Tıbbi Patoloji 113
Çocuk Cerrahisi 107
Tıbbi Mikrobiyoloji  103
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 100
Hematoloji 96
Göğüs Cerrahisi 74
Diğer 69
Periodontoloji 68
Adli Tıp 67
Çocuk Psikiyatrisi 64
Radyasyon Onkolojisi 63
Diş Protezi 57
Pedodonti 56
Ortodonti 56
Gastroenteroloji 49
Nefroloji 49
Endodonti 49
Nükleer Tıp 47
Tıbbi Farmakoloji 40
Yoğun Bakım 39
Anatomi 36
Algoloji 36
Tıbbi Onkoloji 35
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 34
Fizyoloji 33
İş ve Meslek Hastalıkları 30
Tıbbi Genetik 28
Restoratif Diş Tedavisi 27
Çocuk Nörolojisi 25
Çocuk Hematolojisi 22
Embriyoloji ve Histoloji 21
Neonatoloji 21
Romatoloji 19
Çocuk Kardiyolojisi 19
Alerjik Göğüs Hastalıkları 17
Alerji Hastalıkları 16
Çocuk Nefrolojisi 15
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 12
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  11
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 11
İmmünoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 11
Çevre Sağlığı 10
Geriatri 10
Spor Hekimliği 10
El Cerrahisi  8
Genetik 7
Hava ve Uzay Hekimliği 5
Çocuk Alerjisi  5
Epidemiyoloji 5
Askeri Sahra Hekimliği 4
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 4
Dermatopatoloji 4
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 4
Nöroradyoloji 3
Çocuk Ürolojisi 3
Pediyatrik Radyoloji 3
Çocuk Göğüs Hastalıkları 3
Çocuk Onkolojisi 3
Girişimsel Radyoloji 3
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Androloji 2
Çocuk İmmünolojisi 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Sitopatoloji 2
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Toplamı 23211