Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Below you may find the distribution of Doktorclub member physicians over specialties.
Numbers are updated with every new member.

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 4837
Pratisyen Hekim 1640
İşyeri Hekimliği 1439
Diş Hekimi 987
Acil Tıp 809
Kadın Hastalıkları ve Doğum 657
Genel Cerrahi 605
İç Hastalıkları 537
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 527
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 478
Göz Hastalıkları 298
Ortopedi ve Travmatoloji 272
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 263
Diğer 236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 217
Kardiyoloji 213
Beyin ve Sinir Cerrahisi 207
Radyoloji 200
Üroloji 191
Psikiyatri 177
Nöroloji 174
Göğüs Hastalıkları 159
Enfeksiyon Hastalıkları 153
Kalp ve Damar Cerrahisi 130
Dermatoloji 121
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  111
Tıbbi Biyokimya  99
Halk Sağlığı 90
Tıbbi Patoloji 84
Tıbbi Mikrobiyoloji  81
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 79
Çocuk Cerrahisi 67
Adli Tıp 54
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 54
Diş Protezi 48
Radyasyon Onkolojisi 47
Göğüs Cerrahisi. 43
Pedodonti 39
Ortodonti 38
Çocuk Psikiyatrisi 36
Tıbbi Farmakoloji 35
Gastroenteroloji 33
Nükleer Tıp 33
Nefroloji 31
Diğer 31
Anatomi 27
İş ve Meslek Hastalıkları 26
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 24
Fizyoloji 24
Tıbbi Genetik 21
Hematoloji 20
Periodontoloji 19
Endotonti 19
Embriyoloji ve Histoloji 15
Restoratif Diş Tedavisi 15
Alerji Hastalıkları 14
Alerjik Göğüs Hastalıkları 14
Çocuk Kardiyolojisi 14
Neonatoloji 14
Algoloji 14
Yoğun Bakım 13
Çocuk Nörolojisi 12
Romatoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 10
İmmünoloji 10
Spor Hekimliği 9
El Cerrahisi  8
Çevre Sağlığı 8
Çocuk Hematolojisi 7
Tıbbi Onkoloji 7
Hava ve Uzay Hekimliği 6
Genetik 6
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 6
Epidemiyoloji 5
Çocuk Nefrolojisi 4
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  4
Dermatopatoloji 3
Geriatri 3
Çocuk Alerjisi  3
Girişimsel Radyoloji 3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Çocuk Onkolojisi 2
Sitopatoloji 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 2
Nöroradyoloji 2
Çocuk Ürolojisi 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Çocuk İmmünolojisi 1
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Androloji 1