Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 82829 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
9301
Pratisyen Hekim
8330
Diş Hekimi
7568
Acil Tıp
4334
İç Hastalıkları
3621
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3107
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2546
İşyeri Hekimliği
2135
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2077
Nöroloji
1729
Genel Cerrahi
1539
Diğer
1441
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1394
Ortopedi ve Travmatoloji
1312
Kardiyoloji
1127
Göz Hastalıkları
928
Radyoloji
823
Üroloji
677
Göğüs Hastalıkları
674
Psikiyatri
657
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
597
Periodontoloji
552
Enfeksiyon Hastalıkları
494
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
476
Pedodonti
423
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
395
Tıbbi Patoloji
371
Dermatoloji
363
Beyin ve Sinir Cerrahisi
347
Tıbbi Biyokimya 
346
Endodonti
340
Diğer
336
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
328
Kalp ve Damar Cerrahisi
303
Tıbbi Mikrobiyoloji 
277
Halk Sağlığı
277
Algoloji
262
Hematoloji
242
Radyasyon Onkolojisi
227
Nefroloji
219
Ortodonti
202
Çocuk Cerrahisi
195
Restoratif Diş Tedavisi
193
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
176
Tıbbi Onkoloji
157
Tıbbi Farmakoloji
155
Nükleer Tıp
153
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
151
Adli Tıp
144
Yoğun Bakım
143
Tıbbi Genetik
137
Göğüs Cerrahisi
130
Diş Protezi
128
Gastroenteroloji
126
Çocuk Hematolojisi
115
Geriatri
97
Romatoloji
96
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
95
Neonatoloji
86
Çocuk Onkolojisi
83
Çocuk Nörolojisi
82
Fizyoloji
72
Genetik
64
Anatomi
63
Çocuk Kardiyolojisi
61
Çocuk Nefrolojisi
59
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
54
Histoloji ve Embriyoloji
53
İş ve Meslek Hastalıkları
50
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
36
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
İmmünoloji
29
Spor Hekimliği
28
Çevre Sağlığı
27
Çocuk Alerjisi 
26
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
21
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
20
Gastroentroloji Cerrahisi
19
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
Girişimsel Radyoloji
12
Çocuk Ürolojisi
9
Hava ve Uzay Hekimliği
9
Çocuk İmmünolojisi
9
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Pediyatrik Radyoloji
7
Dermatopatoloji
7
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Nöroradyoloji
6
Androloji
5
Sitopatoloji
5
Okul Hekimliği 
4
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
4
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3
Tıbbi Parazitoloji
3
Öğrenci/Intern
16626

Toplam

82829