Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 74476 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
8789
Pratisyen Hekim
7948
Diş Hekimi
7296
Acil Tıp
3905
İç Hastalıkları
3125
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2838
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2344
İşyeri Hekimliği
2097
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1823
Genel Cerrahi
1403
Nöroloji
1356
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1282
Ortopedi ve Travmatoloji
1040
Diğer
1009
Kardiyoloji
947
Göz Hastalıkları
851
Radyoloji
738
Üroloji
608
Psikiyatri
574
Göğüs Hastalıkları
546
Periodontoloji
524
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
522
Enfeksiyon Hastalıkları
451
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
384
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
355
Pedodonti
334
Diğer
329
Beyin ve Sinir Cerrahisi
323
Endodonti
320
Tıbbi Biyokimya 
307
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
288
Dermatoloji
284
Tıbbi Patoloji
280
Kalp ve Damar Cerrahisi
271
Halk Sağlığı
237
Algoloji
218
Tıbbi Mikrobiyoloji 
207
Hematoloji
187
Ortodonti
167
Nefroloji
163
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
163
Çocuk Cerrahisi
159
Restoratif Diş Tedavisi
158
Nükleer Tıp
146
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
146
Tıbbi Farmakoloji
144
Radyasyon Onkolojisi
138
Adli Tıp
127
Gastroenteroloji
119
Yoğun Bakım
118
Diş Protezi
115
Göğüs Cerrahisi
114
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
93
Tıbbi Onkoloji
93
Çocuk Hematolojisi
90
Romatoloji
88
Neonatoloji
83
Tıbbi Genetik
79
Çocuk Nörolojisi
75
Fizyoloji
63
Anatomi
61
Çocuk Kardiyolojisi
56
Çocuk Nefrolojisi
55
İş ve Meslek Hastalıkları
49
Geriatri
46
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
45
Histoloji ve Embriyoloji
45
Çocuk Onkolojisi
37
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Genetik
34
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
29
Çevre Sağlığı
27
Spor Hekimliği
27
Çocuk Alerjisi 
26
Alerjik Göğüs Hastalıkları
24
İmmünoloji
19
Gastroentroloji Cerrahisi
19
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
17
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
El Cerrahisi 
16
Girişimsel Radyoloji
10
Hava ve Uzay Hekimliği
9
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Çocuk Ürolojisi
7
Dermatopatoloji
7
Çocuk İmmünolojisi
7
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Nöroradyoloji
6
Pediyatrik Radyoloji
6
Sitopatoloji
5
Androloji
4
Okul Hekimliği 
4
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
4
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3
Tıbbi Parazitoloji
3
Öğrenci/Intern
14714

Toplam

74476