Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 94453 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
10530
Pratisyen Hekim
9308
Diş Hekimi
8627
Acil Tıp
4833
İç Hastalıkları
4419
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3835
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2789
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2383
İşyeri Hekimliği
2342
Nöroloji
2240
Diğer
1825
Genel Cerrahi
1639
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1638
Ortopedi ve Travmatoloji
1576
Kardiyoloji
1369
Göz Hastalıkları
1023
Göğüs Hastalıkları
1014
Radyoloji
976
Üroloji
909
Psikiyatri
823
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
748
Enfeksiyon Hastalıkları
597
Periodontoloji
587
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
534
Pedodonti
491
Dermatoloji
487
Tıbbi Patoloji
417
Radyasyon Onkolojisi
413
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
406
Tıbbi Biyokimya 
394
Beyin ve Sinir Cerrahisi
392
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
384
Endodonti
365
Kalp ve Damar Cerrahisi
365
Tıbbi Mikrobiyoloji 
362
Halk Sağlığı
357
Diğer
342
Algoloji
296
Hematoloji
280
Nefroloji
254
Ortodonti
235
Restoratif Diş Tedavisi
218
Çocuk Cerrahisi
218
Tıbbi Onkoloji
212
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
202
Tıbbi Farmakoloji
173
Tıbbi Genetik
169
Yoğun Bakım
166
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
165
Nükleer Tıp
164
Çocuk Hematolojisi
158
Adli Tıp
150
Göğüs Cerrahisi
148
Diş Protezi
143
Geriatri
142
Gastroenteroloji
138
Çocuk Onkolojisi
137
Romatoloji
108
Neonatoloji
106
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
104
Çocuk Nörolojisi
93
Fizyoloji
82
Anatomi
80
Genetik
79
Çocuk Nefrolojisi
73
Çocuk Kardiyolojisi
68
Histoloji ve Embriyoloji
59
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
59
İş ve Meslek Hastalıkları
51
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
40
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Çocuk Alerjisi 
34
Spor Hekimliği
32
İmmünoloji
30
Çevre Sağlığı
30
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
25
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
17
Girişimsel Radyoloji
14
Çocuk İmmünolojisi
13
Hava ve Uzay Hekimliği
11
Çocuk Ürolojisi
10
Çocuk Göğüs Hastalıkları
10
Dermatopatoloji
8
Epidemiyoloji
7
Tıbbi Parazitoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Pediyatrik Radyoloji
7
Nöroradyoloji
6
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Androloji
5
Sitopatoloji
5
Okul Hekimliği 
4
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
4
Öğrenci/Intern
17551

Toplam

94453