Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi Hekimlerin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 5536
Diş Hekimi 1554
Pratisyen Hekim 1344
İşyeri Hekimliği 1324
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1015
Genel Cerrahi 806
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 779
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 751
İç Hastalıkları 730
Ortopedi ve Travmatoloji 673
Acil Tıp 658
Göz Hastalıkları 443
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 407
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 360
Üroloji 332
Kardiyoloji 330
Nöroloji 306
Radyoloji 291
Psikiyatri 255
Göğüs Hastalıkları 249
Diğer 238
Beyin ve Sinir Cerrahisi 228
Enfeksiyon Hastalıkları 201
Kalp ve Damar Cerrahisi 196
Dermatoloji 159
Tıbbi Biyokimya  138
Halk Sağlığı 127
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  126
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 111
Tıbbi Patoloji 108
Çocuk Cerrahisi 107
Tıbbi Mikrobiyoloji  102
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 98
Göğüs Cerrahisi 74
Adli Tıp 65
Çocuk Psikiyatrisi 63
Hematoloji 61
Diğer 59
Radyasyon Onkolojisi 59
Diş Protezi 54
Ortodonti 50
Gastroenteroloji 48
Pedodonti 48
Nefroloji 46
Nükleer Tıp 43
Tıbbi Farmakoloji 40
Yoğun Bakım 39
Periodontoloji 39
Endodonti 37
Anatomi 35
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 33
Fizyoloji 33
Tıbbi Onkoloji 32
İş ve Meslek Hastalıkları 29
Tıbbi Genetik 28
Algoloji 23
Neonatoloji 21
Embriyoloji ve Histoloji 21
Restoratif Diş Tedavisi 21
Çocuk Nörolojisi 19
Çocuk Kardiyolojisi 18
Alerjik Göğüs Hastalıkları 17
Romatoloji 16
Alerji Hastalıkları 15
Gastroentroloji Cerrahisi 11
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  11
İmmünoloji 11
Çocuk Hematolojisi 10
Spor Hekimliği 10
Çevre Sağlığı 10
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 10
Çocuk Nefrolojisi 9
El Cerrahisi  8
Geriatri 8
Genetik 7
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 7
Epidemiyoloji 5
Hava ve Uzay Hekimliği 5
Askeri Sahra Hekimliği 4
Dermatopatoloji 4
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 4
Çocuk Onkolojisi 3
Çocuk Alerjisi  3
Girişimsel Radyoloji 3
Çocuk Ürolojisi 3
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 3
Çocuk Göğüs Hastalıkları 2
Sitopatoloji 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Nöroradyoloji 2
Androloji 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk İmmünolojisi 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Toplamı 21435