Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 67717 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
8358
Pratisyen Hekim
7399
Diş Hekimi
6993
Acil Tıp
3283
İç Hastalıkları
2824
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2556
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2220
İşyeri Hekimliği
2034
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1709
Genel Cerrahi
1212
Nöroloji
1180
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1042
Ortopedi ve Travmatoloji
938
Diğer
921
Kardiyoloji
840
Göz Hastalıkları
819
Radyoloji
681
Üroloji
558
Periodontoloji
512
Psikiyatri
504
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
479
Göğüs Hastalıkları
464
Enfeksiyon Hastalıkları
402
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
348
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
324
Pedodonti
314
Endodonti
308
Beyin ve Sinir Cerrahisi
303
Tıbbi Biyokimya 
287
Tıbbi Patoloji
260
Kalp ve Damar Cerrahisi
254
Dermatoloji
244
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
236
Halk Sağlığı
214
Diğer
190
Tıbbi Mikrobiyoloji 
184
Algoloji
178
Ortodonti
158
Hematoloji
157
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
154
Restoratif Diş Tedavisi
148
Nefroloji
146
Çocuk Cerrahisi
139
Nükleer Tıp
132
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
128
Tıbbi Farmakoloji
125
Adli Tıp
113
Gastroenteroloji
110
Diş Protezi
110
Göğüs Cerrahisi
101
Radyasyon Onkolojisi
99
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
90
Yoğun Bakım
90
Tıbbi Onkoloji
85
Çocuk Hematolojisi
79
Romatoloji
77
Neonatoloji
72
Fizyoloji
58
Anatomi
57
Çocuk Nefrolojisi
53
Çocuk Kardiyolojisi
52
Çocuk Nörolojisi
51
İş ve Meslek Hastalıkları
47
Tıbbi Genetik
44
Histoloji ve Embriyoloji
36
Geriatri
36
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
34
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
32
Çocuk Onkolojisi
29
Spor Hekimliği
25
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
24
Alerjik Göğüs Hastalıkları
24
Çevre Sağlığı
23
İmmünoloji
18
Gastroentroloji Cerrahisi
18
Çocuk Alerjisi 
17
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
El Cerrahisi 
14
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
13
Genetik
13
Girişimsel Radyoloji
10
Hava ve Uzay Hekimliği
9
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Dermatopatoloji
7
Nöroradyoloji
6
Çocuk Ürolojisi
6
Pediyatrik Radyoloji
5
Çocuk İmmünolojisi
5
Sitopatoloji
5
Okul Hekimliği 
4
Tıbbi Parazitoloji
3
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
3
Androloji
3
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
2
Öğrenci/Intern
13007

Toplam

67717