Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi Hekimlerin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 5490
Diş Hekimi 1554
Pratisyen Hekim 1319
İşyeri Hekimliği 1270
Kadın Hastalıkları ve Doğum 937
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 745
Genel Cerrahi 730
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 709
İç Hastalıkları 702
Acil Tıp 627
Göz Hastalıkları 427
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 335
Ortopedi ve Travmatoloji 324
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 314
Üroloji 304
Kardiyoloji 302
Nöroloji 296
Radyoloji 264
Diğer 238
Psikiyatri 237
Beyin ve Sinir Cerrahisi 221
Göğüs Hastalıkları 203
Enfeksiyon Hastalıkları 189
Kalp ve Damar Cerrahisi 187
Dermatoloji 151
Tıbbi Biyokimya  132
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  126
Halk Sağlığı 115
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 110
Tıbbi Patoloji 107
Tıbbi Mikrobiyoloji  101
Çocuk Cerrahisi 98
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 94
Göğüs Cerrahisi 66
Adli Tıp 64
Çocuk Psikiyatrisi 60
Radyasyon Onkolojisi 59
Diş Protezi 54
Diğer 54
Ortodonti 50
Pedodonti 47
Gastroenteroloji 46
Nefroloji 43
Tıbbi Farmakoloji 40
Nükleer Tıp 40
Periodontoloji 39
Endotonti 37
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 33
Anatomi 33
Fizyoloji 28
İş ve Meslek Hastalıkları 28
Tıbbi Genetik 28
Yoğun Bakım 28
Hematoloji 27
Algoloji 23
Neonatoloji 21
Embriyoloji ve Histoloji 21
Restoratif Diş Tedavisi 21
Çocuk Nörolojisi 19
Çocuk Kardiyolojisi 18
Alerjik Göğüs Hastalıkları 17
Tıbbi Onkoloji 16
Romatoloji 16
Alerji Hastalıkları 15
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  11
İmmünoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 11
Çocuk Hematolojisi 10
Spor Hekimliği 10
Çevre Sağlığı 10
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 10
Çocuk Nefrolojisi 9
El Cerrahisi  8
Geriatri 8
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 7
Genetik 7
Epidemiyoloji 5
Hava ve Uzay Hekimliği 5
Dermatopatoloji 4
Çocuk Alerjisi  3
Girişimsel Radyoloji 3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Çocuk Ürolojisi 3
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 3
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3
Çocuk Onkolojisi 3
Sitopatoloji 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Nöroradyoloji 2
Androloji 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk İmmünolojisi 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Çocuk Göğüs Hastalıkları 2
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Toplamı 20214