Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 38079 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
6396
Pratisyen Hekim
5849
Diş Hekimi
4507
İşyeri Hekimliği
1924
Acil Tıp
1897
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1513
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1440
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1413
İç Hastalıkları
1033
Genel Cerrahi
1014
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
840
Ortopedi ve Travmatoloji
828
Göz Hastalıkları
687
Nöroloji
682
Diğer
519
Kardiyoloji
440
Diğer
435
Üroloji
430
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
418
Radyoloji
343
Göğüs Hastalıkları
334
Periodontoloji
310
Psikiyatri
295
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
293
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
250
Beyin ve Sinir Cerrahisi
247
Tıbbi Biyokimya 
226
Enfeksiyon Hastalıkları
212
Kalp ve Damar Cerrahisi
205
Tıbbi Patoloji
200
Dermatoloji
184
Halk Sağlığı
149
Pedodonti
142
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
140
Endodonti
139
Tıbbi Mikrobiyoloji 
128
Hematoloji
125
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
125
Çocuk Cerrahisi
120
Ortodonti
103
Tıbbi Farmakoloji
88
Göğüs Cerrahisi
86
Nükleer Tıp
78
Adli Tıp
77
Nefroloji
76
Restoratif Diş Tedavisi
76
Radyasyon Onkolojisi
70
Diş Protezi
68
Tıbbi Onkoloji
62
Yoğun Bakım
60
Gastroenteroloji
59
Algoloji
59
Çocuk Nörolojisi
45
Anatomi
45
Romatoloji
45
Çocuk Hematolojisi
44
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
41
Fizyoloji
39
Tıbbi Genetik
33
İş ve Meslek Hastalıkları
31
Embriyoloji ve Histoloji
28
Çocuk Kardiyolojisi
27
Çocuk Nefrolojisi
26
Neonatoloji
26
Alerjik Göğüs Hastalıkları
23
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
19
Alerji Hastalıkları
18
Spor Hekimliği
18
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
18
Geriatri
17
İmmünoloji
16
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
14
Gastroentroloji Cerrahisi
11
Çevre Sağlığı
10
Genetik
9
El Cerrahisi 
9
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
7
Çocuk Alerjisi 
7
Hava ve Uzay Hekimliği
6
Çocuk Onkolojisi
6
Epidemiyoloji
5
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
5
Dermatopatoloji
4
Girişimsel Radyoloji
4
Çocuk Ürolojisi
4
Çocuk Göğüs Hastalıkları
3
Askeri Sahra Hekimliği
3
Nöroradyoloji
3
Pediyatrik Radyoloji
3
Çocuk İmmünolojisi
2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
2
Sitopatoloji
2
Tıbbi Parazitoloji
2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
2
Androloji
2
Okul Hekimliği 
1

Toplam

38079