Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 62723 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
8047
Pratisyen Hekim
7194
Diş Hekimi
6544
Acil Tıp
2812
İç Hastalıkları
2466
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2093
İşyeri Hekimliği
2013
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1924
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1678
Genel Cerrahi
1182
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1006
Ortopedi ve Travmatoloji
932
Nöroloji
925
Diğer
885
Kardiyoloji
825
Göz Hastalıkları
792
Üroloji
553
Periodontoloji
497
Psikiyatri
471
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
465
Radyoloji
436
Göğüs Hastalıkları
406
Enfeksiyon Hastalıkları
353
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
341
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
315
Endodonti
305
Beyin ve Sinir Cerrahisi
302
Tıbbi Biyokimya 
273
Tıbbi Patoloji
251
Pedodonti
248
Kalp ve Damar Cerrahisi
245
Dermatoloji
230
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
218
Halk Sağlığı
197
Diğer
189
Tıbbi Mikrobiyoloji 
174
Ortodonti
154
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
153
Hematoloji
149
Algoloji
148
Nefroloji
140
Restoratif Diş Tedavisi
132
Çocuk Cerrahisi
129
Tıbbi Farmakoloji
123
Nükleer Tıp
115
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
107
Gastroenteroloji
104
Diş Protezi
97
Göğüs Cerrahisi
96
Adli Tıp
94
Radyasyon Onkolojisi
86
Yoğun Bakım
76
Tıbbi Onkoloji
74
Romatoloji
70
Çocuk Hematolojisi
58
Fizyoloji
57
Anatomi
51
Neonatoloji
44
Tıbbi Genetik
42
Çocuk Nörolojisi
42
İş ve Meslek Hastalıkları
41
Çocuk Kardiyolojisi
41
Histoloji ve Embriyoloji
34
Çocuk Nefrolojisi
33
Geriatri
32
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
28
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
28
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
23
Alerjik Göğüs Hastalıkları
23
Spor Hekimliği
22
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
20
İmmünoloji
18
Gastroentroloji Cerrahisi
18
El Cerrahisi 
13
Çocuk Onkolojisi
13
Çevre Sağlığı
12
Genetik
11
Çocuk Alerjisi 
11
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
10
Girişimsel Radyoloji
8
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
8
Çocuk Göğüs Hastalıkları
8
Epidemiyoloji
7
Dermatopatoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
6
Hava ve Uzay Hekimliği
6
Çocuk Ürolojisi
5
Nöroradyoloji
4
Pediyatrik Radyoloji
4
Okul Hekimliği 
3
Tıbbi Parazitoloji
3
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
3
Androloji
3
Çocuk İmmünolojisi
3
Sitopatoloji
3
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
2
Öğrenci/Intern
12081

Toplam

62723