Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi Hekimlerin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 5419
Diş Hekimi 1351
Pratisyen Hekim 1260
İşyeri Hekimliği 1246
Acil Tıp 885
Kadın Hastalıkları ve Doğum 876
Genel Cerrahi 700
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 696
İç Hastalıkları 591
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 585
Göz Hastalıkları 398
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 319
Ortopedi ve Travmatoloji 303
Nöroloji 277
Kardiyoloji 274
Üroloji 274
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 273
Radyoloji 242
Diğer 236
Psikiyatri 225
Beyin ve Sinir Cerrahisi 213
Göğüs Hastalıkları 191
Enfeksiyon Hastalıkları 183
Kalp ve Damar Cerrahisi 180
Dermatoloji 141
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  119
Tıbbi Biyokimya  116
Halk Sağlığı 109
Tıbbi Patoloji 104
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 102
Tıbbi Mikrobiyoloji  95
Çocuk Cerrahisi 82
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 63
Adli Tıp 61
Göğüs Cerrahisi 58
Radyasyon Onkolojisi 55
Çocuk Psikiyatrisi 54
Diş Protezi 51
Ortodonti 48
Diğer 47
Pedodonti 43
Nefroloji 40
Nükleer Tıp 39
Periodontoloji 38
Tıbbi Farmakoloji 38
Gastroenteroloji 37
Endotonti 34
Anatomi 30
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 30
Fizyoloji 27
İş ve Meslek Hastalıkları 26
Hematoloji 26
Tıbbi Genetik 24
Algoloji 20
Restoratif Diş Tedavisi 20
Neonatoloji 19
Çocuk Nörolojisi 18
Yoğun Bakım 18
Embriyoloji ve Histoloji 18
Alerjik Göğüs Hastalıkları 16
Çocuk Kardiyolojisi 15
Tıbbi Onkoloji 15
Romatoloji 14
Alerji Hastalıkları 14
İmmünoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 11
Çocuk Hematolojisi 10
Spor Hekimliği 10
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  10
Çevre Sağlığı 9
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 9
El Cerrahisi  8
Geriatri 7
Genetik 7
Hava ve Uzay Hekimliği 5
Çocuk Nefrolojisi 5
Epidemiyoloji 5
Dermatopatoloji 4
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 4
Çocuk Onkolojisi 3
Çocuk Alerjisi  3
Girişimsel Radyoloji 3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Androloji 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Çocuk İmmünolojisi 2
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Sitopatoloji 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Nöroradyoloji 2
Çocuk Ürolojisi 2
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Toplamı 19271