EKG KURSU GİRİŞ

Doktorclub / Akademikclub'a Üye Olduğunuz Email İle Giriş Yapınız

Henüz üyelik aktivasyonunuz tamamlanmamış bile olsa üyelik emailinizle kursa giriş yapabilirsiniz.


İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden

Bu kursun amacı iç hastalıkları, aile hekimliği ve kardiyoloji uzmanlık eğitimi gören ve/veya uzman olan hekimlerin, başta akut koroner sendromlar ve ölümcül aritmiler olmak üzere klinik EKG konularında sistematik olarak bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.

supervisor_account

Kimler İçin?

Bu kurs iç hastalıkları, aile hekimliği ve kardiyoloji uzmanlık eğitimi gören ve/veya uzman olan hekimler başta olmak üzere, bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm branşlardan hekimlere açıktır.
Bu kursa tıp fakültesi öğrencilerinin yanısıra, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyenleri ve ilgilenen tüm sağlık meslek mensupları da katılabilir.

business

5 Hafta Sonu Cumartesi Günü Eğitim arrow_forward

Toplam kurs süresi 15 saat olup, Cumartesi günleri her kurs toplam 3 saatten ibaret olacaktır. Her bir saatlik oturum 45 dakika olup 15 dakika ara verilecektir. Programı görmek için tıklayınız

beach_access

Sertifika arrow_forward

Çevrimiçi EKG kursunun %90'ına katılan ve kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından katılım sertifika verilecektir.