Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 98954 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
10771
Pratisyen Hekim
9651
Diş Hekimi
8687
Acil Tıp
4870
İç Hastalıkları
4461
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3862
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2813
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2444
İşyeri Hekimliği
2350
Nöroloji
2315
Diğer
1958
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1668
Genel Cerrahi
1659
Ortopedi ve Travmatoloji
1582
Kardiyoloji
1390
Göğüs Hastalıkları
1039
Göz Hastalıkları
1034
Radyoloji
985
Üroloji
916
Psikiyatri
836
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
763
Enfeksiyon Hastalıkları
623
Periodontoloji
596
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
540
Dermatoloji
512
Pedodonti
495
Radyasyon Onkolojisi
422
Tıbbi Patoloji
417
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
417
Beyin ve Sinir Cerrahisi
396
Tıbbi Biyokimya 
394
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
392
Kalp ve Damar Cerrahisi
376
Endodonti
375
Halk Sağlığı
370
Tıbbi Mikrobiyoloji 
366
Diğer
342
Algoloji
334
Hematoloji
297
Nefroloji
264
Ortodonti
235
Çocuk Cerrahisi
225
Restoratif Diş Tedavisi
224
Tıbbi Onkoloji
218
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
216
Tıbbi Farmakoloji
177
Yoğun Bakım
176
Nükleer Tıp
170
Tıbbi Genetik
169
Çocuk Hematolojisi
165
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
165
Adli Tıp
154
Göğüs Cerrahisi
151
Geriatri
149
Diş Protezi
148
Çocuk Onkolojisi
142
Gastroenteroloji
142
Romatoloji
108
Neonatoloji
106
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
104
Çocuk Nörolojisi
93
Fizyoloji
82
Anatomi
81
Genetik
79
Çocuk Nefrolojisi
73
Çocuk Kardiyolojisi
68
Histoloji ve Embriyoloji
59
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
59
İş ve Meslek Hastalıkları
51
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
40
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Çocuk Alerjisi 
34
Spor Hekimliği
32
Çevre Sağlığı
30
İmmünoloji
30
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
17
Girişimsel Radyoloji
14
Çocuk İmmünolojisi
13
Hava ve Uzay Hekimliği
11
Çocuk Göğüs Hastalıkları
10
Çocuk Ürolojisi
10
Dermatopatoloji
8
Askeri Sahra Hekimliği
7
Epidemiyoloji
7
Pediyatrik Radyoloji
7
Tıbbi Parazitoloji
7
Nöroradyoloji
6
Sitopatoloji
5
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Androloji
5
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
4
Okul Hekimliği 
4
Öğrenci/Intern
20496

Toplam

98954