Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 101087 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
11054
Pratisyen Hekim
9756
Diş Hekimi
8705
Acil Tıp
5031
İç Hastalıkları
4511
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4042
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2895
Nöroloji
2447
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2444
İşyeri Hekimliği
2350
Diğer
1958
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1726
Genel Cerrahi
1717
Ortopedi ve Travmatoloji
1671
Kardiyoloji
1453
Göğüs Hastalıkları
1174
Göz Hastalıkları
1049
Radyoloji
985
Üroloji
956
Psikiyatri
894
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
763
Enfeksiyon Hastalıkları
623
Periodontoloji
596
Dermatoloji
587
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
540
Pedodonti
495
Radyasyon Onkolojisi
433
Tıbbi Patoloji
417
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
417
Beyin ve Sinir Cerrahisi
396
Tıbbi Biyokimya 
394
Diğer
393
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
392
Kalp ve Damar Cerrahisi
376
Endodonti
375
Halk Sağlığı
370
Tıbbi Mikrobiyoloji 
366
Algoloji
334
Hematoloji
297
Nefroloji
264
Ortodonti
235
Çocuk Cerrahisi
225
Restoratif Diş Tedavisi
224
Tıbbi Onkoloji
218
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
216
Tıbbi Farmakoloji
177
Yoğun Bakım
176
Nükleer Tıp
170
Tıbbi Genetik
169
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
165
Çocuk Hematolojisi
165
Adli Tıp
154
Göğüs Cerrahisi
151
Geriatri
149
Diş Protezi
148
Çocuk Onkolojisi
142
Gastroenteroloji
142
Romatoloji
108
Neonatoloji
106
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
104
Çocuk Nörolojisi
93
Fizyoloji
82
Anatomi
81
Genetik
79
Çocuk Nefrolojisi
73
Çocuk Kardiyolojisi
68
Histoloji ve Embriyoloji
59
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
59
İş ve Meslek Hastalıkları
51
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
40
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Çocuk Alerjisi 
34
Spor Hekimliği
32
Çevre Sağlığı
30
İmmünoloji
30
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
17
Girişimsel Radyoloji
14
Çocuk İmmünolojisi
13
Hava ve Uzay Hekimliği
11
Çocuk Göğüs Hastalıkları
10
Çocuk Ürolojisi
10
Dermatopatoloji
8
Askeri Sahra Hekimliği
7
Epidemiyoloji
7
Pediyatrik Radyoloji
7
Tıbbi Parazitoloji
7
Nöroradyoloji
6
Sitopatoloji
5
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Androloji
5
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
4
Okul Hekimliği 
4
Öğrenci/Intern
20719

Toplam

101087