Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 88804 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
9879
Pratisyen Hekim
8917
Diş Hekimi
7845
Acil Tıp
4613
İç Hastalıkları
4133
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3514
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2682
İşyeri Hekimliği
2208
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2185
Nöroloji
2102
Genel Cerrahi
1698
Diğer
1526
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1524
Ortopedi ve Travmatoloji
1466
Kardiyoloji
1249
Göz Hastalıkları
962
Göğüs Hastalıkları
922
Radyoloji
891
Üroloji
826
Psikiyatri
730
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
676
Periodontoloji
564
Enfeksiyon Hastalıkları
524
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
497
Pedodonti
442
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
395
Tıbbi Patoloji
392
Dermatoloji
392
Tıbbi Biyokimya 
374
Beyin ve Sinir Cerrahisi
367
Radyasyon Onkolojisi
355
Diğer
342
Endodonti
341
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
332
Kalp ve Damar Cerrahisi
320
Halk Sağlığı
301
Tıbbi Mikrobiyoloji 
301
Algoloji
271
Hematoloji
242
Nefroloji
225
Ortodonti
217
Çocuk Cerrahisi
201
Restoratif Diş Tedavisi
200
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
194
Tıbbi Onkoloji
178
Tıbbi Farmakoloji
162
Nükleer Tıp
162
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
159
Tıbbi Genetik
156
Yoğun Bakım
148
Adli Tıp
147
Göğüs Cerrahisi
135
Çocuk Hematolojisi
131
Diş Protezi
130
Gastroenteroloji
130
Çocuk Onkolojisi
104
Geriatri
103
Romatoloji
98
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
97
Çocuk Nörolojisi
87
Neonatoloji
87
Fizyoloji
76
Genetik
68
Anatomi
68
Çocuk Nefrolojisi
64
Çocuk Kardiyolojisi
63
Histoloji ve Embriyoloji
55
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
54
İş ve Meslek Hastalıkları
50
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
39
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Çocuk Alerjisi 
30
Spor Hekimliği
29
İmmünoloji
29
Çevre Sağlığı
29
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
Girişimsel Radyoloji
13
Çocuk İmmünolojisi
11
Çocuk Ürolojisi
10
Hava ve Uzay Hekimliği
10
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Pediyatrik Radyoloji
7
Dermatopatoloji
7
Nöroradyoloji
6
Sitopatoloji
5
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Androloji
5
Okul Hekimliği 
4
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3
Tıbbi Parazitoloji
3
Öğrenci/Intern
17347

Toplam

88804