Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Doktorclub Üyesi 90177 Hekimin Branşlara Göre Dağılımını Aşağıda Görebilirsiniz.
Her yeni üye hekim ile bu sayılar güncellenmektedir.

Branş

Hekim Sayısı

Aile Hekimliği
9985
Pratisyen Hekim
8970
Diş Hekimi
7977
Acil Tıp
4696
İç Hastalıkları
4212
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3603
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2687
İşyeri Hekimliği
2258
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2207
Nöroloji
2134
Diğer
1750
Genel Cerrahi
1721
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1550
Ortopedi ve Travmatoloji
1493
Kardiyoloji
1284
Göz Hastalıkları
975
Göğüs Hastalıkları
939
Radyoloji
904
Üroloji
834
Psikiyatri
747
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
676
Periodontoloji
564
Enfeksiyon Hastalıkları
528
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
510
Pedodonti
459
Dermatoloji
407
Tıbbi Patoloji
403
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
401
Tıbbi Biyokimya 
381
Beyin ve Sinir Cerrahisi
374
Radyasyon Onkolojisi
370
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
353
Endodonti
349
Diğer
342
Kalp ve Damar Cerrahisi
332
Halk Sağlığı
321
Tıbbi Mikrobiyoloji 
314
Algoloji
278
Hematoloji
260
Nefroloji
230
Ortodonti
223
Çocuk Cerrahisi
207
Restoratif Diş Tedavisi
200
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
195
Tıbbi Onkoloji
178
Tıbbi Genetik
165
Tıbbi Farmakoloji
162
Nükleer Tıp
162
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
159
Adli Tıp
150
Yoğun Bakım
149
Çocuk Hematolojisi
138
Göğüs Cerrahisi
136
Diş Protezi
131
Gastroenteroloji
130
Çocuk Onkolojisi
105
Geriatri
103
Romatoloji
98
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
98
Çocuk Nörolojisi
87
Neonatoloji
87
Fizyoloji
76
Genetik
69
Anatomi
68
Çocuk Nefrolojisi
64
Çocuk Kardiyolojisi
63
Histoloji ve Embriyoloji
55
Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları
54
İş ve Meslek Hastalıkları
50
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
39
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
35
Çocuk Alerjisi 
31
İmmünoloji
29
Çevre Sağlığı
29
Spor Hekimliği
29
Alerjik Göğüs Hastalıkları
25
El Cerrahisi 
22
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
22
Gastroentroloji Cerrahisi
20
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
16
Girişimsel Radyoloji
13
Çocuk İmmünolojisi
11
Çocuk Ürolojisi
10
Hava ve Uzay Hekimliği
10
Çocuk Göğüs Hastalıkları
9
Pediyatrik Radyoloji
7
Dermatopatoloji
7
Epidemiyoloji
7
Askeri Sahra Hekimliği
7
Nöroradyoloji
6
Androloji
5
Sitopatoloji
5
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Okul Hekimliği 
4
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3
Tıbbi Parazitoloji
3
Öğrenci/Intern
17428

Toplam

90177