Below you may find the distribution of Doktorclub member physicians over specialties.
Numbers are updated with every new member.

Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 4765
Pratisyen Hekim 1598
İşyeri Hekimliği 1009
Diş Hekimi 971
Acil Tıp 801
Kadın Hastalıkları ve Doğum 639
Genel Cerrahi 593
İç Hastalıkları 525
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 520
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 472
Göz Hastalıkları 293
Ortopedi ve Travmatoloji 268
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 260
Diğer 236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 213
Kardiyoloji 212
Beyin ve Sinir Cerrahisi 204
Radyoloji 200
Üroloji 185
Psikiyatri 177
Nöroloji 172
Göğüs Hastalıkları 153
Enfeksiyon Hastalıkları 150
Kalp ve Damar Cerrahisi 129
Dermatoloji 120
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  111
Tıbbi Biyokimya  95
Halk Sağlığı 87
Tıbbi Patoloji 84
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 79
Tıbbi Mikrobiyoloji  74
Çocuk Cerrahisi 64
Adli Tıp 53
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 53
Diş Protezi 48
Radyasyon Onkolojisi 47
Göğüs Cerrahisi. 42
Pedodonti 39
Ortodonti 38
Çocuk Psikiyatrisi 35
Tıbbi Farmakoloji 34
Nükleer Tıp 33
Nefroloji 30
Gastroenteroloji 30
Diğer 29
Anatomi 27
İş ve Meslek Hastalıkları 25
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 24
Fizyoloji 21
Tıbbi Genetik 20
Periodontoloji 19
Endotonti 19
Hematoloji 18
Embriyoloji ve Histoloji 15
Restoratif Diş Tedavisi 14
Neonatoloji 14
Çocuk Kardiyolojisi 14
Algoloji 14
Alerjik Göğüs Hastalıkları 14
Alerji Hastalıkları 13
Çocuk Nörolojisi 12
Yoğun Bakım 12
Romatoloji 11
İmmünoloji 10
Gastroentroloji Cerrahisi 10
Spor Hekimliği 9
Çevre Sağlığı 8
El Cerrahisi  8
Çocuk Hematolojisi 7
Tıbbi Onkoloji 7
Hava ve Uzay Hekimliği 6
Genetik 6
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 5
Epidemiyoloji 5
Çocuk Nefrolojisi 4
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  4
Geriatri 3
Çocuk Alerjisi  3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Girişimsel Radyoloji 3
Dermatopatoloji 3
Çocuk Ürolojisi 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Nöroradyoloji 2
Çocuk Onkolojisi 2
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Sitopatoloji 2
Androloji 1
Çocuk İmmünolojisi 1
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 1
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1