Below you may find the distribution of Doktorclub member physicians over specialties.
Numbers are updated with every new member.

Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 4837
Pratisyen Hekim 1639
İşyeri Hekimliği 1439
Diş Hekimi 985
Acil Tıp 809
Kadın Hastalıkları ve Doğum 656
Genel Cerrahi 604
İç Hastalıkları 535
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 526
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 477
Göz Hastalıkları 298
Ortopedi ve Travmatoloji 272
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 263
Diğer 236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 217
Kardiyoloji 213
Beyin ve Sinir Cerrahisi 207
Radyoloji 200
Üroloji 190
Psikiyatri 177
Nöroloji 174
Göğüs Hastalıkları 159
Enfeksiyon Hastalıkları 153
Kalp ve Damar Cerrahisi 130
Dermatoloji 121
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  111
Tıbbi Biyokimya  98
Halk Sağlığı 90
Tıbbi Patoloji 84
Tıbbi Mikrobiyoloji  81
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 79
Çocuk Cerrahisi 67
Adli Tıp 54
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 54
Diş Protezi 48
Radyasyon Onkolojisi 47
Göğüs Cerrahisi. 43
Pedodonti 39
Ortodonti 38
Çocuk Psikiyatrisi 36
Tıbbi Farmakoloji 35
Gastroenteroloji 33
Nükleer Tıp 33
Nefroloji 31
Diğer 31
Anatomi 27
İş ve Meslek Hastalıkları 26
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 24
Fizyoloji 24
Tıbbi Genetik 21
Hematoloji 20
Periodontoloji 19
Endotonti 19
Embriyoloji ve Histoloji 15
Restoratif Diş Tedavisi 15
Neonatoloji 14
Algoloji 14
Alerji Hastalıkları 14
Alerjik Göğüs Hastalıkları 14
Çocuk Kardiyolojisi 14
Yoğun Bakım 13
Çocuk Nörolojisi 12
Romatoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 10
İmmünoloji 10
Spor Hekimliği 9
El Cerrahisi  8
Çevre Sağlığı 8
Çocuk Hematolojisi 7
Tıbbi Onkoloji 7
Genetik 6
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 6
Hava ve Uzay Hekimliği 6
Epidemiyoloji 5
Çocuk Nefrolojisi 4
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  4
Çocuk Alerjisi  3
Girişimsel Radyoloji 3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Dermatopatoloji 3
Geriatri 3
Çocuk Onkolojisi 2
Sitopatoloji 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 2
Nöroradyoloji 2
Çocuk Ürolojisi 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Androloji 1
Çocuk İmmünolojisi 1