Below you may find the distribution of Doktorclub member physicians over specialties.
Numbers are updated with every new member.

Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 4822
Pratisyen Hekim 1631
İşyeri Hekimliği 1067
Diş Hekimi 971
Acil Tıp 809
Kadın Hastalıkları ve Doğum 648
Genel Cerrahi 603
İç Hastalıkları 530
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 525
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 477
Göz Hastalıkları 295
Ortopedi ve Travmatoloji 272
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 263
Diğer 236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 217
Kardiyoloji 212
Beyin ve Sinir Cerrahisi 206
Radyoloji 200
Üroloji 190
Psikiyatri 177
Nöroloji 174
Göğüs Hastalıkları 159
Enfeksiyon Hastalıkları 153
Kalp ve Damar Cerrahisi 130
Dermatoloji 121
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  111
Tıbbi Biyokimya  97
Halk Sağlığı 90
Tıbbi Patoloji 84
Tıbbi Mikrobiyoloji  81
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 79
Çocuk Cerrahisi 67
Adli Tıp 54
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 54
Diş Protezi 48
Radyasyon Onkolojisi 47
Göğüs Cerrahisi. 42
Pedodonti 39
Ortodonti 38
Çocuk Psikiyatrisi 36
Tıbbi Farmakoloji 35
Nükleer Tıp 33
Gastroenteroloji 32
Nefroloji 31
Diğer 30
Anatomi 27
İş ve Meslek Hastalıkları 26
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 24
Fizyoloji 23
Tıbbi Genetik 21
Periodontoloji 19
Endotonti 19
Hematoloji 18
Embriyoloji ve Histoloji 15
Çocuk Kardiyolojisi 14
Algoloji 14
Alerji Hastalıkları 14
Alerjik Göğüs Hastalıkları 14
Restoratif Diş Tedavisi 14
Neonatoloji 14
Yoğun Bakım 13
Çocuk Nörolojisi 12
Romatoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 10
İmmünoloji 10
Spor Hekimliği 9
Çevre Sağlığı 8
El Cerrahisi  8
Çocuk Hematolojisi 7
Tıbbi Onkoloji 7
Genetik 6
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 6
Hava ve Uzay Hekimliği 6
Epidemiyoloji 5
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  4
Çocuk Nefrolojisi 4
Girişimsel Radyoloji 3
Dermatopatoloji 3
Geriatri 3
Çocuk Alerjisi  3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 2
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Nöroradyoloji 2
Çocuk Onkolojisi 2
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Sitopatoloji 2
Çocuk Ürolojisi 2
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2
Çocuk İmmünolojisi 1
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Androloji 1