Below you may find the distribution of Doktorclub member physicians over specialties.
Numbers are updated with every new member.

Uzmanlık Branşlarına Göre Doktorclub Üye Hekimleri Dağılımı

Branş Hekim Sayısı
Aile Hekimliği 4762
Pratisyen Hekim 1594
İşyeri Hekimliği 1008
Diş Hekimi 971
Acil Tıp 793
Kadın Hastalıkları ve Doğum 639
Genel Cerrahi 592
İç Hastalıkları 524
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 520
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 470
Göz Hastalıkları 288
Ortopedi ve Travmatoloji 267
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 260
Diğer 236
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 213
Kardiyoloji 211
Beyin ve Sinir Cerrahisi 202
Radyoloji 200
Üroloji 184
Psikiyatri 176
Nöroloji 170
Göğüs Hastalıkları 153
Enfeksiyon Hastalıkları 150
Kalp ve Damar Cerrahisi 127
Dermatoloji 120
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  110
Tıbbi Biyokimya  94
Halk Sağlığı 87
Tıbbi Patoloji 84
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 79
Tıbbi Mikrobiyoloji  73
Çocuk Cerrahisi 63
Adli Tıp 53
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 53
Diş Protezi 48
Radyasyon Onkolojisi 47
Göğüs Cerrahisi. 42
Pedodonti 39
Ortodonti 38
Çocuk Psikiyatrisi 35
Nükleer Tıp 33
Tıbbi Farmakoloji 32
Nefroloji 30
Diğer 29
Gastroenteroloji 29
Anatomi 27
İş ve Meslek Hastalıkları 25
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 24
Fizyoloji 21
Tıbbi Genetik 20
Endotonti 19
Periodontoloji 19
Hematoloji 18
Embriyoloji ve Histoloji 15
Alerjik Göğüs Hastalıkları 14
Restoratif Diş Tedavisi 14
Neonatoloji 14
Çocuk Kardiyolojisi 14
Algoloji 14
Alerji Hastalıkları 13
Çocuk Nörolojisi 12
Yoğun Bakım 12
Romatoloji 11
Gastroentroloji Cerrahisi 10
İmmünoloji 10
Spor Hekimliği 9
El Cerrahisi  8
Çevre Sağlığı 8
Çocuk Hematolojisi 7
Tıbbi Onkoloji 7
Hava ve Uzay Hekimliği 6
Genetik 6
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 5
Epidemiyoloji 5
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  4
Çocuk Nefrolojisi 4
Geriatri 3
Çocuk Alerjisi  3
Askeri Sahra Hekimliği 3
Girişimsel Radyoloji 3
Dermatopatoloji 3
Çocuk Onkolojisi 2
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 2
Sitopatoloji 2
Pediyatrik Radyoloji 2
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 2
Çocuk Metabolizma Hastalıkları 2
Nöroradyoloji 2
Okul Hekimliği  1
Tıbbi Parazitoloji 1
Çocuk Ürolojisi 1
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 1
Androloji 1
Çocuk İmmünolojisi 1
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 1
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1