İtalya’da COVID-19 Nedeniyle Hayatını Kaybeden Hastaların Karakteristikleri

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün 20 Mart 2020 verisine dayanarak hazırladığı raporunda, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin karakteristik özelliklerinin incelendiği raporda hayatını kaybedenler için;

  1.         Yaş ortalamaları 78,5 (çeyreklikler arası 73-85),
  2.          %29’u kadın,
  3.         90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında ölen erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek,
  4.          90 yaş üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla
  5.          Kadınlarda medyan yaş 82- erkeklerde medyan yaş 79,
  6.          Hayatını kaybedenlerde ortalama 3’e yakın farklı kronik hastalık bulunuyor,
  7.          Eşlik eden komorbiditeler arasında %73,8 oranı ile hipertansiyon ilk sırada (diğerleri sırasıyla Diyabet (%33,9), İskemik kalp hastalığı (%30,1), Atriyal fibrilasyon (%22), Kronik böbrek yetmezliği (%20,2))
  8.          En sık görülen semptomlar ateş (%76), solunum güçlüğü (%73) ve öksürük (%40),
  9.          Ölenlerin %8’inde ishal bulunmakta,
  10.          Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre 8 gün olarak bildirildi.

Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_20_marzo_eng.pdf Erişim tarihi: 21.03.2020.

Haberin Linki: https://korona.hasuder.org.tr/hasuder-yeni-koronavirus-covid-19-haber-postasi-22-03-2020/

Diğer Haberleri Gör Yeniden Kullanılabilir N95 Yüz Maskesi
Diğer Haberleri Gör Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak