Türkiye’de Virüsle Mücadele Anketi Sonucu

Gezici Araştırma Şirketi’nin coronaya ilişkin 1068 kişi ile yaptığı anket sonucu açıklandı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde vatandaşların yüzde 7,6 ‘sının virüsü ilk kez duyduğu ortaya çıktı.

Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici başkanlığında 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 1068 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket sonuçları, vatandaşların virüse bakış açılarını gösterdi. Vatandaşların yüzde 92,4'ü virüsü duyduklarını belirtirken, yüzde 7,6 ‘sı virüsü ilk kez duyduğunu söyledi.

Anket sonucuna göre halkın yüzde 64,2'si korunmak için bireysel tedbirler alırken yüzde 35,8’i almıyor. Vatandaşlara önlem almama gerekçeleri sorulduğunda ise kısa süre sonra virüse çözüm bulunacağını ifade edenlerin yanı sıra, kendisinin virüsten etkilenmeyeceğini ya da zaten günlük yaşamında da sosyal izolasyonu koruduklarını söylediler. Ankete göre halkın yüzde 52,4'ünün ekstra yiyecek, ilaç vs. stok yaptığı, yüzde 35,2'sinin ise normal zamanlardaki gibi alışverişini yaptıkları sonucu ortaya çıkmış.

COVID-19 Hastalığı ile ilgili bilgileri vatandaşların yüzde 52,8'i virüsü sosyal medya hesapları üzerinden takip ettiğini söylerken, yüzde 38,7 görsel medyadan, yüzde 8,5 ise yazılı medyadan takip ettiklerini ifade etmişler. Vatandaşlardan yüzde 68,7'si Covid-19 salgını dolayısıyla endişeleri olmadığını söylemiş.

Alınan tedbirlerden halkın yüzde 70,8'i memnun olduğunu söylerken yüzde 20,8'i ise memnun olmadığını, yetersiz olduğunu ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını söylemiş. Yazlık ya da köy evi gibi kalabalıktan uzak ikinci bir alternatifi olanların dışında nüfus hareketliliği olmadığı sonucu ortay çıkmış.

Haberin Linki:

Diğer Haberleri Gör İtalyan Kasabasında Virüs Taşıyıcılarının % 40'ı Semptom Göstermiyor
Diğer Haberleri Gör 30 Mart 2020 COVID-19 Günlüğü