COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlıkçıların ruh sağlığı tehdit altında

Çin'de 29 Ocak 2020'den 3 Şubat 2020'ye kadar 34 hastanede 1257 sağlık çalışanının katıldığı Covid-19’a yönelik zihinsel sağlık araştırması gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı, depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve sıkıntı belirtilerinin büyüklüğünü ölçerek ve bunlarla ilişkili potansiyel risk faktörlerini analiz ederek COVID-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları arasındaki ruh sağlığı sonuçlarını değerlendirmekti. Bu çalışma ile Çinli sağlık çalışanları arasında zihinsel refahın temin edilmesini yönlendirmek için değerlendirmeyi sağlamayı hedeflenmiştir.

Çin'in Hubei eyaletinden ve diğer bölgelerden sağlık çalışanları, bölgeler arası farklılıkları karşılaştırmak için bu araştırmaya dâhil edilmiştir. Görüşülen 1830 kişiden toplam 1257'si(% 68,7) katılım oranı ile anketi tamamladı. Katılımcılara, ateşi yüksek hastalara veya COVID-19 tanısı doğrulanmış hastalara teşhis, tedavi ya da hemşirelik bakımı sağlamayı içeren klinik faaliyetleriyle doğrudan ilgili olup olmadıkları soruldu. Evet yanıtı verenler cephe işçisi olarak tanımlandı.

Katılımcılardan 813 (% 64,7) kişi 26 ila 40 yaş aralığında ve 964’ü (% 76,7) kadındı. Tüm katılımcıların 764'ü (% 60.8) hemşire, 493'ü (% 39.2) ise doktordu. Katılımcıların 760’ı (% 60,5) Wuhan'daki hastanelerde çalışırken 522’si (% 41,5) farklı şehirlerde görev yapıyordu.

Katılımcıların önemli bir kısmında depresyon belirtileri (634 kişi [% 50,4]), anksiyete (560 kişi [% 44,6]), uykusuzluk (427 kişi [% 34,0]) ve sıkıntı (899 kişi [% 71,5]) yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Çalışma sonuçlarına göre, sürekli artan sayıda teyit edilen ve şüphelenilen vakalar, ezici iş yükü, kişisel koruma ekipmanlarının tükenmesi, yaygın medya yayınları(medyada dolaşan olumsuz haberler), spesifik ilaçların eksikliği ve yetersiz desteklenme duygularının sağlık çalışanlarının zihinsel yükünü artırıyor. Hemşireler, kadınlar, Wuhan'da çalışanlar ve cephe çalışanları, tüm ölçümlerde daha şiddetli semptomlar bildirdiler. Ön cephede çalışmak, kötü ruh sağlığı sonuçları için bağımsız bir risk faktörü idi. Bulgular, akut COVID-19 salgınıyla mücadele eden doktor ve hemşirelerin psikolojik iyiliği hakkında endişelerİ ortaya koymaktadır.

Sağlık çalışanlarının korunması, COVID-19 salgınına yönelik halk sağlığı önlemlerinin önemli bir bileşenidir.

Çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Haberin Linki: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229

Diğer Haberleri Gör İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
Diğer Haberleri Gör Dünya Sağlık Örgütü’nden Çevrimiçi COVID-19 Kursları