Sitokin Fırtınaları Ve T Hücre Sayıları COVID-19'un Nasıl Tedavi Edileceğine Dair İpuçları Sunabilir

Frontiers in Immunology'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, sitokin fırtınaları T hücre sayılarını düşürerek COVID-19 vakalarının şiddetini etkileyebilir

Çin'deki koronavirüs vakalarını inceleyen araştırmacılar, hastaların bağışıklık tepkisinde önemli bir rol oynayan T hücre sayısında önemli ölçüde düşüklük tespit ettiklerini ve T hücresi sayımlarının vaka şiddeti ile negatif korelasyonlu olduğunu buldular.

Çok fazla sitokin, sitokin fırtınası olarak bilinen aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve bu da proteinlerin sağlıklı hücrelere saldırmasına neden olur. İlginç bir şekilde, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan yüksek bir sitokin konsantrasyonu buldular. Çalışma, koronavirüsün T hücrelerine doğrudan saldırmadığını, daha sonra T hücrelerinin tükenmesini sağlayan sitokin salınımını tetiklediğini göstermektedir. Bulgular, son birkaç ay içinde dünya çapında bir pandemi ve insan sağlığı için yaygın bir tehdit haline gelen COVID-19 tedavisinin nasıl hedefleneceğine dair ipuçları sunuyor.

Bulgular, son birkaç ay içinde dünya çapında bir pandemi ve insan sağlığı için yaygın bir tehdit haline gelen COVID-19 tedavisinin nasıl hedefleneceğine dair ipuçları sunuyor. Çin'deki Askeri Tıp Üniversitesi'nden yazar Dr. Yongwen Chen, "Hastaların solunum fonksiyonlarından ziyade T hücre sayılarına ve işlevlerine daha fazla dikkat etmeliyiz. Düşük T lenfosit sayıları nedeniyle acil erken müdahale gerekebilir." Diyor.

Chen, "Özellikle antikorların henüz artmadığı erken aşamada T hücrelerinin viral enfeksiyonlara karşı tepkinin merkezi rolü düşünüldüğünde, T hücrelerini odak noktamız olarak aldık" diyor. Araştırmacılar, 40 sağlıklı kontrol ile birlikte 522 koronavirüs hastasını incelemişler. Çalışılan tüm hastalar Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Çin'in Wuhan şehrinde iki hastaneye yatırıldı. Hastaların yaşları 5 gün ile 97 yaş arasında değişiyordu. Lenfositleri incelenen 499 hastanın % 76'sında toplam T hücre sayısı anlamlı derecede düşüktü. Yoğun Bakım Ünite(YBÜ) hastalarında YBÜ olmayan olgulara göre T hücre sayımı anlamlı derecede düşüktü ve en az T hücre sayısı 60 yaşın üzerindeki hastalarda tespit edildi.

Önemli olarak, hayatta kalan T hücreleri tam kapasitede çalışamamıştır. Bunun sadece COVID-19 hastaları için sonuçları yoktur, aynı zamanda T hücresi tükenmesi hastaları sekonder enfeksiyona karşı daha savunmasız bırakır ve titiz bakım gerektirir.

Chen, gelecekteki araştırmaların, T hücresi sayılarını iyileştiren ve işlevini artıran ilaç tanımlanmasının yanı sıra hastalıktaki kırılganlıklarını ve etkilerini keşfetmek için T hücrelerinin daha küçük alt popülasyonlarını bulmaya odaklanması gerektiğini söylüyor.

Yazarlar, Tocilizumab'ın etkili olabilecek mevcut bir ilaç olduğunu, ancak koronavirüs bağlamında araştırılması gerektiğini söylüyor. Remdesivir gibi antiviral tedaviler de T hücresi tükenmesinin ilerlemesini önleyebilir, ancak gelecekteki tüm tedaviler daha fazla çalışma gerektirecektir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Ventfree Solunum Kas Stimülatörü COVID-19 İçin FDA Acil Durum Onayı Aldı
Diğer Haberleri Gör Yeni Koranavirüs Mutasyonu Daha Yavaş