İnsan Enzimleri COVID-19 Evrimini Yönlendiriyor Olabilir

Enfeksiyon sonrası genom düzenlemesi, COVID-19 pandemisinden sorumlu SARS-CoV-2 virüsündeki mutasyonların nedeni olabilir ve evrimini tetikleyebilir.

Araştırmacılar, insan hücrelerine girdiğinde SARS-CoV-2’yi değiştiren konakçı deaminaz enzimlerinin virüsü mutasyona uğratabileceğini ve evrimi ve yayılması için etkileri olabileceğini öne sürdüler. Araştırmacılara göre, RNA düzenleme, COVID-19 pandemisine neden olan SARS-CoV viral genomunda evrimini etkileyebilecek mutasyonlara neden olabilir. Önceki çalışmalar, enfeksiyon sonrası genom düzenlemesinin, bir RNA genomu olan başka bir virüs olan Rubella'nın evrimini etkilediğini ileri sürüyor.

Memeliler, viral RNA genomunda bulunan nükleotitleri değiştirebilen iki farklı deaminaz enzim ailesi ADARS ve APOBECS salgılar. Deaminaz enzimler bir RNA dizisinin yapı bloğu olan bir amino grubunu çıkarır, diğer enzimlerin onu değiştirmesine izin verir ve bu nedenle RNA dizisini değiştirir. Science Advances'ta yayınlanan bir makalede Salvatore Di Giorgio ve meslektaşları, Covid-19 teşhis edilen hastaların akciğerlerinden ekstrakte edilen sıvılardan alınan RNA sekanslama veri setlerindeki tek nükleotid varyantlarını analiz ederek RNA düzenlemesinin, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bedensel tepkisini değerlendirdiler. Araştırmacılar az sayıda mutasyon olayı gözlemlerken, RNA düzenlemesine atfedilebilecek bazı nükleotit değişiklikleri (adenosin ila inosine ve sitosin ila urasil) belirlediler.

Araştırma ekibi ayrıca ilgili koronavirüsler, MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromuna neden olan) ve SARS-CoV (Şiddetli Akut Solunum Sendromunun altında yatan virüs) genomlarını karşılaştırdı. Makaleye göre, bu türlerdeki mutasyonların büyük bir yüzdesine deaminaz enzimleri neden olmuş olabilir. Ekip ayrıca, bu enzimlerin insanın SARS-CoV-2 enfeksiyonuna verdiği yanıtta yer alması durumunda, Çin nüfusunda yaygın olduğu bilinen iki APOBEC formunu etkileyen genetik bir varyasyonun yayılmasında rol oynayabileceğini ileri sürdü.

Haberin Linki: https://www.drugtargetreview.com/

Diğer Haberleri Gör Verilen Nefesteki Aerosoller 13 Adıma Kadar Koronavirüs Yayıyor
Diğer Haberleri Gör 4 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü