Salgının Uzun Süreli Sağlık Sorunlarına Neden Olması Muhtemel

Koronavirüs pandemisinin yaşamı değiştiren etkilerinin, birçok insan için, özellikle savunmasız popülasyonlardan olanlar için, kalıcı fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarıyla sonuçlanması muhtemeldir.

Yale Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırmada bu sonuçlara ulaşılmış. Doçent Sarah Lowe ve meslektaşları 2005 yılında yaşanan Katrina Kasırgasında New Orleanslı düşük gelirli kadınları inceledi. Kasırga döneminde salgın, tıbbi bakıma erişim eksikliği ve ilaç kıtlığı da dâhil olmak üzere ortaya çıkıyor.

Araştırma, kasırgadan bir, dört ve 12 yıl sonra, travma sonrası stres, psikolojik sıkıntı, genel sağlık ve fiziksel sağlık semptomları ile ilişkili maruziyetlerin mevcut pandemide en yaygın sağlık problemleri olduğunu göstermiştir. Salgın yaygın ölüm ve hastalığın yanı sıra birçokları için iş kaybı ve ciddi ekonomik sıkıntıya neden olmaya devam ediyor.

Lowe, "Bu salgının fiziksel ve zihinsel sağlık için kısa ve uzun vadeli sonuçları büyük olasılıkla olacak. Bu etkilerin, pandeminin afet olarak ayırt edici nitelikleri göz önüne alındığında, Katrina Kasırgası gibi önceki afetlerde gördüğümüzden daha büyük olması muhtemeldir." Dedi. Çalışma, pandemi sırasında gerçekleşen ve ayrıca kamu sağlığı üzerinde ek ve önemli etkileri olması muhtemel mali kayıplar ve işsizlik gibi diğer maruziyetleri kapsamıyor.

Çalışma sonuçları, COVID-19 bulaşmasını azaltmak için eylemleri teşvik etmenin yanı sıra COVID-19 morbidite ve mortaliteye katkıda bulunan uzun süredir devam eden sağlık eşitsizliklerini ele almanın gerektiğini göstermektedir. Bu, tıbbi bakım ve ilaç erişimindeki gecikmeleri önlemeyi gerektiriyor. Ayrıca, halk sağlığı önlemlerinin de zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde dolaylı etkileri olacak maruziyetleri önlemesi ve azaltması gerekir.

Buna ek olarak, çalışmadaki bir diğer önemli risk kişinin kendi güvenliği ve başkalarının güvenliği için yaşadığı korkuydu. Bu nedenle, sağlık idareleri kaygı ve korkuyu yönetmek için ipuçları sağlamalıdır. Lowe ayrıca, "Bu çalışma, felaketlerin sonucunda sağlık sorunlarının çözülmesine yönelik bir adım teşkil ederken, aynı zamanda sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunan daha uzun süredir devam eden faktörleri de tanıtıyor" dedi. Çalışma Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlandı.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID Komplikasyonlarının Yönetiminde Philips Ultrasonları FDA Onayı Aldı
Diğer Haberleri Gör Rize’de 1 belde ve 4 köy karantinaya alındı