Beyaz Kan Hücreleri Aşı Etkinliğinin Yeni Erken Göstergesi Olabilir

Araştırmacılar, dolaşımdaki beyaz kan hücrelerinin bir alt popülasyonunun, COVID-19 ilaç gelişimi için potansiyel etkileri olan aşı etkinliğinin erken bir göstergesi olabileceğini söyledi.

Almanya'daki Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ekibi, patojenik virüsler için yeni koruyucu ve tedavi edici ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmak için viral zorluklara ve aşılara hücresel bağışıklık tepkilerini araştırıyordu. Araştırmacılar, dolaşımda bulunan belirli bir beyaz kan hücresi popülasyonunun, bir aşının etkinliğinin erken bir göstergesi olarak kullanılabileceğini tespit ettiler. Ekip, sonuçlarının COVID-19'u hedefleyen bir aşı geliştirilmesinde önemli olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, Clinical & Translational Immunology dergisinde yayınlanan makalelerinde, aşılama ile indüklenen bir bağışıklık tepkisinin kalitesini, dolaşımdaki belirli bir beyaz kan hücresi alt sınıfının frekansını ölçerek yaklaşık yedi gün sonra tespit edilebildiğini gösterdiler.

Deneylerinde ekip, sarıhumma aşısı kullanıldı. Bu zayıflatılmış viral parçacıklar ile aşılamanın ardından, virüs çoğalır, bir bağışıklık tepkisi ve antikorların üretilmesini sağlar. Antikorlar, sarıhumma virüsünün insan hücrelerine bağlanmasını ve istila etmesini önler. Yakın zamana kadar LMU Biyomedikal Merkezi'nde bulunan ve şu anda Bonn Üniversitesi'nde profesör olan çalışma lideri Dirk Baumjohann, “Çalışmamızda 250 kişilik bir kohortta, sağlıklı kişilerin kanındaki bağışıklık tepkisinin gelişimini izledik” diyor.

Sarıhumma aşısının uzun ömürlü korunması, bağışıklamadan onlarca yıl sonra tespit edilebilen çok yüksek seviyelerde spesifik antikorların üretimini tetiklemesinden kaynaklanmaktadır. Antikor oluşumu ve salgılanması, öncelikle lenf düğümleri ve dalak dâhil olmak üzere ikincil lenfoid organlarda bulunan beyaz kan hücrelerinin bir alt grubu olan Tfh(T foliküler yardımcı hücreler) hücrelerini gerektirir. Ancak bu organların insanlarda analiz edilmesi zordur. Ancak 'Tfh benzeri hücreler' olarak adlandırılan şey dolaşımda bulunur ve bunların sıklıkları sekonder lenfoid organlardaki klasik Tfh hücrelerinin göreli konsantrasyonları ile oldukça iyi ilişkilidir. Bu nedenle, dolaşımdaki Tfh benzeri hücrelerin analizi önemlidir ve doğrudan kan örneklerinde yapılabilir.

Çalışmada Baumjohann ve meslektaşları, Tfh benzeri hücrelerin, tespit edilebilir nötralize edici antikor seviyeleri (aşı etkinliğinin tipik ölçüsü) dolaşımda görünmeden önce bile bağışıklık etkinliğini tahmin edilmeyi sağladığını tespit ettiler. Doğal enfeksiyon veya aşılamaya yanıt olarak oldukça güçlü nötrleştirici antikorların oluşumu birkaç haftaya kadar sürebilir. Aksine, aşı ile indüklenen T foliküler yardımcı hücreler, aşılamadan yaklaşık yedi gün sonra kanda ölçülebilir. Ek olarak, aşılamadan iki hafta sonra kandaki Tfh hücrelerinin bir alt popülasyonunun sıklığının, iki hafta sonra tespit ettiğimiz antikor yanıtının kalitesi ile ilişkili olduğunu buldular. Yazarlar, bu bulguların COVID-19 ve diğer viral hastalıklara karşı bir aşı geliştirilmesinde önemli olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Haberin Linki: https://www.drugtargetreview.com/

Diğer Haberleri Gör ABD'de Korkunç İstatistik,” Yüzde 10’u Öldü”
Diğer Haberleri Gör COVID-19 Tedavisinde Umut: Yeni Bir Antiviral İlaç