COVID-19'lu Hastalarda Şiddetli Solunum Sıkıntısını Tedavi Etmek İçin Potansiyel Yaklaşım

Küçük bir grup hasta grubunda yapılan bir klinik çalışmadan elde edilen ilk veriler, Bruton Tirozin Kinaz (BTK) proteini bloke etmenin, ciddi COVID-19'lu klinik fayda sağladığını göstermektedir.

Araştırmacılar, birkaç kan kanserini tedavi etmek için onaylanmış bir BTK inhibitörü olan kanser ilacı acalabrutinib'in endikasyon dışı kullanımının, tedavi edilen hastaların çoğunda azalmış solunum sıkıntısı ve aşırı aktif bağışıklık yanıtında bir azalma ile sonuçlandığını gözlemlediler. Bulgular 5 Haziranda Science Immunology’de yayımlandı. Çalışma, her ikisi de Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) bir parçası olan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden (NIAID) araştırmacılarla işbirliği içinde, Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından ABD Savunma Bakanlığı'nın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi ve ulusal olarak dört hastane daha yapıldı.

Bu bulgular klinik tavsiye olarak değerlendirilmemeli, ancak COVID-19'a halk sağlığı tepkisinde yardımcı olmak için paylaşılmaktadır. BTK inhibitörleri belirli kanserleri tedavi etmek için onaylanmış olsa da, COVID-19 için bir tedavi olarak onaylanmamıştır. Şiddetli COVID-19'lu hastalar için en iyi ve en güvenli tedavi seçeneklerini anlamak için bu strateji randomize, kontrollü bir klinik çalışmada test edilmelidir.

BTK proteini, sitokinler olarak bilinen proteinler üreterek iltihaplanmaya neden olabilen bir tür doğal bağışıklık hücresi olan makrofajlar da dâhil olmak üzere normal bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Sitokinler, bağışıklık tepkisini uyarmaya ve yönlendirmeye yardımcı olan kimyasal haberciler olarak işlev görür. Şiddetli COVID-19 olan bazı hastalarda, vücutta aynı anda büyük miktarda sitokin salınır ve bu da bağışıklık sisteminin enfeksiyona saldırmanın yanı sıra akciğerler gibi organların işlevine zarar vermesine neden olur. Bu tehlikeli hiperinflamatuar durum "sitokin fırtınası" olarak bilinir. Şu anda, hastalığın bu aşaması için kanıtlanmış bir tedavi stratejisi yoktur.

Bu prospektif endikasyon dışı klinik çalışma, hastaneye yatmayı gerektiren doğrulanmış bir COVID-19 tanısı olan 19 hastanın yanı sıra düşük kan-oksijen seviyeleri ve inflamasyon kanıtı da içermekteydi. Bu hastaların 11'i iki günlük bir medyan için tamamlayıcı oksijen almaktaydı ve diğer sekiz hasta ortalama 1,5 günlük bir medyan boyunca ventilatör kullanıyordu.

Acalabrutinib almaya başladıktan bir ila üç gün içinde, tamamlayıcı oksijen grubundaki hastaların çoğu iltihapta önemli bir düşüş yaşadı ve solunumları düzeldi. Bu 11 hastanın sekizi takviye oksijen desteğini çıkarabildi ve hastaneden taburcu edildi. Acalabrutinib'in yararı ventilatör hastalarında daha az dramatik olmasına rağmen, sekiz hastanın dördü ventilatörden çıkabildi ve ikisi de taburcu edildi. Yazarlar ventilatör hasta grubunun klinik olarak son derece farklı olduğunu ve uzun süre ventilatörde olan ve majör organ fonksiyon bozukluğu olan hastaları içerdiğini belirtmektedir. Bu gruptaki hastaların ikisi öldü.

Çalışmadaki hastalardan alınan kan örnekleri, şiddetli COVID-19'da hiperinflamasyon ile ilişkili büyük bir sitokin olan interlökin-6 (IL-6) seviyelerinin, Acalabrutinib ile tedavi sonrasında azaldığını göstermiştir. Çoğu beyaz kan hücresi türü olan lenfosit sayısı da hızla iyileşti. Düşük bir lenfosit sayısı, şiddetli COVID-19'lu hastalar için daha kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar ayrıca, çalışmada olmayan ciddi COVID-19 hastalarının kan hücrelerini de test ettiler. Sağlıklı gönüllülerden alınan örneklerle karşılaştırıldığında, ciddi COVID-19'lu bu hastaların BTK proteininin daha yüksek aktivitesine ve daha fazla IL-6 üretimine sahip olduğunu bulmuşlardır. Bu bulgular Acalabrutinib'in etkili olabileceğini düşündürmektedir çünkü BTK hedefi şiddetli COVID-19 bağışıklık hücrelerinde hiperaktiftir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Kanada Dünyanın İlk Diyaliz İle COVID-19 Tedavisini Yaptı
Diğer Haberleri Gör Sigara Dumanından Covid-19 Bulaşma Riski Var Mı?