COVID-19 İle Diyabetin Başlangıcı Arasında Bağlantı Tanımlandı

Yeni araştırmalara ve ortaya çıkan kanıtlara göre, COVID-19 sağlıklı insanlarda diyabet başlangıcını tetikleyebilir ve önceden diyabetli olan hastalarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Uluslararası bir araştırma girişimi olan CoviDiab Registry projesinde yer alan 17 lider diyabet uzmanından oluşan uluslararası bir grup tarafından imzalanan yayınlanmış bir mektup, COVID-19 hastalarında yeni diyabet vakaları için küresel bir kayıt açıldığını duyurdu. Kayıt, COVID-19'lu hastalarda diyabet belirtilerinin kapsamını ve özelliklerini ve pandemi sırasında ve sonrasında etkilenen hastaların tedavisi ve izlenmesi için en iyi stratejileri anlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmacılara göre, şimdiye kadar yapılan klinik gözlemler COVID-19 ve diyabet arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir yandan diyabet, artmış COVID-19 şiddeti ve mortalite riski ile ilişkilidir. COVID-19 ile ölen hastaların yüzde 20 ila 30'unda diyabet olduğu bildirilmiştir. Öte yandan, COVID-19 hastalarında yaşamı tehdit eden hastalıklar da dâhil olmak üzere önceden var olan diyabetin yeni başlayan diyabet ve atipik metabolik komplikasyonları gözlenmiştir.

Araştırmacılar COVID-19'a neden olan SARS-Cov-2'nin diyabeti nasıl etkilediğinin hala belirsiz olduğunu yazıyor. Önceki araştırmalar, virüsün insan hücrelerine girmesine izin veren SARS-Cov-2'ye bağlanan protein olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) sadece akciğerlerde değil, aynı zamanda glikoz metabolizmasında yer alan organ ve dokularda da bulunduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, bu dokulara girerek virüsün glikoz metabolizmasının çoklu ve karmaşık işlev bozukluklarına neden olabileceğini öne sürüyorlar. Uzun yıllardır virüs enfeksiyonlarının tip 1 diyabeti hızlandırabileceği de bilinmektedir.

Araştırmacılar, kayıt defterinin, bilim insanlarının COVID-19 ile ilişkili diyabetin nasıl geliştiğini, doğal geçmişini ve en iyi yönetimini anlamak için insülin salgı kapasitesini, insülin direncini ve otoimmün antikor durumunu incelemelerine yardımcı olacak rutin olarak toplanan klinik verilere odaklandığını söylüyor. Bu nedenle, COVID-19 ile ilişkili diyabetin incelenmesi, hastalığın yeni mekanizmalarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Haberin Linki: https://www.nejm.org/

Diğer Haberleri Gör COVID-19 Araştırma Sonucu Çeşitli Gruplar Arasında Artan İntihar Ve Zihinsel Sağlık Riskleri
Diğer Haberleri Gör Koronavirus, Hücrelerin Onu Tanımamasına Neden Olan Değişiklikler Yapar