Tuvaletlerde Bulaşım Riski Taşıyan Virüs İçeren Parçacık Bulutları Oluşuyor

Araştırmacılar, tuvaletlerde sifonların çekilmesi sırasında büyük, yaygın olan ve damlacıkların başkaları tarafından solunabileceği kadar uzun süren virüs içeren bir aerosol damlacıkları bulutu oluşturabildiğini göstermek için bir bilgisayar simülasyonu kullandılar.

COVID-19'a neden olan yeni koronavirüsün insan sindirim sisteminde hayatta kalabildiğini ve enfekte olmuş dışkılarda ortaya çıkabileceğini gösteren son çalışmalarla, bu, hastalığın tuvalet kullanımı ile bulaşma olasılığını arttırmaktadır. Tuvalet sifon çekilmesi büyük bir türbülans oluşturur ve nitel kanıtlar bunun hem bakteri hem de virüsleri yayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte halk, bu olası mekanizmayı araştırmak için birkaç nicel araştırma gerçekleştirildiğinden, bu enfeksiyon yolundan büyük ölçüde habersizdir.

Akışkanlar Fiziği dergisinde, bir klozetteki su, hava akışlarını ve ortaya çıkan damlacık bulutunu simüle etmek için hassas bilgisayar modelleri kullanıldı. Araştırmacılar, biri suyla yıkamak için tek bir girişi ve diğeri dönen bir akış oluşturmak için iki tip girişi olan sifonu simüle etmek için Navier-Stokes denklemleri olarak bilinen standart bir sıvı dinamik formülleri seti kullandılar.

Araştırmacılar ayrıca, klozetten havaya çıkması muhtemel çok sayıda küçük damlacıkların hareketini simüle etmek için ayrı bir faz modeli kullandılar. Son zamanlarda benzer bir model, bir insan öksürüğü sırasında atılan aerosol damlacıklarının hareketini simüle etmek için kullanıldı. Sonuçlar çarpıcıydı.

Su bir taraftan klozet içine dökülürken, karşı tarafa çarparak girdaplar yaratır. Bu girdaplar, solunabileceği veya yüzeylere yerleşebileceği yaklaşık 3 feet yüksekliğe kadar damlacıkları taşır. Bu damlacıklar o kadar küçüktür ki bir dakikadan fazla havada yüzerler. Su için iki giriş portuna sahip bir tuvalet, yukarı doğru akan aerosol parçacıklarını daha da yüksek hızda üretir. Simülasyonlar çıkarılan parçacıkların yaklaşık % 60'ının, iki giriş deliği olan bir tuvalet için koltuğun üzerinde yükseldiğini göstermektedir. Bu ölümcül sorunun çözümü, yıkamadan önce kapağı kapatmaktır, çünkü bu aerosol yayılımını azaltmalıdır.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere birçok ülkede, umumi tuvaletlerdeki tuvaletler genellikle kapaksızdır. Bu ciddi bir tehlike oluşturur.

Haberin Linki: https://phys.org/

Diğer Haberleri Gör Koranavirüsün Zayıf Noktası Keşfedildi
Diğer Haberleri Gör 2 Nisan 2020 COVID-19 Günlüğü