COVID-19'lu Bebeklerde Hafif Ateş Görülüyor

Chicago Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'nin raporu, COVID-19 için pozitif test edilen 90 gün altındaki bebeklerin, çok az veya hiç solunum tutulumu olmaksızın belirti gösterdiğini ortaya çıkardı.

Bu bebeklerde ateş genellikle birincil veya tek semptom olarak bulundu. Bulgular Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi'nde yayınlandı. Lurie Çocuk Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı ve MSC, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde Yardımcı Doçent Doktor Leena B. Mithal, "ABD'den COVID-19'lu bebekler hakkında sınırlı veri olmasına rağmen, bulgularımız bu bebeklerin çoğunlukla hafif hastalıklara sahip olduğunu ve başlangıçta Çin'den bildirildiği gibi ciddi hastalık riski altında olmayabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızdaki bebeklerin çoğunda ateş vardı. Bu durum ateş nedeniyle değerlendirilen genç bebekler için COVID-19'un özellikle yaygın toplum aktivitesi olan bir bölgede önemli bir neden olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, genç bebeklerde bakteriyel enfeksiyon için değerlendirme ateş ile önemli olmaya devam ediyor." Dedi

Çalışmada hiçbiri önemli tıbbi öyküsü olmayan 18 bebek yer aldı. Hastanenin genel yatan hasta servisine başvuran bu bebeklerin yüzde 50'si hiçbir oksijen, solunum desteği veya yoğun bakıma ihtiyaç duymadı. Kabul endikasyonları temel olarak klinik gözlem, beslenme toleransının izlenmesi ve 60 günden küçük bebeklerde ampirik intravenöz antibiyotiklerle bakteriyel enfeksiyon tedavisi alanları atlamaktı. Hastaneye başvuran bebeklerin 6/9’unda gastrointestinal (GI) semptomlar (zayıf beslenme, kusma ve ishal) vardı. Öksürük ve tıkanıklığın üst solunum yolu semptomları, GI semptomlarının başlamasından önce gelir. Küçük bebeklerde, hafif klinik hastalıklara rağmen nazal örneklerinde belirgin derecede yüksek viral yükler vardı.

Mithal, "Ateşi olan ve SARS-CoV-2 için pozitif test olan genç bebeklerin hastaneye yatış gerektirip gerektirmediği açık değil. Hastaneye kabul kararı yaş, bakteriyel enfeksiyonun önleyici tedavisi, klinik değerlendirme, beslenme toleransı ve takip yeterliliğine dayanmaktadır. Ateşli klinik olarak iyi bebeklerin eğilimini belirlemek için hızlı SARS-CoV-2 testini kullanma fırsatları olabilir. " dedi.

Mithal ve arkadaşları (Dr. Machut, Muller ve Kociolek) ayrıca COVID-19 (yüzde 78) bebek örneklerinde Latinx etnik kökeninin aşırı temsil edildiğini gözlemlediler. Chicago'daki COVID-19 salgınının zirvesinde, vakaların yüzde 40'ından fazlası Latinx etnik kökenlilerdendi. Mithal, "COVID-19 ile Latinx etnik kökenine sahip birçok bebek olmasını beklesek de, bu yaş grubunda gözlemlediğimiz Latinx vakalarının orantısız çoğunluğuna katkıda bulunan ek faktörler olabilir." Dedi. 

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Sosyal Mesafe Koyamadınız Mı? Çalışma Belleğinizi Suçlayın
Diğer Haberleri Gör COVID-19 Aşısı İçin Umut Verici Klinik Öncesi Sonuçlar