MMR Aşısı COVID-19 Sepsisine Karşı Koruma Sağlayabilir

Araştırmacılar, MMR canlı zayıflatılmış aşının, COVID-19 ile ilişkili sepsise karşı hastalara spesifik olmayan koruma sağlamak için kullanılabileceğini söylüyorlar.

Yeni bir makale, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısının uygulanmasının, COVID-19 ile ilişkili septik iltihabı hafifletmek için önleyici bir yöntem olarak kullanılabileceğini ileri sürüyor. Araştırmacılara göre, COVID-19 olgularında mortalite ilerleyici akciğer iltihabı ve nihai sepsis ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Teklif, ABD'deki Louisiana Eyalet Üniversitesi Diş Hekimliği Sağlık Okulu ve Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ekip tarafından yapıldı.

Louisiana State Üniversitesi Diş Hekimliği Sağlık Fakültesi Araştırma Dekanı Dr. Paul Fidel, “Canlı zayıflatılmış aşıların görünüşte spesifik olmayan bazı faydaları olduğu gibi hedef patojene karşı bağışıklığı var gibi görünüyor. Yüksek riskli popülasyonlarda MMR ile yapılan klinik bir çalışma, COVID-19 salgını sırasında hayat kurtarılmasını sağlayabilir. Klinik araştırmalar yaparken, COVID-19'a yardım etmenin bu potansiyel faydası ile kızamık, kabakulak ve kızamıkçıklara karşı koruyacak bir MMR aşısına sahip olmanın kimseye zarar vereceğini düşünmüyorum.” dedi.

Araştırmacılar makalelerinde, canlı zayıflatılmış aşıların, hedef patojeni ile ilişkili olmayan ölümcül enfeksiyonlara karşı spesifik olmayan bir koruma sağladığını vurgulamaktadır. Bu yöntem sonraki enfeksiyonlara karşı gelişmiş konakçı yanıtları için eğitilmiş spesifik olmayan doğuştan gelen bağışıklık hücrelerini indükler. Canlı zayıflatılmış aşılar, kemik iliğindeki lökosit öncülerini daha geniş enfeksiyöz hakaretlere karşı daha etkili bir şekilde işlev görecek şekilde eğitir. Bu durum doğuştan gelen bağışıklığı temsil eden spesifik olmayan etkilere neden olur.

Korumaya, daha önce çeşitli deneysel modellerde septik enflamasyonu ve mortaliteyi inhibe ettiği bildirilen uzun ömürlü miyeloid türevi baskılayıcı hücreler (MDSC'ler) aracılık etti. Araştırmacılar, bu nedenle bir MMR aşısının, COVID-19 ile ilişkili şiddetli akciğer iltihabı / sepsisini inhibe edebilen veya azaltabilen MDSC'leri indükleyebilmesi gerektiğini söylüyor. COVID-19'un çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olmamıştır ve araştırmacılar, çocukların sepsise neden olan viral enfeksiyonlara karşı korunmasının bir nedeninin, enflamasyonu sınırlandıran eğitimli baskılayıcı MDSC'leri de indükleyebilecek etkenlere sık maruz kalmaları olduğunu söylüyor.

Ekip, MMR aşısının COVID-19'a karşı korunup korunamayacağını test etmek için bir klinik çalışma önermektedir. Bununla birlikte, bu arada, tüm yetişkinlerin, özellikle sağlık çalışanları ve bakım evlerindeki bireylerin MMR aşısı almasını önermektedirler.

Dr. Fidel, “Yetişkinler MMR'yi çocukken alırsa, muhtemelen kızamık, kabakulak ve kızamıkçıklara karşı bir miktar antikorları olabilir ancak muhtemelen MDSC'lere sahip değildir. MDSC'ler uzun ömürlü olsalar da, ömür boyu yaşayan hücreler değiller. Bu nedenle, bir MMR aısı, kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı antikorları güçlendirir ve MDSC'leri yeniden başlatır. MMR tarafından indüklenen MDSC'lerin, pandeminin kritik zamanından geçmek için oldukça iyi bir ömre sahip olmasını umuyoruz.” Dedi.

Haberin Linki: https://www.drugtargetreview.com/

Diğer Haberleri Gör 13 Nisan 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör 1022 YENİ VAKA, 28 ÖLÜM