S Proteininin N Terminal Alanı, COVID-19 İçin Antikor Hedefi

COVID-19 terapötiklerini araştıran bir ekip tarafından Spike proteininin N terminal alanına bağlanan SARS-CoV-2'ye karşı yüksek nötrleştirme potansiyeline sahip bir antikor tanımlandı.

Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'ndeki araştırmacılar tarafından yönetilen ekip, sadece proteinin reseptör bağlanma alanı (RBD) yerine SARS-CoV-2'nin tüm S proteinini araştırdı. Enfeksiyondan kurtulmuş 10 Çinli COVID-19 hastasından plazma ve periferik kan mononükleer hücreleri topladılar. Sonra, enzimlere bağlı bir immünosorban deneyi (ELISA) kullanılarak bağlanma özgüllüğünü belirleyerek S proteinine spesifik antikorlar için numuneleri taradılar.

Araştırmacılara göre, SARS-CoV-2'ye karşı nötrleştirme aktiviteleri gösteren üç mAb(Monoclonal Antibody) vardı. Gelecek vaat eden bir antikor( 4A8 adlı bir mAb) hem otantik hem de yalancı tipte SARS-CoV-2'ye karşı in vitro özellikle yüksek nötralizasyon potansiyeli sergiledi. 4A8, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) ile virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı S proteini arasındaki etkileşiminde SARS-CoV-2'yi nötralize edebildiği bulunmuş olmasına rağmen S proteininin RBD'sine bağlanmadı.

Araştırmacılar daha sonra antikor-S protein kompleksinin yapısını belirlemek için siro-elektron mikroskopisini (kriyo-EM) kullandılar. 4A8 epitopunu S proteininin NTD'si olarak tanımladılar. Ayrıca 4A8'in, S proteininin yapısal değişikliklerini kısıtlayarak SARS-CoV-2'yi nötralize edebileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle ekip, SARS-CoV-2 S proteininin NTD'sini COVID-19 terapötik mAb'leri için bir hedef olarak öneriyor. Ayrıca, virüsün kaçış mutasyonlarından kaçınmak ve ümit verici bir 'kokteyl' terapötik olarak hizmet etmek için 4A8'in RBD hedefleme antikorları ile bir kombinasyonunun kullanılabileceğini söylüyorlar.

Haberin Linki: https://www.drugtargetreview.com/

Diğer Haberleri Gör Türk Hemşireler Derneği'nden Yönetici Hemşirelere Öneriler
Diğer Haberleri Gör Canberra Kanalizasyonunda Hiçbir Koronavirüs İzi Yok