Çocuklarda Şiddetli COVID-19 İle İlişkili Faktörler Tanımlandı

Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı dergisinde 25 Haziran'da yayınlanan bir araştırmaya göre, COVID-19 genellikle çocuklarda hafif hastalığa neden olur ve yüzde 8'inin yoğun bakım ünitesine (YBÜ) ,ihtiyacı vardır.

Viyana'daki Ulusal Çocukluk Tüberkülozu Referans Merkezi'nden Dr. Florian Götzinger ve meslektaşları tarafından,1 Nisan 2020-24 Nisan 2020 tarihleri arasında SARS-COV2 enfeksiyonu sonucunda ciddi akut solunum sendromu tespit edilen 18 yaş ve altı 582 kişiyi içeren çok merkezli bir kohort çalışması gerçekleştirildi.

Çok değişkenli analizlerde YBÜ'ne kabul edilmeyi gerektiren önemli faktörler arasında 1 aydan küçük olmak, erkek cinsiyet, önceden mevcut tıbbi durumlara sahip olmak ve başvuru sırasında alt solunum yolu enfeksiyonu belirti veya semptomlarının varlığı geliyordu. Araştırmacılar 48 bireyin (yüzde 8) YBÜ'ne kabul edildiğini, 25'inde (yüzde 4) mekanik ventilasyon, 19'unda (yüzde 3) inotropik destek ve bir kişide (<yüzde 1) ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gerektiğini bulmuşlardır. Hidroksiklorokin, antiviral aktiviteye sahip en sık kullanılan ilaçtı (yüzde 7), ardından remdesivir, lopinavir-ritonavir ve oseltamivir (sırasıyla yüzde 3, 1 ve 1) kullanılmıştı.

Götzinger yaptığı açıklamada, "COVID-19 genel olarak yetişkinlerden daha az ciddi şekilde çocukları etkilemekle birlikte, çalışmamız tüm yaş gruplarında ciddi vakalar olduğunu göstermektedir. Önceden sağlık sorunları olan ve bir aylıktan küçük çocukların yoğun bakıma alınma olasılığı daha yüksektir.” Dedi. 

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19 Testleri Ne Kadar Güvenilir?
Diğer Haberleri Gör 3135 YENİ VAKA, 73 ÖLÜM