Ülke Çapında Koronavirüs Taramasını Artırmanın En Hızlı Ve En Ucuz Yolu

COVID-19'dan yaz mevsimi normallerine geri dönme umutları, Haziran ayında vakalar arttıkça azaldı. Enfeksiyonlar arttıkça test ihtiyacı da artmaya devam ediyor.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, yakın zamanda sağlık görevlilerinin son dalgalanmaya yanıt olarak COVID-19 için bir araya getirilmiş(Havuz) test yapmayı düşündüklerini açıkladı.  Birleştirilmiş testin(Havuz testi) temel fikri, halk sağlığı görevlilerinin havuz denilen küçük grupları tek bir test kullanarak test etmelerine izin vermesidir. Bu, daha az test kullanarak ve daha az parayla daha fazla kişiyi daha hızlı test edebileceğiniz anlamına gelir.

Her seferinde bir kişiyi test etmek yerine, birden fazla kişiden alınan örnekler bir araya getirilir ve test edilir. Test negatif çıkarsa, havuzdaki herkes sağlıklıdır. Pozitifse, havuzun her üyesi ayrı ayrı test edilir. Örneğin, biri enfekte olmuş 20 kişiyle bir işyeri hayal edin. Birleştirilmiş testler 20 kişiyi beş kişilik dört gruba ayırır. Örnekler her kişiden alınır ve gruplarındaki diğer kişilerden alınan örneklerle karıştırılır. Gruplanan her numune daha sonra test edilir. Havuzlardan biri, enfekte olan tek kişiyi içerdiğinden pozitif olacaktır. Bu havuzdaki beş kişinin hepsi ayrı ayrı tekrar test edilir ve hasta olan bir kişi tanımlanır. Toplamda dokuz test kullanılmış ve 20 işçinin tamamı taranmıştır. Herkes ayrı ayrı taransaydı, 20 test yaptırırdı.

Uygulamada, havuzlama ile kaydedilen testlerin sayısı, enfekte olan kişilerin oranına göre değişi. Daha yüksek enfeksiyon oranları, daha fazla havuzun olumlu geri döndüğü, daha fazla kişinin yeniden test edilmesi gerektiği ve havuzdan tasarrufun daha düşük olduğu anlamına gelir. Örneğin, Los Angeles'taki şüpheli COVID-19 vakaları üzerinde birleştirilmiş testler(27 Haziran itibariyle test edilen kişilerin yaklaşık% 9'u pozitiftir) test kullanımını yaklaşık% 50 oranında azaltacaktır. Ancak, nüfusun sadece % 0.1'inin enfekte olduğu Montana'da, tüm durumu test etmek için toplanmış bir test çabası, test kullanımını yaklaşık% 90 oranında azaltacaktır. Kesin miktar ne olursa olsun, test başına yaklaşık 100 ABD Doları maliyetle tasarruflar sağlar.

Havuzlanmış testler, asemptomatik popülasyonlarda hastalığı test etmek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Devlet laboratuvarları klamidya ve gonore taraması için kullanmış ve Kızıl Haç, Hepatit B ve C, Zika virüsü ve HIV için bağışlanan kanı test etmek için kullanmıştır. Bazı yerler zaten aktif koronavirüs enfeksiyonlarını taramak için havuzlanmış test kullanmaya başladı.

Stanford Üniversitesi, Körfez Bölgesi'ndeki COVID-19'un erken yayılımını izlemek için havuz testlerini kullandı. Nebraska Halk Sağlığı Laboratuvarı beş kişilik gruplardan örnekler topladı ve test etti ve haftalık olarak test edebileceği şüpheli COVID-19 hastalarının sayısını yaklaşık iki katına çıkardı.

Bazı insanlar, havuzlamadan numunelerin seyreltilmesinin, numunelerde viral RNA arayan PCR testlerinin doğruluğunu azaltabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Neyse ki, araştırmacılar havuzda yapılan testlerin sekiz kişilik büyüklükteki havuzlarda yapılan bireysel testler kadar doğru olduğunu göstermiştir. Başka bir endişe, enfeksiyon yaygınlığıdır. Enfeksiyon oranları % 15'in üzerine çıktığında, çok fazla havuz pozitif geri döner ve havuzlama artık verimli olmaz. Ancak, sağlık görevlileri genel nüfusun büyük ölçekli testlerini uygulamaya başlarsa, havuzlanmış testlerin gerçek gücü görülecektir.

Çoğunlukla, hastalar şu anda sadece bir sağlık uzmanı SARS-CoV-2 ile enfekte olabileceğinden şüphelendiğinde test edilmektedir. Bununla birlikte, asemptomatik COVID-19 hastaları yaygındır ve muhtemelen önemli bir COVID-19 bulaşma kaynağıdır. Bu nedenle, uzmanlar herkesi enfeksiyonlara karşı taramayı öneriyor.

Genel popülasyonda, yeni enfeksiyonların prevalansının, en ağır durumunda bile % 2'den az olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranlarda, havuzda yapılan test maliyetlerini % 80 veya daha fazla düşürebilir. ABD bugüne kadar nüfusunun% 10'undan biraz daha azını kapsayan yaklaşık 30 milyon COVID-19 testi gerçekleştirdi. Yine de, bazı uzmanlar Amerika'nın tüm nüfusunu üç ayda bir, hatta iki haftada bir test etmeye çağırdı. Kapasiteyi arttırmak için, FDA yakın zamanda daha fazla laboratuvar ve test üreticisinin havuzlanmış test yetkilendirmesi için rehber yayınladı. 

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Koronavirüs Endokrin Sisteme Zarar Veriyor
Diğer Haberleri Gör Bilim İnsanları COVID-19 Salgını Sırasında Yüksek Kaliteli Çalışmalara Odaklanmalı