COVID-19’da Akciğer İltihabını Azaltmak İçin Kanser İlacı Deneniyor

Emory Üniversitesi Winship Kanser Enstitüsü araştırmacıları, bir antikanser ilacının hastaneye yatırılmış COVID-19 hastalarında akciğer iltihabını azaltıp azaltamayacağını ve muhtemelen entübasyon ihtiyacını önleyip ölüm oranını azaltıp azaltmadığını test ediyorlar.

İlaç duvelisib olarak biliniyor ve 2018'de nüks veya refrakter kronik lenfositik lösemi veya küçük lenfositik lenfoma tedavisi için FDA onayı almıştı. Başlatılan bu Faz II çalışması, duvelisib üreticisi Verastem Onkoloji tarafından desteklenmektedir. Başaraştırmacı Edmund K. Waller, "Duvelisib kullanımının ardındaki mantık, ilacın COVID-19 ile ilişkili pnömoni ve akut solunum sıkıntısı sendromunu şiddetlendiren sistemik enflamasyonu sakinleştirebilmesidir ." Diyor.

Duvelisib ile tedavi edilen lösemi ve lenfoma hastalarından elde edilen veriler, ilacın COVID-19 enfeksiyonu sırasında yükselen sitokinlerin bazılarının seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir. Duvelisib, bağışıklık hücrelerinde metabolizmanın ve sinyalin düzenleyicileri olan gama / delta PI 3-kinazları inhibe eder. Aynı zamanda, klinik öncesi çalışmalar duvelisib'in T hücresi tükenmesini hafifletebileceğini düşündürmektedir. Ayrı araştırmalar, T hücresi tükenmesinin bağışıklık sisteminin viral enfeksiyonla ne kadar etkili mücadele edebileceğini sınırladığını göstermiştir. COVID-19 pandemisinden önce, Waller'ın laboratuvarı ilacın kanser immünoterapisinde CAR-T hücrelerinin aktivitesini arttırmak için kullanılıp kullanılamayacağını test ediyordu.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 29 Mart 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör Diyabet COVID-19'da Kötü Prognoz Riskini Arttırıyor