Balgam Testi Daha Yüksek COVID-19 Tespit Oranı Sağlıyor

Erken ve doğru tespit, COVID-19'un yayılmasını önlemek ve hastalara uygun bakımı sağlamak için önemlidir.

Burun ve boğazın arkasından bir örnek toplamak için burun boşluğuna uzun bir çubuk sokulması gereken nazofaringeal (NP) çubuklar şu anda tanı için bir numune toplamak için altın standarttır. Ancak prosedür teknik olarak zordur, hastalar için genellikle rahatsız edicidir ve yetersiz tedarik edilebilen kişisel koruyucu ekipman gerektirir. Örneklerin toplanmasına yönelik orofaringeal sürüntü ve balgam dâhil olmak üzere diğer yaklaşımlar küçük çalışmalarda test edilmiş ancak virüsü tespit etmek için hangi yöntemin en iyi olduğu konusunda belirsizlik vardı.

EBioMedicine'de yayınlanan yeni bir çalışmada Brigham ve Kadın Hastanesi'nden araştırmacılar, üç yaklaşımı karşılaştırmak için 3.000'den fazla örnekten gelen verileri analiz ederek sistematik bir inceleme ve meta-analiz gerçekleştirdiler. Ekip, balgam testinin, orofaringeal sürüntü testinin daha düşük oranlara sahipken, COVID-19'a neden olan virüsün RNA'sını önemli ölçüde daha yüksek oranlarda tespit ettiğini buldu.

Brigham'daki Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde öğretim üyesi olan yazar Jonathan Li, "COVID-19'un doğru teşhisinin sağlık hizmetleri, işe dönüş, enfeksiyon kontrolü ve halk sağlığı için etkileri var. Hastanenin içindeki ve dışındaki altın standardımız nazofaringeal sürüntüdür. Ancak hangi örnekleme modalitesinin en iyi ve en hassas olduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Bu tip testlerin COVID-19 hastalarının tanısı ve izlenmesi için değerli bir yöntem olarak kullanılmasını desteklemektedir. " diyor

Li ve meslektaşları,  NP swab, orofaringeal swab veya balgam kullanarak en az iki solunum örnekleme bölgesini değerlendiren çalışmalar için literatürü (hem hazır baskılar hem de yayınlanmış makaleler) araştırdılar. 1000'den fazla çalışmadan, kriterlerini karşılayan 11 tanesini belirlediler. Bu çalışmalar toplam 3,442 solunum yolu örneğinden elde edilen sonuçları içermektedir. Ekip, her toplama yönteminin ne sıklıkta olumlu sonuç verdiğini inceledi. NP swablar için bu oran yüzde 54'tür; orofaringeal swablar için yüzde 43; balgam için yüzde 71. Viral tespit oranı balgamda orofaringeal swablara veya NP swablara göre önemli ölçüde daha yüksekti. Tespit oranları, her üç test için semptom başlangıcından sonraki bir hafta içinde en yüksekti.

Li, "Test söz konusu olduğunda, örnekleme yerinden bağımsız olarak semptom başlangıcından sonra teşhis doğruluğu daha erken geliştirildiğinden, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur." Dedi. Nazofaringeal çubuklar burun boşluğu yoluyla toplanır. Orofaringeal sürüntü ağızdan bir mil sokularak toplanır. Balgam örnekleri genellikle balgam üretmek ve atmak için bir hastanın derin öksürüğü ile toplanır. Tüm hastalar balgam örneği üretemez(Bu tür hastalar için bir nazofaringeal sürüntü en iyi toplama yöntemi olabilir). Meta-analiz sadece hastaneye yatırılan kişiler üzerinde yapılan çalışmaları içermekteydi. Asemptomatik olan veya hafif semptomları olan hastalar için ilave çalışma gerekecektir. Bu çalışma tükürük veya ön burun çubukları (burnun önünden alınan) gibi alternatif test yöntemlerini değerlendirmedi. Li ve Brigham'daki meslektaşları halen Massachusetts Patojen Hazırlığı Konsorsiyumu tarafından finanse edilen bir proje üzerinde çalışıyor.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Mide Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Moleküler Düzenleyici
Diğer Haberleri Gör Covid-19'lu Hastaların Beyin Hasarı