Akciğer Ultrasonu Koronavirüs Hastalığının Süresini ve Şiddetini Gösteriyor

ARRS-Amerikan Journal of Roentgenology'de (AJR) yayınlanan açık erişimli bir makaleye göre, akciğer ultrasonu koronavirüs hastalığında (Covid-19) en sık görülen B-çizgileri, kalınlaşmış plevral çizgiler ve pulmoner konsolidasyon gibi anormallikleri tespit etmekte oldukça hassas sonuçlar veriyor.

Pekin Ditan Hastanesi'nden Yao Zhang, "Sonuçlarımız akciğer ultrason (US) bulgularının hem enfeksiyon süresini hem de hastalık şiddetini belirlemek için kullanılabileceğini gösteriyor." dedi.

Zhang ve meslektaşları, 3 Mart - 30 Mart 2020 tarihleri arasında Fisher kesin testi kullanarak SARS-CoV-2 için RTPCR test sonuçları pozitif olan hastalarda akciğer ultrasonu yaptılar. Farklı belirti süreleri olan ve farklı hastalık şiddeti gösteren gruplar arasında US bulgusuna sahip hastaların istatistiklerini karşılaştırdılar.

28 hastanın (21-92 yaş aralığında 14 erkek ve 14 kadın hasta) hem akciğer ultrasonu hem de göğüs BT'sinde pozitif bulguları vardı. Ultrasonda hastaların hepsinde B-hatları mevcuttu ve 19 hastada (%67.9) pulmoner konsolidasyon vardı. 17 hastada (%60.7) kalınlaşmış plevral çizgiler gözlenmekte ve sadece bir hastada (%3.6) az miktarda plevral efüzyon görülmekteydi.

Zhang, "Semptomların başlamasından itibaren daha uzun zaman geçmiş olan hastalarda, US'de kalınlaşmış plevral çizgi daha sık gözleniyordu. Dikkat çekici şekilde, hava akışını ve artan enflamatuar hücresel eksüda miktarını yansıtan dokuya benzer hipoekoik bölgeler olarak görüntülenen pulmoner konsolidasyonlar, şiddetli ve kritik vakalarda daha yaygındı.” diyor.

Zhang ve ekibi şöyle makalelerini şöyle bitiriyor: "Portatif görüntüleme cihazları konsolidasyonlarin değerlendirilmesinde yararlı olacaktır. Taşınabilir ultrason cihazları, hatta robot yardımıyla kullanılabilen tele-US cihazlarının kullanılması sağlık çalışanlarının virüse maruz kalma riskini düşürecektir."

Makalenin yazarları ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda daha doğru karşılaştırmalar yapılabilmesi için, BT bulguları skorlama yöntemine benzer şekilde akciğer US skorlaması geliştirilmesini de öneriyorlar.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 3 Haziran 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör D Vitamini COVID-19 Mortalite Oranlarında Rol Oynuyor Gibi Görünüyor