COVID-19 Komplikasyonları Ve Ölüme Bağlı Kardiyovasküler Risk Faktörleri

ONE PLoS dergisinde yayımlanan İtalya Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro’dan Jolanda Sabatino ve meslektaşlarının araştırmasına göre, COVID-19 kardiyovasküler eşlik eden hastalıklar veya risk faktörleri olan hastaların hastaneye yatması ve büyük olasılıkla COVID-19 enfeksiyondan ölmesi daha muhtemel.

Çoğu insan için, Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) hafif hastalığa neden olur. Ancak şiddetli zatürreye de neden olabilir ve ölüme yol açabilir. Kardiyovasküler hastalarla çalışan klinisyenlerin bu gruptaki COVID-19 enfeksiyonunun klinik görünümünü ve risk faktörlerini anlaması çok önemlidir. Yeni çalışmada, araştırmacılar Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanede yatan toplam 77.317 COVID-19 hastasıyla ilgili yayınlanan 21 gözlemsel çalışmadan elde edilen verileri analiz ettiler. Hastaneye yatırıldıkları sırada hastaların % 12,89'unda (% 95 CI 8,24-18,32) kardiyovasküler komorbidite, % 36,08'inde (% 95 CI 20,25-53,64) hipertansiyon ve % 19,45’inde (% 95 CI 12,55-27,45) diyabet vardı.

COVID-19 hastalarının % 14.09'unun (% 95 CI 10.26-20.23) hastanede kalış süresi boyunca kardiyovasküler komplikasyonlar belgelenmiştir. Bu komplikasyonlardan en yaygın olanı aritmi( veya çarpıntıydı) olmasının yanında önemli sayıda hastada ayrıca miyokardiyal hasar vardı. Araştırmacılar verileri analiz ettiklerinde, önceden var olan kardiyovasküler komorbiditelerin veya risk faktörlerinin kardiyovasküler komplikasyonların anlamlı prediktörleri olduğunu (p = 0,019), ancak yaşın (p = 0,197) ve cinsiyetin (p = 0,173) olmadığını buldular. Hem yaş hem de önceden var olan kardiyovasküler komorbiditeler veya risk faktörleri, ölümün önemli belirleyicileriydi. Yazarlar; "COVID-19 hastaları arasında kardiyovasküler komplikasyonlar sıktır ve olumsuz klinik olaylara ve mortaliteye katkıda bulunabilir." Diyor.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör SARS-CoV-2 Patojenindeki İlk Önemli Mutasyonu Keşfeden Ön Çalışma
Diğer Haberleri Gör 1832 YENİ VAKA, 59 ÖLÜM