COVID-19 Antikorları Ve Virüsü Çocuklarda Aynı Anda Bulunabilir

Çocukların COVID-19'u nasıl yaydığına dair pek çok soru gündemdeyken, Children's National Hastanesi araştırmacıları, pediatrik hastaların virüsü sistemlerinden temizlemesinin ne kadar sürdüğünü ve hangi noktada işe yarayan antikorları üretmeye başladıklarını araştırdılar.

Journal of Pediatrics'te 3 Eylül'de yayınlanan çalışma, virüs ve antikorların genç hastalarda bir arada bulunabileceğini gösterdi. Çalışmanın başyazarı ve Laboratuvar Bilişim Direktörü Burak Bahar, "Çoğu zaman antikorları tespit etmeye başladığınızda, artık virüsü tespit edemezsiniz. Ancak COVID-19 ile ikisini de görüyoruz. Bu, çocukların hala antikorlar tespit edilse bile virüsü bulaştırma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor." Diyor. Araştırmanın bir sonraki aşamasının, antikorların yanında bulunan virüsün başka insanlara bulaşıp bulaşmadığını test etmek olacağını da ekliyor. Antikorların bağışıklık ile ilişkili olup olmadığı ve yeniden enfeksiyondan potansiyel korumanın ne kadar sürdüğü de bilinmemektedir.

Çalışma ayrıca viral klirensin ve immünolojik yanıtın zamanlamasını da değerlendirdi. Virüs pozitifliğinden negatifliğe kadar geçen medyan sürenin 25 gün(virüs artık tespit edilemediğinde ) olduğunu buldu. Seropozitifliğe veya kanda antikorların mevcudiyetine kadar geçen medyan süre 18 gün iken, yeterli nötralize edici antikor seviyelerine ulaşmak için medyan süre 36 gündü. Nötralize edici antikorlar, bir kişiyi aynı virüsün yeniden enfeksiyonundan potansiyel olarak korumada önemlidir.

Yayınlanan çalışmada, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 için test edilen 6,369 çocuk ve 13 Mart 2020 ile 21 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında Children's National ‘da antikor testi yapılan 215 hastanın retrospektif bir analizi kullanılmıştır. 215 hastadan 33'ü hastalık seyri sırasında hem virüs hem de antikorlar için pozitif sonuç verdi. 33 kişiden dokuzu kanlarında antikor varlığını gösterirken daha sonra virüs için pozitif test yaptı. Ayrıca araştırmacılar, 6 ila 15 yaşındaki hastaların virüsü temizlemesinin 16 ila 22 yaşındaki hastalara (ortalama 18 gün) kıyasla daha uzun sürdüğünü (medyan 32 gün) bulmuşlardır. 6-15 yaş grubundaki dişilerin de virüsü temizlemesi erkeklere göre daha uzun sürdü (erkeklerde ortalama 25.5 güne kıyasla kadınlarda medyan 44 gün)

COVID-19'lu yetişkinlerde bu zamanlama ile ilgili ortaya çıkan veriler olmasına rağmen, pediatrik popülasyona gelince çok daha az veri vardır. Children's National araştırmacıları ve dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları tarafından toplanan bulgular, çocuklar üzerindeki benzersiz etkiyi ve viral bulaşmadaki rollerini anlamaya yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir. Dr. Bahar, "Buradaki çıkarım, bir çocukta antikorlar olduğu veya artık semptom göstermediği için korumamızı yarı yolda bırakamayacağımızdır. İyi hijyen ve sosyal mesafenin devam eden rolü kritik olmaya devam ediyor." Diyor.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19'lu Hastalarda Şiddetli Solunum Yetmezliğinin Erken Prediktörü Belirlendi
Diğer Haberleri Gör Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumak