Sfingozin Burun Spreyi COVID-19'u Önleyebilir Mi?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, burun spreyi içinde verilebilecek lipid sfingozin, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu inhibe edebilir ve COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için potansiyele sahiptir.

ABD, Cincinnati Üniversitesi'nden (UC) ekip, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve hücresel lipid metabolizması için anahtar olan bir lipid olan sfingozinin, yüzeylerini kaplayan epitel hücrelerinin yerel bağışıklık savunmalarında önemli olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili önceden var olan araştırmaları incelediler. Buradan elde ettikleri bulguları bir miktar başarı ile COVID-19'a uyguladılar. Bilim adamlarına göre, bir sfingozin burun spreyi, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını potansiyel olarak önleyebilir veya tedavi edebilir.

UC'nin Cerrahi Bölümü'nde misafir profesör ve Almanya, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı Dr. Erich Gulbins, "Spesifik bir lipidin [sfingozinin] SARS-CoV-2'nin insan epitel hücrelerine bağlanmasına müdahale edip edemeyeceğini araştırdık. Sfingozinin, solunum yollarının bakteriyel enfeksiyonlarını önlediği ve ortadan kaldırdığı geçmiş çalışmalarda gösterilmiştir, ancak viral enfeksiyonları önlemek için kullanılıp kullanılamayacağı bilinmemektedir. Koronavirüsün insan hücrelerinin yüzeyindeki belirli moleküllere bulaşması için bir ön koşul olarak bağlanması gerekiyor. (Bu, bir kapının anahtar ve kilit prensibine benzer: Kapıyı açmak için anahtarı kilide sokmanız gerekir.) Lipid sfingozinin, SARS-CoV-2 için ACE2 reseptörü [anjiyotensin dönüştürücü enzim 2] hücresel 'kilidine' bağlandığını ve böylece virüsün insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyonu engellediğini gösterdik" dedi.

SARS-CoV-2 parçacıkları eklenmiş kültürlenmiş insan hücrelerinde sfingozin, hücresel enfeksiyonu önlemiştir. Gulbins ayrıca şunları söyledi: "Kültürlenmiş hücrelerin veya yeni elde edilmiş insan nazal epitel hücrelerinin düşük konsantrasyonlarda sfingozin ile ön tedavisi, virüsün yapışmasını ve enfeksiyonu önledi. Bu bulgular, sfingozinin, virüsün reseptörüyle etkileşimine müdahale ederek en azından bazı viral enfeksiyonları önlediğini göstermektedir; SARS-CoV-2 ile enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek için burun spreyi olarak kullanılabilir. Burun spreyi geliştirilmeli, ancak… Bunun COVID-19 için bir tedavi olup olmadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. "Bulgular Journal of Biological Chemistry'de yayınlandı.

Haberin Linki: https://www.drugtargetreview.com/

Diğer Haberleri Gör İngiltere Virüsle İlişkili Ölümleri 46.000'e Çıkarıyor
Diğer Haberleri Gör Brezilyalı Pulmonolog COVID-19'un Trombotik Bir Hastalık Olarak Tedavi Edilmesi Gerektiğini Savunuyor