Doğuştan Bağışıklık Bozukluğu Olan Hastalarda COVID-19

Yeni bir araştırma raporu, SARS-CoV-2 koronavirüsü ile enfekte olmuş ve primer immün yetmezlik (PID) olarak bilinen, nadir kalıtsal bağışıklık bozukluğu olan 94 kişinin genel popülasyonla benzer hastalık sonuçlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, yoğun bakıma kabul oranları PID hastalarında daha yüksek olma eğilimindeydi ve etkilenen hastaların ortalama yaşı genel popülasyona göre daha düşüktü. Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü(Avustralya) ve KU Leuven(Leuven Katolik Üniversitesi-Belçika) liderliğindeki çalışma, PID'lerden etkilenen bireyler, aileleri ve klinisyenler için bilgi sağlıyor. Bulgular ayrıca, etkili bir koronavirüs bağışıklık tepkisinin temelini oluşturan bağışıklık sistemi bileşenlerinin anlaşılmasına da katkıda bulunuyor.

Garvan'da bağışıklık ve iltihap araştırma teması lideri ve çalışmanın kıdemli yazarı Prof Stuart Tangye, "SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nadir bağışıklık bozukluğu olan bireyler üzerindeki etkisini bulmak istedik. Bir grup hasta SARS-CoV-2 ile enfekte olursa şiddetli COVID-19 hastalığı riski altında olduğu varsayıldı. PID olarak Hastalar o kadar nadir ki, bu çalışma ancak 50 merkezde büyük bir küresel araştırma işbirliği ile mümkün oldu "diyor. 

KU Leuven'de Profesör ve Klinik lideri Isabelle Meyts, "Bulgular, COVID-19 kaynaklı ölüm oranı bu grupta genel populasyondan daha yüksek olmadığından, önceden var olan bağışıklık yetersizliklerinin genellikle önemli bir risk faktörü olmadığını gösteriyor . Hatta bazı bağışıklık kusurlarının, şiddetli hastalıkta sıklıkla görülen dramatik bağışıklık patolojisine karşı koruyucu olduğu görülmüştür.Bununla birlikte, çalışmamız, PID'leri olan daha genç erkek hastaların şiddetli COVID-19'a katlanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve YBÜ'ye yatış gerektirdiğini gösteriyor "diyor.

SARS-CoV-2 koronavirüs ile enfeksiyonun sonuçları, bireyler arasında büyük ölçüde farklıdır. Yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere bazı enfekte kişiler diğerlerinden daha fazla risk altındadır. Bununla birlikte, önceden var olan nadir kalıtsal immün bozuklukları olanlar hakkında çok az şey bilinmektedir. Prof Meyts, "PID topluluğunda, bağışıklık durumlarının SARS-CoV-2 ile enfekte olmaları ve COVID-19 geliştirmeleri durumunda daha ciddi bir klinik sonuç doğuracağına dair önemli bir endişe vardı" diyor.

Araştırmacılar, doğuştan bağışıklık hataları olan hastaları yöneten dünyanın dört bir yanından klinik immünologları, eğer hastaları SARS-CoV-2 virüsüne yakalanmışsa bir anketi doldurmaya davet etti. Veriler ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda ve Latin Amerika'daki hastalardan toplanmıştır. Bildirilen 94 hastadan 25'inin hafif hastalığı vardı ve ayaktan tedavi edilirken, 59'u (% 63) hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırılanlardan 13'ü non-invaziv solunum yardımına ihtiyaç duydu ve 15'i invaziv ventilasyon için yoğun bakıma alındı.

Ne yazık ki 94 hastadan dokuzu COVID-19'dan (% 9,6) vefat etti ki bu, küresel COVID-19 ölüm oranı verileri (% 1-20) aralığında yer alıyor. Ancak, genel popülasyona göre PID'den etkilenen hastalarda YBÜ'ye kabul oranları daha yüksekti ve ortalama yaş daha düşüktü. Genel popülasyona benzer şekilde, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yenik düşen çalışma kohortundaki yetişkin hastalarda kalp yetmezliği, kronik böbrek veya akciğer hastalığı ve diyabet gibi mevcut komorbiditeler vardı.

Çalışma ayrıca, SARS-CoV-2 bağışıklık savunmasında yer alabilecek bağışıklık sisteminin bileşenleri için içgörüler ortaya koydu. Prof Meyts, "Anket yaptığımız hastaların yarısından fazlasının (% 56) antikor üretme yeteneklerinde bir eksiklik vardı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu hastalar kohortun geri kalanına benzer sonuçlar verdi. Ayrıca antikor üretemeyen hastaların tümü enfeksiyondan sonra iyileşti "diyor.

Bulgular ayrıca, vücudun interlökin 6'nın (IL-6) proinflamatuar etkilerine yanıt verememesine neden olan gen kusurları olan hastaların, SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olduğunda çok az hastalık geliştirdiğini veya hiç hastalık geliştirmediğini ortaya koydu. Prof Tangye, "Bulgularımız, IL-6'nın işlevini azaltan belirli bağışıklık bastırma biçimlerinin, hastalarda sıklıkla görülen sitokin fırtınasının patolojik etkilerine karşı koruyucu olduğunu göstermektedir" diyor.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin hangi bileşenlerinin başarılı bir koronavirüs savunması için çok önemli olduğunu kapsamlı bir şekilde anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, bulguları Journal of Allergy and Clinical Immunology'de yayınladılar. 

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör FDA Onaylı 5 Dakikada Sonuç Veren COVID-19 Testi
Diğer Haberleri Gör 28 Mart 2020 COVID-19 Günlüğü