Pandemilerin Sağlık Personelinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi

East Anglia Üniversitesi'nden(UEA) yapılan yeni araştırmaya göre, Travma Sonrası Stres Bozukluğu(TSSB), anksiyete ve depresyon gibi akıl sağlığı sorunları, salgın sırasında ve hemen sonrasında sağlık personeli arasında yaygınlaşıyor.

Araştırmacılar, SARS ve MERS gibi geçmiş pandemilerde hastaları tedavi etmenin, ön saflardaki personelin ruh sağlığını nasıl etkilediğini araştırdılar. Sağlık çalışanlarının neredeyse dörtte birinin (yüzde 23,4) önceki pandemik salgınların en yoğun olduğu akut evresinde TSSB semptomları yaşadıkları tespit edildi. Öte yandan bakıcıların yüzde 11,9'u bir yıl içinde hala semptomlar göstermeye devam etmişler.

Ayrıca, yüksek zihinsel sıkıntı düzeyleriyle ilgili verilere baktılar ve sağlık çalışanlarının üçte birinden fazlasının (yüzde 34,1) akut fazda anksiyete veya depresyon gibi semptomlar yaşadığını ve altı ay sonra yüzde 17,9'a düştüğünü buldular. Ancak bu rakam 12 ay veya daha uzun bir süre sonra tekrar yüzde 29,3'e yükseldi. Ekip, çalışmalarının COVID-19 salgınının dünya çapındaki doktorların ve hemşirelerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini vurgulamaya yardımcı olacağını umuyor.

UEA'nın Norwich Tıp Okulu'ndan Profesör Richard Meiser Stedman şunları söyledi: "COVID-19'un NHS ve dünya çapındaki sağlık hizmetleri personeli için eşi görülmemiş zorluklar yarattığını biliyoruz. Hemşireler, doktorlar, yardımcı sağlık uzmanları ve COVID-19 hastalarının tedavi edildiği hastanelerde bulunan tüm destek personeli, uzun bir süre boyunca ciddi bir baskı altında kalıyor. Çok sayıda ağır hasta hastayı tedavi etme zorluğuna ek olarak, cephe personeli, özellikle de temel kişisel koruyucu ekipman kıtlığı ile karşı karşıya kaldıklarından, enfeksiyon yoluyla kendi fiziksel sağlıklarına yönelik tehditlerle mücadele etmek zorundadır. Medya, koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının çalışmalarının bir sonucu olarak zihinsel sağlık sorunlarının bir tsunamisi ile karşı karşıya kalacağını bildirdi. COVID-19'un potansiyel etkisini daha iyi anlamak için önceki pandemilerden elde edilen mevcut verilere yakından bakarak bunu incelemek istedik. Pandemiden etkilenen hastanelerde bulunan sağlık çalışanlarında yaygın ruh sağlığı bozukluklarının yaygınlığını tahmin ettik. Çalışmamızın, bu zor zamanlarda personeli desteklemek için gereken kaynak düzeyi hakkında hastane yöneticilerine bilgi vermesini umuyoruz.”

UEA'nın Norwich Tıp Okulu'ndan stajyer klinik psikologlardan oluşan bir ekip ( Sophie Allan, Rebecca Bealey, Jennifer Birch, Toby Cushing, Sheryl Parke ve Georgina Sergi), Prof Meiser-Stedman ve University College London’dan Dr. Michael Bloomfield’ın desteğiyle önceki pandemilerin sağlık çalışanlarının ruh sağlığını nasıl etkilediğini araştırdı. Ağırlıklı olarak Asya ve Kanada'daki SARS salgınından gelen verileri içeren ve pandeminin akut evresine odaklanma eğiliminde olan( pandemi sırasında ve sonrasında yaklaşık altı hafta kadar olan) 19 çalışmaya baktılar.

Sophie Allan şunları söyledi: "Travma sonrası stres semptomlarının bir pandeminin akut fazında ve pandemiden 12 ay sonra arttığını gördük. Travma Sonrası Stres semptomları gibi bazı akıl sağlığı semptomlarının zamanla doğal olarak iyileştiğine dair bazı kanıtlar var, ancak bundan emin olamayız. İncelediğimiz çalışmalar çok farklı yöntemlere sahipti( örneğin, akıl sağlığı hakkında farklı anketler kullandılar). Yani sonuçlar konusunda dikkatli olmalıyız. TSSB veya diğer psikiyatrik rahatsızlıkları yaşayan doktorlar ve hemşireler arasında herhangi bir fark bulamadık, ancak mevcut veriler sınırlıydı ve bunu keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Genel olarak salgın hastalıkların sağlık personelinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen yeterli çalışma yok. Özellikle COVID-19'a odaklanan ve daha uzun vadede sağlık çalışanlarının ruh sağlığını inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19 Salgını Sırasında Çocuk Bakımı
Diğer Haberleri Gör DSÖ, En Kötü Virüs Vakaları İçin Deksametazon Üretimini Teşvik Ediyor