Denenen Yeni Tedavi Hastaneye Yatış ve Acil Başvuruyu Azalttı

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, yeni bir antikor uygulanan COVID-19 hastalarının daha az semptomu vardı. Ayrıca antikor almayanlara göre hastaneye yatış veya acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyma olasılığı daha düşüktü.

Çok bölgeli Faz II klinik deney, iyileşmiş bir COVID-19 hastasının kanından elde edilen bir monoklonal antikor olan LY-CoV555'in üç farklı dozunu test etti. Deneme devam ederken, ara analizin sonuçları, 2,800 miligram doz düzeyinde hafif ila orta dereceli ayakta tedavi gören COVID-19 hastalarında viral yükün azaldığını ve tüm dozajlarda hastalar arasında hastaneye yatış ve acil tıbbi bakım oranlarının azaldığını gösterdi.

Cedars-Sinai Akciğer ve Yoğun Bakım Tıbbı Bölümü müdürü ve araştırmanın ilk yazarı Prof. Dr. Peter Chen, sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Chen, "Benim için en önemli bulgu hastaneye yatışların azalmasıydı. Bunun gibi monoklonal antikorlar, birçok hasta için COVID-19'un şiddetini azaltma potansiyeline sahip ve daha fazla insanın evde iyileşmesine olanak tanır" dedi.

Monoklonal antikorlar, kendilerini bir virüse bağlayarak ve onun kopyalanmasını önleyerek çalışır. LY-CoV555, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine girmek ve çoğalmak için ihtiyaç duyduğu, başak protein adı verilen belirli bir proteine ​​bağlanır. Antikor, virüsün kopyalanmasını önleyerek, viral süreci yavaşlatır ve hastanın kendi bağışıklık sisteminin devreye girmesine izin verir. Chen, "Yaptığımız şey, virüsün sürecin erken aşamalarında çok fazla hasara neden olmasını engellemek. Hastalara zaman kazandırıyoruz, böylece vücutları virüsle savaşmak için kendi bağışıklıklarını geliştirebilsinler" dedi.

Randomize, çift kör çalışmadaki hastalara, 700(100 kişi)mg, 2,800(100 Kişi)mg ve 7,000(100 Kişi) miligram antikor veya bir plasebo(150 Kişi) doz intravenöz verildi. Araştırmacılar, antikoru uygulamadan önce ve ilacı uyguladıktan sonra birkaç noktada hastaların viral yükünü test etmek için nazofaringeal bir çubuk kullandılar. Denemedeki hastalara ayrıca sonraki semptomları ve tedavileri hakkında bir anket verildi. Üç dozaj seviyesinden 2,800 miligramlık dozajın viral yükü azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. 11. güne kadar, viral yük, plasebo kolundakiler dâhil çoğu hasta için önemli ölçüde azaldı.

MD, Ph.D. Eli Lilly and Company'de immünoloji başkan yardımcısı ve çalışmanın ortak ilk yazarı Ajay Nirula, "Bu veriler, LY-CoV555'in ayakta tedavi gören hastalarda viral yükü, semptomları ve hastaneye yatma riskini azaltarak COVID-19 tedavisinde etkili olabileceğini gösteriyor" diyor. 29. günde, hastaneye yatış oranları, antikorla tedavi edilen grupta yalnızca % 1,6 iken, plasebo alan grupta % 6,3 olarak tespit edildi.

Hastaneye yatışlarda azalma, yüksek risk kategorilerinde olanlar da dâhil olmak üzere tüm demografik gruplarda görüldü. Yüksek riskli hastalar( 65 yaşından büyük yetişkinler ve yüksek vücut kitle indeksi 35 den büyük olanlar gibi) için, hastaneye yatış oranları antikorla tedavi edilen hastalarda % 4,2 iken, plasebo ile tedavi edilen hastalarda % 14,6 idi. LY-CoV555 ile tedavi edilen hastaların güvenlilik profili, plasebo ile tedavi edilen hastalarınkine benzerdi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 8 Nisan 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör 31 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü