Koronavirüs Pandemisine Rahim İçi Maruziyetin Olası Sonuçları

USC(Güney Kaliforniya Üniversitesi Güney Kaliforniya Üniversitesi) araştırmacıları tarafından yeni yayınlanan bir analize göre, COVID-19'a maruz kalma, henüz doğmamış kişilerin sağlığı ve yaşlanması için bir risk oluşturabilir.

Makalede üniversite profesörleri Eileen Crimmins ve USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu'ndan Caleb Finch ve Keck Tıp Fakültesi neonatoloji bursiyeri Molly Easterlin,  2020'nin sonunda SARS-CoV-2 ile enfekte annelerden yaklaşık 300.000 bebeğin doğabileceğini belirtiyorlar. Salgın nedeniyle çok büyük stres ve karışıklık yaşayan ailelerde kendilerine virüs bulaşmamış olsa bile milyonlarca insan daha doğacak. Finch, COVID-19'un bebekler üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz görülmezken, araştırmacıların 1918 grip salgını ve 2002'de SARS ve 2012'de MERS gibi önceki koronavirüs hastalıkları da dâhil olmak üzere geçmişten bazı bilgiler bulabileceklerini söyledi.

Finch, "1918 grip salgını, rahimde maruz kalan kohort üzerinde, daha erken yetişkin ölümleri, daha fazla diyabet, iskemik kalp hastalığı ve 50 yaşından sonra depresyon gibi uzun vadeli etkileri oldu. COVID-19 salgınının ayrıca pandemi sırasında anne enfeksiyonuna maruz kalma ve / veya pandemik ortamın stresinden rahimde maruz kalacakların kohortu üzerinde uzun vadeli etkileri olması olasıdır" dedi.

Maternal viral enfeksiyonlar, plasentadan doğrudan geçiş ile rahim içi metabolizmayı bozan ve büyümeyi olumsuz etkileyen iltihaplı tepkilere kadar birçok yolla fetüsleri etkileyebilir. Virüsün doğrudan maternal-fetal bulaşması ve ciddi doğum kusurları, önceki koronavirüs salgınları sırasında nadir görülürken, hem 2002 SARS hem de 2009 H1N1 influenza salgınları sırasında erken doğum ve düşük doğum ağırlığında artışlar olmuştur.

Yazarlar, COVID-19 ve hamilelik ile ilgili çalışmalar hala erken aşamalarında olsa da, devam eden çalışmalarda daha yakından incelemeyi hak eden bazı sonuçların olduğunu söylüyorlar. Artan erken doğum oranları, maternal SARS-CoV-2 enfeksiyonlarıyla bağlantılı olabilir ve bazı çalışmalar, şiddetli hastalığın daha yüksek ölü doğum riskiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Hem hamilelik hem de şiddetli COVID-19 tarafından sunulan artmış kan pıhtılaşması riski dâhil olmak üzere diğer potansiyel tehlikelere ait kanıtlar daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Easterlin,“Çocukluk gelişimi ve yetişkin sağlığı için uterus içi viral maruziyetin sonuçlarını yakalamayı öneriyoruz. COVID-19 doğum kohort çalışmaları, anne, fetüs, yenidoğan ve plasentadan anında veri toplanmasını dikkate alıyor. Bu ilk verileri, çocuğun büyüme ve gelişiminin analizi ve yaşam boyu sağlık, davranış kalıpları ve bilişsel işlev çalışmaları takip etmelidir” diyor.

Enfeksiyondan kaynaklanan doğrudan risklere ek olarak, COVID-19 salgını ayrıca stres, işsizlik, gıda yetersizliği ve ev içi şiddet düzeylerini artırmış ve doğum öncesi bakımı azaltmış veya kesintiye uğratmıştır. Bu nedenlerden dolayı araştırmacılar, kohort çalışmalarının enfekte olmayan anneleri ve çocukları da içerdiğini ve COVID-19 kohortunu pandemiden önce veya sonra doğan çocuklarla karşılaştırdığını ve çeşitli sosyoekonomik önlemleri içerdiğini öne sürüyorlar.

Crimmins, "Sosyal ve ekonomik streslerle ilgili bilgilerin dâhil edilmesi, virüsün yayılmasını azaltmak için farklı önlemler alan ülkeler arasında karşılaştırmalara izin verecektir. Bu tür karşılaştırmalar bize COVID-19'un etkilerinin ötesinde, erken doğum riskini azaltabilecek sosyoekonomik ve sosyal politikalar gibi daha fazla bilgi sağlayabilir" dedi.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19 İle Sona Eren Bir Hamilelik Vakası
Diğer Haberleri Gör COVID-19'a Karşı Bağışıklık Tepkisi Zamanla Azalıyor