Acil Servis Doktorları Soruyor: "Hastalar Nereye Gitti?"

New England'daki COVID-19 salgınının ilk günlerinde, psikiyatrik sorunlar, travma ve kalp krizi dâhil olmak üzere tıbbi acil durumlar için acil servis ziyaretleri neredeyse üçte bir oranında azaldı.

Bu durum klinisyenler arasında kritik hastaların koronavirüs enfeksiyonu korkusu nedeniyle ihtiyaç duydukları bakımı aramadıklarına dair endişelerini artırdı. Dr. Joshua J. Baugh ve Dr. Sayon Dutta ile Massachusetts General Hospital (MGH) Acil Tıp Bölümü'ndeki meslektaşları,  Mass General Brigham sistemindeki iki büyük şehir hastanesi ve üç toplum hastanesindeki acil servis (ED) ziyaretlerinin 2020 Mart ve Nisan ayları için 2019'daki aynı dönemle karşılaştırdıklarında tedavi edilen toplam hasta sayısının bir önceki yıla göre % 30,9 düştüğünü tespit ettiler.

Baugh ve meslektaşları American Journal of Emergency Medicine'de yayımladıkları çalışmada, "Sağlık sistemimiz, pandeminin ilk aşamasında acil servise başvuran COVID-19 dışı koşulların neredeyse tümünde uzmanlık konsültasyonu ve acil yatarak tedavi prosedürleri gerektirenler dâhil düşüşler yaşadı. Bulguların hem halk sağlığı hem de sağlık sistemi planlaması için çıkarımları var" diyorlar.

Baugh, "Daha az ciddi koşullara sahip daha fazla insan acil servisten uzak durabilirken, azalmasını beklemediğimiz birçok vaka da azaldı. Genel olarak başka rahatsızlıkları olan hastaların gelmediklerini gördük. Örneğin, olası kalp acil durumlarında kateterizasyona ihtiyaç duyan insanlar, apandisit ameliyatı gerektiren kişiler, akut psikiyatrik dönem için konsültasyona ihtiyaç duyan insanlar” diyor.

O dönemde acil olmayan durumlar için başka türlü bakım arayışında olabilecek bazı hastalar, pandeminin ilk dalgalanması sırasında COVID-19'a yakalanma korkusuyla hastaneye gitmemeyi seçti. Ayrıca bazıları birinci basamak muayenehanelerinde veya acil bakım kliniklerinde bakım aramış olabilir.

Baugh, “Gördüğümüz değişikliklerden bazıları, kilitlenme nedeniyle daha az araç kullanan ve daha az dışarıda olan insanlar nedeniyle azalmaya atfedilebilir. Ancak yaşam tarzı değişikliklerinin gördüğümüz tam etkiyi yeterince açıkladığını düşünmüyoruz” diyor. Öte yandan Dutta, “Açıkçası, COVID-19'lu çok daha fazla hasta gördük. Bu hastaların ihtiyaç duyduğu kaynakların çoğu, diğer hastalar gelmediği için mevcuttu. Dolayısıyla, COVID-19'un genel hastane hacmine veya acil servis hacmine ekleneceği beklentisi doğru çıkmadı” dedi.

Retrospektif çalışma, Mass General Brigham sağlık sistemindeki (eski adıyla Partners HealthCare) beş hastanedeki tüm acil servis hastalarına ilişkin verileri içeriyordu. Araştırmacılar çalışmaları sırasında, hasta demografisi, Acil Durum Şiddet İndeksi, acil serviste birincil tanı, uygulanan hasta başı prosedürleri, istenen alt uzmanlık konsültasyonları ve her hastanın hastanede kalışı sırasında meydana gelen ilgili prosedürler hakkındaki veriler için elektronik sağlık kayıtlarından yararlandı.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör COVID-19 mu? Polen Alerjisi mi?
Diğer Haberleri Gör Yandex’ten Rusya İçin Covid-19 Servisi