Nörolojik Bulgular COVID-19’da Yüksek Mortalite Nedeni

Montefiore Health System ve Albert Einstein College of Medicine'deki araştırmacılar tarafından Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology dergisinde çevrimiçi olarak yayınlanan bir araştırmaya göre, Covid-19 ile inme ve kafa karışıklığı gibi nörolojik problemlerle hastaneye yatırılan kişiler, diğer COVID-19 hastalarına göre daha yüksek ölme riskine sahip.

Bu bulgular, tedavi çabalarını en çok risk altındaki bireyleri belirleme ve odaklama potansiyeline sahip olup COVID-19 ölümlerini azaltabilir. Çalışma, 1 Mart 2020 ile 16 Nisan 2020 arasındaki altı haftalık dönemde Montefiore'ye kabul edilen 4.711 COVID-19 hastasından alınan verileri içeriyor. Bu hastalardan 581'inin (% 12) beyin görüntülemelerinde ciddi nörolojik sorunları vardı.  Bu bireyler, aynı dönemde başvuran benzer yaş ve hastalık şiddetine sahip 1.743 nörolojik olmayan COVID-19 hastası ile karşılaştırıldı.

Einstein ve Montefiore'da nörovasküler cerrahi bölümü, Leo M. Davidoff Nörolojik Cerrahi Bölümü'nde ve Einstein'da radyoloji bölümünde doçent olan Dr. David Altschul, "Bu çalışma, özellikle felç ve kafa karışıklığı veya düşünce değişikliği olmak üzere nörolojik semptomların varlığının, akciğer sorunları şiddetli olmadığında bile daha ciddi bir hastalık seyrine işaret edebileceğini gösteren ilk çalışmadır. Hastaneler bu bilgiyi tedaviye öncelik verir ve umarım bu pandemi sırasında daha fazla hayat kurtarmak için kullanabilir " dedi.

Beyin görüntülemesine tabi tutulan kişilerden 55'ine inme teşhisi kondu. 258 kişinin kafa karışıklığı ya da düşünme yeteneğini değiştiği tespit edildi. Felçli bireylerin, eşleştirilmiş kontrollerine (Nörolojik bulgusu olmayan Covid-19 hastaları, % 24 ölüm) kıyasla ölme olasılığı iki kat daha fazlaydı (% 49 ölüm) Bu istatistiksel olarak anlamlı bir fark. Kafa karışıklığı olan kişiler, eşleşen kontroller için % 33'e kıyasla % 40'lık bir ölüm oranına sahipti. Bu da istatistiksel olarak anlamlıydı.

Ayrıca çalışmadaki inme hastalarının yarısından fazlasında hipertansiyon veya inme için altta yatan diğer risk faktörleri yoktu. Montefiore Kapsamlı İnme Bakımı Merkezi'nin cerrahi direktörü olan Dr. Altschul, "Bu son derece sıra dışı bulgu, yeni koronavirüs enfeksiyonunun kendisinin inme için bir risk faktörü olduğunu öne sürerek COVID-19 hastaları üzerinde yapılan diğer çalışmalarla aynı sonuçlara sahip" dedi. 

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör 21 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü
Diğer Haberleri Gör Yeni Rapora Göre Enfeksiyon Ölüm Oranı Yaklaşık % 1