Koronavirüs Risk Değerlendirmesi İçin Aerosolleri Ölçen Cihaz

Koronavirüs bulaşmasında oynadıkları rol nedeniyle, aerosol konsantrasyonlarını ve kamusal alanlardaki kalıcılığı anlamak enfeksiyon risklerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Aerosol konsantrasyonlarının ölçülmesi zordur ve uzman personel ve ekipman gerektirir. Bu durum şimdiye kadar geçerliydi. Hollanda Kardiyoloji Merkezleri ve Amsterdam Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu amaçla ticari elde tutulan bir partikül sayacının kullanılabileceğini ve havalandırma iyileştirmeleri gibi risk azaltıcı önlemlerin etkilerinin belirlenmesine yardımcı olacağını gösterdiler. Physics of Fluids dergisinde cihazla ilgili bilgileri paylaştılar.

Elde tutulan partikül sayaçlarını kullanmanın en önemli sorunu, kamusal alanlarda yaygın olan ortam(arka planda yer alan) tozuyla uğraşmaktır. Soru: Bu toz parçacıklarını nefes alma, konuşma, hapşırma ve öksürmeden kaynaklanan aerosollerden ayırt edebilir misiniz? Araştırmacılar insan akciğerlerine solunan toz ve aerosollerin boyutları farklı olduğundan, araştırmacılar, tozu bir süre ölçüp, karışıma aerosoller eklendikten sonra sinyalin nasıl değiştiğini izleyerek parçacık sayacındaki toz sinyalini çıkarmanın bir yolunu geliştirdiler. Yazarlardan Daniel Bonn, "Çok fazla ince toz var, bu nedenle bu aralıktaki aerosolleri gerçekten ölçemiyoruz. Ancak aerosolleri tespit edebileceğiniz makul bir boyut aralığı var" dedi.

Bu yöntemle belirlenen aerosol konsantrasyonunu laboratuar temelli tekniklerle karşılaştıran araştırmacılar sonuçların mükemmel bir şekilde eşleştiğini buldular. Bu çalışma, belirli bir elle tutulan partikül sayacı (temiz odalarda toz ve hava kalitesini izlemek için kullanılan Fluke 985) hakkında rapor verse de, Bonn sonuçların bu cihaza özgü olmadığını ve diğer partikül sayaçlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

Yöntem, viral partiküllerin varlığını doğrudan ölçmese de, tespit edilen aerosol konsantrasyonu, belirli bir kamusal alanda pratik bir risk değerlendirmesi elde etmek için diğer çalışmalardan alınan virüs verileriyle birleştirilebilir. Bulgular, iyi havalandırılan alanların, umumi asansörler veya tuvaletler gibi yetersiz havalandırılan alanlardan 100 kat daha az aerosol konsantrasyonlarına  sahip olabileceğini göstermektedir.

Haberin Linki: https://medicalxpress.com/

Diğer Haberleri Gör Yüksek İyileşme Oranına Sahip Hastalarda COVID-19 Semptomları: Koku Ve Tat Kaybı
Diğer Haberleri Gör 6 Mayıs 2020 COVID-19 Günlüğü