Haberin Linki:

Diğer Haberleri Gör Diyabet COVID-19'da Kötü Prognoz Riskini Arttırıyor
Diğer Haberleri Gör Naftalin Bazlı Plpro İnhibitörlerinin COVID-19 Terapötikleri Olarak Potansiyeli Var