Covid-19 Teşhisi Konmuş Kişilerde Altı Ay Sonra Depresyon - Demans - Psikoz ve İnme Geçirme Riski

Covid'i ağır geçirip hastaneye kaldırılan, yoğun bakıma alınan kişilerde bu hastalıkların riskinin daha da arttığı belirtiliyor. Bu durumun, hastalık stresiyle birlikte virüsün doğrudan beyne etkisinden kaynaklandığı düşünülüyor. İnme ve demans gibi hastalıklarınsa koronavirüsün biyololojik etkisi veya vücudun genel enfeksiyona reaksiyonuyla alakalı olabileceği söyleniyor. Oxford Üniversitesi'nden bir ekip, grip ve diğer solunum yolları enfeksiyonu hastalarıyla kıyaslandığında Covid hastalarında beyni etkileyen rahatsızlıklara daha fazla rastlandığını gördü.


İngiltere'de bilim insanları ABD'deki yarım milyon hastanın elektronik sağlık kayıtları üzerine çalıştı ve bunların psikolojik - nörolojik hastalıklar geçirme olasılığına baktı. En sık rastlanan 14 hastalık üzerine durulduğunda, beyin kanaması, inme, demans (bunama), Parkinson hastalığı, psikoz, anksiyete bozukluğu, duygudurum bozuklukları, Gullian-Barre sendromu (GBS) (ki henüz koronavirüsün bu hastalık riskini artığına dair bir veriye rastalanmadı) gibi hastalıklar vardı.


Araştırmalar bu verilerin incelenmesine dayandığı için araştırmacılar bu hastalıklara Covid'in neden olup olmadığına dair kesin yargıda bulunamıyor. Normal koşullarda bazı hastalarda altı ay içinde inme veya depresyon gibi hastalıkların gelişmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.


Ağır Hastalarda Risk Daha Fazla


Veriler incelendiğinde Covid hastalarında psikolojik ve nörolojik rahatsızlık riski, diğer solunum yolları enfeksiyonu hastalarına kıyasa yüzde 16, gribe yakalananlara kıyasla da yüzde 44 daha fazlaydı.


Duygudurum, anksiyete ve psikoz gibi rahatsızlıklar tüm Covid hastalarının yüzde 24'ünü etkilerken, hastaneye kaldırılan Covid hastalarının yüzde 25'ini, yoğun bakıma alınanların yüzde 28'ini, bilincin ve algının kaybolması durumunu yaşayan hastaların ise yüzde 36'sını etkiliyordu.


Oxford Üniversitesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Masud Husain de koronavirüsün beyne girip doğrudan hasara yol açtığına dair bulgular olduğunu belirtti.

Haberin Linki: https://www.bbc.com/news/health

Diğer Haberleri Gör Şiddetli COVID-19 Riski İle İlişkili 68 Gen Tanımlandı
Diğer Haberleri Gör Bilim İnsanları Virüs Bağışıklığı Avında Antikorların Ötesine Bakıyor