COVID-19 Pnömonisinden Sonra Devam Eden Akciğer Hasarı

Yeni bir çalışma, COVID-19 geçirip iyileşen bazı kişilerin, enfeksiyonu takiben tam bir yıl boyunca devam eden akciğer hasarına dair BT kanıtına sahip olduğunu ortaya koyuyor. COVID-19, kimi hastalığı geçirenlerde zatürre şeklinde kısa süreli akciğer hasarına neden oldu, ancak akciğerler üzerindeki uzun vadeli etkisi nispeten incelenmemişti.


SARS-CoV-2 enfeksiyonlu hastalarda akciğer hastalığının gelişimi üzerine Avusturya merkezli bir gözlemsel çalışmanın parçası olarak, araştırmacılar COVID-19 pnömonisinden bir yıl sonra hastalarda göğüs BT anormalliklerinin iyileşme modellerini ve oranlarını analiz ettiler.


Araştırmacılar, COVID-19 semptomlarının başlamasından bir yıl sonra, ortalama yaşı 59 olan 91 katılımcıda akciğer hasarını ve göğüs BT taramalarındaki anormallikleri değerlendirdi. Bir yılda, 91 katılımcının 49'unda veya %54'ünde BT anormallikleri mevcuttu. Bu 49 katılımcıdan ikisi sadece ayakta, 25'i genel hastane odasında ve 22'si akciğer hasarı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.


Avusturya Innsbruck Tıp Üniversitesi Radyoloji Bölümü'nden çalışmanın ortak yazarı Anna Luger, “Çalışmamızda gözlemlenen göğüs BT anormallikleri hasarlı akciğer dokusunun göstergesidir. Ancak, kalıcı yara izini temsil edip etmedikleri ve zamanla gerileyip gerilemedikleri veya pulmoner fibrozise yol açıp açmadıkları şu anda net değil.” dedi.


Araştırmacılar, ilk takiplerde akciğer hasarının azaldığını, anormallikleri olan katılımcıların %63'ünün altı ay sonra daha fazla iyileşme göstermediğini kaydetti.


2002-2004 SARS-CoV-1 salgınından elde edilen kanıtlar, Innsbruck Medical Radyoloji Departmanından çalışmanın ortak yazarı Leonhard Gruber’e göre, akciğer hasarının on yıllar sonra bile saptanabilir kalabileceğini, ancak herhangi bir ilerleme olmadığını gösterdi. Ancak son çalışmalar, BT'de gösterilenler gibi akciğer anormalliklerinin ilerleme riskini de ortaya koyuyor.


Innsbruck Tıp Üniversitesi'nde baş göğüs radyoloğu ve çalışmanın kıdemli yazarı Gerlig Widmann, “Sonuçta, SARS-CoV-2 ile ilişkili göğüs BT anormalliklerinin devam etmesi ve klinik rolü hakkında daha fazla bilgi toplamak için hem klinik hem de radyolojik uzun vadeli takip gerekli.” dedi. Araştırmacılar da, kalıcı BT anormallikleri olan hastalar hakkında veri toplamaya devam etmeyi planlıyorlar.

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör 3013 YENİ VAKA, 76 ÖLÜM
Diğer Haberleri Gör Covid-19 Yayılımı İle Sıcaklık ve Enlem Paremetreleri İlişkili Değil