Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Çözüm Sanılan Antibiyotikler

Yeni araştırmalar, antibiyotiklerin bağırsak mikrobiyomunu bozarak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını artırabileceğini düşündürmekte. İdrar yolu enfeksiyonlarına idrar yolundaki bakteriler neden olur ve sık - ağrılı idrara çıkma ile karakterizedir. Antibiyotikler tipik olarak semptomları gidermek için reçete edilir, ancak bazı kadınlar yineleyen enfeksiyonlar yaşar ve birkaç ayda bir tekrar antibiyotik kullanmaları gerekir.


Çoğu idrar yolu enfeksiyonuna, bağırsaklardan idrar yoluna giren E.coli bakterileri neden olur. Hamilelik, zayıflamış bağışıklık sistemi ve yeterince sıvı içmemekten kaynaklanabilir.


Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi ve MIT ve Harvard Broad Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni çalışma, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadınların, antibiyotiklerin bir enfeksiyonu ortadan kaldırabileceği ancak onları yatkınlaştırdığı bir kısır döngüye yakalanıp yakalanmadığını araştırıyor. Araştırma Nature Microbiology'de yayınlandı.


Araştırmacılar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 15 kadın ve olmayan 16 kadın üzerinde çalıştı. Katılımcılar idrar, kan örnekleri ve aylık dışkı örnekleri verdi. Ekip, dışkı örneklerindeki bakteri bileşimini analiz etti, idrarı bakteri varlığı açısından test etti ve kan örneklerinde gen ekspresyonunu ölçtü. Katılımcılar bir yılda 24 enfeksiyon bildirdiler, bunların tümü tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadınlarda bulundu. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadınlarla olmayanlar arasındaki fark, bağırsak mikrobiyomuydu.


Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar, sağlıklı bağırsak mikrobiyal tür çeşitliliğinin azaldığını gösterdi ve bu da hastalığa neden olan türler için daha fazla fırsat sağladı. Ek olarak, tekrarlayan enfeksiyonu olan kadınların mikrobiyomları, anti-inflamatuar etkilere sahip kısa zincirli bir yağ asidi olan butirat üreten bakterilerde özellikle azdı.


Biyolog ve makalenin baş yazarı olan Colin Worby, “Çalışmamız, antibiyotiklerin gelecekteki enfeksiyonları önlemediğini veya enfeksiyonlara neden olan suşları bağırsaktan temizlemediğini ve hatta mikrobiyomu bozulmuş bir durumda tutarak nüksü daha olası hale getirebileceğini gösteriyor.” dedi. Bulgular, bu enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklere alternatif bulmanın önemini vurgulamakta.

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör Potansiyel COVID-19 İlacını Bulmak İçin 10.000 Bileşik Tarandı
Diğer Haberleri Gör Covid Aşısı Sonrası Regl Döngüsündeki Değişiklikler