Kanserden Kurtulan Yetişkinlerin Kardiyovasküler Hastalık Riski %42 Daha Yüksek

Araştırmalar gösteriyor ki; kanserden kurtulan yetişkinlerin, kanser olmayan yetişkinlere kıyasla yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde kardiyovasküler hastalık riskleri daha yüksek. Johns Hopkins Medicine'den araştırmacılar, yaklaşık 12.000 kişiyi takip eden uzun süreli bir çalışmada, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar arasında bir bağlantı keşfettiler ve kanserden kurtulanların yüksek riskli bir grup olduğunu vurguladılar.


Araştırmacılar, kanserden kurtulan yetişkinlerin, kanser olmayan bireylere göre %42 daha fazla kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu buldular. Araştırmacılar, kanserden kurtulan yetişkinlerin kalp yetmezliği geliştirme riskinin %52, felç geçirme riskinin ise %22 daha yüksek olduğunu buldu. Bununla birlikte, kanserli ve kansersiz olanlar arasında koroner kalp hastalığı riskinde derin bir fark yoktu. Bu çalışmanın tamamı Journal of the American College of Cardiology'de yayınlandı.


Araştırmacılar, kanser türünün kardiyovasküler hastalık riskini etkileyip etkilemediğini belirlemek için farklı kanserleri inceledi. Prostat kanseri olmasa da meme, akciğer, kolorektal ve hematolojik/lenfatik kanserlerin daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulmuşlardır.


Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Elizabeth Selvin, “Kanser tedavisindeki büyük ilerlemeler, hastaların daha uzun yaşadığı anlamına geliyor. Bu, kanserden kurtulanlarda başta kalp hastalığı olmak üzere diğer kronik hastalıklara dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Kanserden kurtulanlar yüksek riskli bir popülasyondur ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığı olasılığını azaltan müdahaleler için öncelik verilmelidir.” dedi.


Çalışma, kardiyovasküler hastalıkları ve risk faktörlerini araştıran Topluluklarda Ateroskleroz Riski Çalışmasından elde edilen verileri kullanıyor. Çalışma, 2020 yılına kadar muayene edilen, ortalama yaşı 54 olan 12.414 katılımcıyı içeriyordu. Toplam 3.250 kanser teşhisi kondu.


Johns Hopkins Üniversitesi'nde tıp yardımcı doçenti ve kardiyo-onkoloji direktörü olan Roberta Florido, MD, ana hipotezin kanser ve kanserle ilgili olmayan faktörlerin, örneğin iltihaplanma, oksidatif stres, belirli kanserden kaynaklanan kardiyak toksisite gibi bir kombinasyonunu içerdiğini söyledi. Bununla birlikte, çalışma, bu gruptaki yüksek kardiyovasküler hastalık riskinin geleneksel kardiyovasküler risk faktörleriyle tam olarak ilişkili olmamasına rağmen, kanserden kurtulanlarda yaygın olan risk faktörlerini ele almanın hayati önemini vurgulamakta.

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör Deniz Yosunu Özütü COVID-19 Virüsünün Bloke Edilmesinde İyi Performans Gösterdi
Diğer Haberleri Gör Türk Hemşireler Derneği'nden Yönetici Hemşirelere Öneriler