Yüksek Hassasiyetli İlaç Yumurtalık Kanseri Tedavisini İyileştirebilir

Uluslararası bir araştırma ekibi, yumurtalık kanseri için daha iyi tedavi sağlayan yüksek hassasiyetli ilaçların onkolojide kullanılabileceğini keşfetti.


BRCA1 ve BRCA2 genlerinin mutasyonları yumurtalık, meme, pankreas ve prostat kanseri riskini artırabilir. PARP inhibitörleri olarak bilinen yeni bir ilaç sınıfının, 2016 yılında araştırmacılar tarafından BRCA mutasyonuyla ilişkili tümörlere karşı oldukça etkili olduğu bulundu. Bununla birlikte, yumurtalık kanseri olan kadınların yaklaşık %50'sinde beş yıl içinde hastalık nüksetmiştir.


Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastaneleri (HUG), Lyon'daki Léon Bérard Merkezi, Curie Enstitüsü, Fransız işbirlikçi grubu ARCAGY-GINECO ve Avrupa konsorsiyumu ENGOT liderliğindeki uluslararası bir ekip, tedaviyi iyileştirmeye çalıştı.


Araştırmacılar, hali hazırda yumurtalık kanseri tedavisi olarak kullanılan bevacizumab'a eklenen bir PARP inhibitörü olan olaparib'in pazarlama öncesi faz III klinik çalışmasında 233 hastanın genetik verilerini inceledi. Araştırmacılar, PARP inhibitörlerinin etkinliğinin, gen üzerindeki mutasyonun kesin konumuna bağlı olduğunu gözlemlediler. Bulguları, onkolojide yüksek hassasiyetli tıbbın mümkün olduğunu gösteriyor. Sonuçlar Annals of Oncology dergisinde yayınlandı.


BRCA1 ve BRCA2 genleri, DNA'nın onarımında yer alır ve bu nedenle hücrelerin genomik stabilitesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Bu hücreler mutasyona uğrarsa, kanser gelişimini destekleyen bir fenomen olan hasarlı DNA'yı onarmada daha az etkilidirler. Ortaya çıkan kanserler özellikle saldırgandır.


Olaparib gibi PARP protein inhibitörlerinin piyasaya sürülmesi, terapötiklerde önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Bu, yumurtalık kanseri için önemli bir genel sağkalım kazancı sağlayan bir tedavinin ilk kez önerilmesidir.


Araştırmacılar, Olaparib'in pazarlama öncesi çalışmasına kayıtlı 233 hastada BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının ayrıntılı bir analizini tamamladılar. İlaç bevacizumab ile kombinasyon halinde uygulandı. Tüm katılımcılar ilerlemiş yumurtalık kanserine sahipti ve hepsi BRCA1 geninde (159 hasta) veya BRCA2 geninde (74 hasta) bir mutasyon taşıyordu.


Center Léon Bérard'da onkoloji profesörü olan Isabelle Ray-Coquard, “İlgili mutasyonları ve özellikle ilaca duyarlı olanları daha az hassas olanlardan ayıran şeyleri detaylandırarak analizlerimizin kesinliğini artırmaya karar verdik. Fark, gen üzerindeki mutasyonun lokalizasyonundan kaynaklanmaktadır: eğer mutasyon DNA bağlama alanında yer alıyorsa, ilaç aslında çok daha etkilidir.” dedi.


“Bu tür ilaçların hastaların büyük bir bölümünde son derece etkili olduğu inkar edilemez - hatta bazıları tamamen iyileşmiş gibi görünüyor, halbuki birkaç yıl önce ölüme mahkum olacaklardı ve insanların %90'ında bir DNA-bağlama mutasyonu vardı.” diye ekledi.

Haberin Linki: healtheuropa.eu

Diğer Haberleri Gör Pandemik Stres Yüzünden Saçlarınızı Mı Kaybediyorsunuz?
Diğer Haberleri Gör Havanın Tek Başına COVID-19 Yayılması Üzerinde Önemli Bir Etkisi Yoktur