Ayrıntılı SARS-CoV-2 Bağışıklık Verileri için Elektrokimyasal Sensör

Harvard Wyss Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, eRapid sensörü adı verilen ve klinisyenlerin, bulaşıcı viral varyantı ve kişinin virüse karşı bağışıklığının doğasını belirlemek de dahil olmak üzere, birinin COVID-19 enfeksiyonunu hızlı bir şekilde karakterize etmesine yardımcı olabilecek bir elektrokimyasal cihaz geliştirdi. Bu özelliklerin izlenmesi, bireyler için tedaviyi kişiselleştirmeye yardımcı olabilir ve ayrıca ilaç geliştirme için veri sağlayabilir, böylece, toplulukta COVID-19'u yönetmenin en iyi yolu hakkında hükümet kararları için bilgi sağlayabilir. Bir kan numunesinden gelen antikorlar cihaz içinde bağlandığında, elektrik sinyalini etkileyen bir biyokimyasal kaskadı başlatarak araştırmacıların numunedeki antikor varlığını ve seviyelerini ölçmesine olanak tanıyor.


COVID-19 salgını, diğer dramatik dünya olaylarının yerini alarak manşetlerden düşerken, virüs ortadan kalkmadı ve yayıldıkça mutasyona uğramaya devam ediyor. Virüsteki değişikliklerin izlenmesini ve bunun insanları nasıl etkilediğini takip etmeyi içeren pandemik sürveyans, birçok ülkenin viral yayılımı azaltmak için katı kısıtlamalar getirmek zorunda kaldığı pandeminin ilk günlerinin tekrarlanmasını önlemek için çok önemlidir.


Bununla birlikte, her bir enfeksiyonun ayrıntılarını belirlemede hasta numunelerini analiz etmek için gerekli teknoloji pahalı, hantal ve hızlı testler için uygun değildir. Bu sorun, araştırmacıları viral varyantları ve bunlara karşı antikorları tespit etmek için daha önce geliştirdikleri bir elektrokimyasal sensör platformunu uyarlamaya sevk etti.


Çalışmaya katılan bir araştırmacı olan Pawan Jolly, “eRapid'in birleştirilmiş özellikleri, onu, artan ve dalgalanan sayıdaki viral ve diğer antijenlere karşı hastalarda ortaya çıkan antikorların hızlı ve çoklu tespiti, yeni testimizde gösterdiğimiz gibi bir bireyin antikor seviyelerini zaman içinde takip etmek için son derece yararlı bir platform haline getiriyor. Wyss'in eRapid platformunu, yeni nanokimya, üretim ve algılama yetenekleri tasarlayarak kapsamlı bir risk azaltma programından geçirdik. Bu noktada, teknolojimizin, COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere mümkün olduğunca çok hastalık alanında ve hastaya fayda sağladığını görmek istiyoruz.” dedi.


Araştırmacılar tarafından şimdiye kadar yapılan testlerde 93 hasta kan örneğini analiz ettiler ve her analiz için sadece 1,5 µL örnek ve 10 dakika gerekti. Teknoloji, örneklerin 54'ünün SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalardan geldiğini başarıyla belirledi ve %100 duyarlılık ve özgüllük gösterdi.


Çalışmaya katılan başka bir araştırmacı Don Ingber, “Çalışmanın bulguları, eRapid teşhis teknolojisinin çok gelişmiş versiyonumuzun bireylerde viral antijenlere karşı antikorların hızlı, doğru ve farklılaştırılmış bir değerlendirmesini yapabildiğini daha da doğruluyor. Bireylerin evde kolayca toplayıp test edebileceği veya merkezi laboratuvarlara gönderebileceği son derece küçük numuneler kullanarak bu sonuçları oldukça düşük maliyetlerde elde edebiliyoruz. Böylece eRapid, yalnızca şu anda değil, gelecekteki pandemi ve salgınlar için de bir pandemik sürveyans ve terapötik izleme aracı olarak kullanılma fırsatı sunuyor.” dedi.

Haberin Linki: https://www.medgadget.com/

Diğer Haberleri Gör AB Koronavirüs İlacını Güvenlik İncelemesine Aldı
Diğer Haberleri Gör 4056 YENİ VAKA, 96 ÖLÜM