Grip Virüsü Hücrelerimizi Nasıl Enfekte Ediyor?

İnfluenza A veya B virüslerinin neden olduğu grip salgınları, akut solunum yolu enfeksiyonu ile sonuçlanır. Her yıl dünya çapında yarım milyon insanı öldürürler. Bu virüsler, kuş gribinde olduğu gibi hayvanlara da zarar verebilir. Cenevre Üniversitesi'nden (UNIGE) bir ekip, influenza A virüsünün hücrelere nüfuz ederek onları enfekte etmeyi nasıl başardığını belirledi. Araştırmacılar ilgili reseptörü bloke ederek, hücreleri istila etme yeteneğini de önemli ölçüde azaltabildiler. PNAS dergisinde yayınlanan bu sonuçlar, virüsle savaşmak için yararlanılabilecek bir güvenlik açığını vurguluyor.


İnfluenza virüsleri, insan ve hayvan sağlığı için büyük bir risk oluşturmaktadır. Mutasyona uğrama potansiyelleri onları özellikle anlaşılmaz kılıyor. Mikrobiyoloji ve Moleküler Tıp Bölümü ve Cenevre Merkezi'nde Doçent olan Mirco Schmolke, “İnfluenza A virüsünün hücre yüzeyindeki şeker yapılarına bağlandığını, ardından konakçı hücreye uygun bir giriş noktası bulana kadar hücre yüzeyi boyunca yuvarlandığını zaten biliyorduk. Bununla birlikte, konakçı hücre yüzeyindeki hangi proteinlerin bu giriş noktasını işaretlediğini ve bunların virüsün girişini nasıl kolaylaştırdığını bilmiyorduk.’' diye açıklıyor.


Bilim insanları ilk önce, influenza A virüsünün hücreye girmek için kullandığı protein olan viral hemaglutinin çevresinde bulunan hücre yüzeyi proteinlerini tanımladılar. Bu proteinlerden biri öne çıktı: transferrin reseptörü 1. Bu, birçok fizyolojik fonksiyon için gerekli olan demir moleküllerini hücreye taşıyan bir döner kapı görevi görür.


Mirco Schmolke'nin laboratuvarında eski bir doktora sonrası araştırmacısı ve bu çalışmanın ilk yazarı olan Béryl Mazel-Sanchez, “Grip virüsü, hücreye girmek ve hücreyi enfekte etmek için transferrin reseptörü 1'in sürekli geri dönüşümünden yararlanır. Keşfimizi doğrulamak için, insan akciğer hücrelerini transferrin reseptörü 1'i ortadan kaldıracak veya tam tersine onu aşırı ifade edecek şekilde genetik olarak tasarladık. Normalde enfeksiyona duyarlı hücrelerde onu silerek influenza A'nın girmesini engelledik. Tersine, normalde enfeksiyona dirençli hücrelerde aşırı ifade ederek onları enfekte etmeyi kolaylaştırdık.” diyerek süreci anlatıyor.


Araştırma ekibi daha sonra, bir kimyasal molekül kullanarak transferin reseptörü 1'i inhibe ederek bu mekanizmayı yeniden üretmeyi başardı. Béryl Mazel-Sanchez, “Bunu insan akciğer hücreleri, insan akciğer dokusu numuneleri ve çeşitli viral suşları olan fareler üzerinde başarıyla test ettik. Bu inhibitörün varlığında virüs çok daha az çoğaldı. Ancak, potansiyel onkojenik özellikleri göz önüne alındığında, bu ürün insanları tedavi etmek için kullanılamaz. Öte yandan, transferrin reseptörünün inhibisyonuna dayalı anti-kanser tedavileri geliştirilme aşamasındadır ve bu bağlamda da ilgi çekici olabilir.” diye devam ediyor.


Yazarlar, “Keşfimiz, Tıp Fakültesi'nin yanı sıra Cenevre Üniversite Hastaneleri (HUG) ve İsviçre Biyoinformatik Enstitüsü (SIB) ile mükemmel işbirliği sayesinde mümkün oldu.” diye ekliyor. Bilim insanları, transferrin reseptörü 1'e ek olarak, influenza A'ya giriş sürecindeki rolü deşifre edilmeyi bekleyen yaklaşık 30 başka protein belirlediler. Gerçekten de virüsün diğer reseptörleri içeren bir kombinasyon kullanması muhtemeldir.

Haberin Linki: www.sciencedaily.com

Diğer Haberleri Gör İngiltere’de COVID-19 Vakalarının İlk Dalgasının Ağustos Ayına Kadar Sıfıra Ulaşacağı Öngörülüyor
Diğer Haberleri Gör Araştırmacılar, SARS-Cov-2 Enfeksiyonundan Sonra İnsan Hücrelerinin Nasıl Değiştiğini Gözlemliyorlar