Kamu Kurum ve Kuruluşları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması (Aile Sağlığı Merkezi) için İndir
2 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için İndir
3 Covıd-19 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Akış Şeması için İndir
4 Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması için İndir
5 Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi İndir
6 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sunumu İndir
7 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sağlık personeli sunumu İndir
8 İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler İndir
9 Covid-19 İşyeri Bilgilendirme Korunma Tedbirleri Afişleri İndir
10 Covid 19 İşyeri Bilgilendirme Afişi İndir
11 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi İndir
12 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi İndir
13 Vaka Sorgulama Kılavuzu İndir
14 Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Ekipman Kullanım Önerileri İndir
15 COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları İndir
16 SB, Covıd ? 19 Referans Laboratuvarlar Ve Numune Gönderecek İllerin Listesi İndir
17 Sağlık Bakanlığı Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi-25.03.2020 İndir
18 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil HAsta Yönetimi Şeması 25.03.2020 İndir
19 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için 25.03.2020 İndir
20 SSK-Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Duyuru İndir
21 İSGGM-Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler İndir
22 Aktif TÜSEB Çağrıları İndir
23 COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısı İndir
24 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil Hasta Yönetimi Şeması26.03.2020 İndir
25 ÇSGB-Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Kılavuzu Yayımlandı İndir
26 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İndir
27 SB-COVİD-19 Pandemisinde Özel Sevk Kurallarına Tabi Hastaların Diyaliz Tedavileri İndir
28 SB- Covid-19 Pandemisinde Kemik İliği Nakilleri İndir
29 SB- Pandemi Sürecinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında İndir
30 SB-Uzaktan Eğitim Videoları İndir
31 SB-COVID-19 bilgi için(Yeni Site) İndir
32 SB-Türkiye?deki olgu sayılarının takibi için(Yeni Site) İndir
33 SB, COVID-19 kapsamında yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlarının sayısını 44 ilde toplam 73?e çıkardı İndir
34 SB, 81 ilde belirlenen psikososyal destek hat bilgilerini paylaştı İndir
35 SB-COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar İndir
36 COVID-19 Evde Hasta İzlemi İndir
37 Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu İndir
38 COVID-19 İzole Alan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Müdahale Talimatı İndir
39 COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı?sinde Kullanılacak İlaçlara İlı?şkı?n Bı?lgı?lendı?rme İndir
40 SB-COVID-19 rehberini güncelledi. İndir
41 SB-COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberi güncellendi İndir
42 COVİD-19 Hastalığı ile ilgili Vaka Bilgi Formu güncellendi İndir
43 DSÖ,COVID-19 salgını sırasında acil kullanım için ilk iki tanı testi listelendi İndir
44 SB-Hastanelerde COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç kullanım bilgilerinin tek bir sisteme girilecek İndir
45 SB- Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık profesyonelleri için uzaktan eğitim videoları hazırlandı İndir
46 SB-?COVID-19 İmmünize Plazma Tedarik Asgari Kriterleri İndir
47 İSG Genel Müdürlüğü, yapı İşlerinde COVID-19 kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin doküman yayınladı İndir
48 İçişleri Bakanlığı Genelgesinin ilgili maddesi çerçevesinde iller arası geçiş yapacak olan yetkilendirilmiş kişilerin (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi) kontrol noktalarında sıkıntı yaşamamaları için yapması gerekenler ile ilgili İndir
49 Sağlık Bakanlığı rehber ve algoritmaları güncellendi İndir
50 SB- ?Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kılavuzu? yayınlandı İndir
51 İSGM-Toptan ve perakende marketlerde dikkat edilmesi gereken hususlar İndir
52 İSGGM-Kargo ve kurye taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar İndir
53 İSGGM-Eczanelerde alınması dikkat edilmesi gereken hususlar İndir
54 TUBİTAK-2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) İndir
55 İSGGM-?Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Çağrı Merkezlerinde Çalışanlara Yönelik Dikkat Edilecek Hususları İçeren Dokümanlar? yayımlandı İndir
56 SB-?COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi? yayınlandı İndir
57 SB-COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ güncellendi İndir
58 SB-?COVID-19 Tomografi Üniteleri? İndir
59 SB- ?COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi? İndir
60 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. İndir
61 Sağlık Bakanlığı, COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi güncellendi İndir
62 SB-Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Önerileri İndir
63 SB-Kullanılan Çarşaf ve Diğer Tekstil Ürünlerinin Temizliği İndir
64 SB-Vaka veya Temaslı İzleminde Çalışan Saha Ekiplerinin Kullanacakları Koruyucu Kişisel Ekipman (KKE) İndir
65 SB-Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı İndir
66 SB-Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri İndir
67 SB-İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi İndir
68 SB-Morg ve Defin Hizmetleri İndir
69 SB-Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı İndir
70 SB-COVID-19 salgını nedeniyle ithal ve ihraç edilecek ürünler için ön izin süreçleri ile ilgili kılavuz İndir
71 İSGGM-?Unlu Mamul İmal Eden ve Satan İşyerleri ile Bankacılık Sektöründe Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadelede Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Doküman ve Kontrol Listeleri? İndir
72 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluşlarına Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-II Yayımlandı İndir
73 İSGGM, Özellikle evsel atıkların toplanması esnasında COVID-19 ile etkin mücadele etmek maksadıyla dikkat edilecek hususlara ilişkin dökümanlar yayımlandı İndir
74 TUBİTAK, Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Fransa ve Kanada?nın dâhil olduğu ?EUREKA Network? kapsamında, COVID-19?a özgü ihtiyaçlara yönelik kısa ve orta vadeli yanıtlar bulmayı amaçlayan araştırma ve yenilik projeleri or İndir
75 SB, ?Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü? tarafından yayımlanan 15.04.2020 tarihli ve 80166981 sayılı ?Özel Çocuklar Destek Sistemi Uygulaması? konulu genelge yayımladı İndir
76 Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 16.04.2020 tarihinde ?COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar? konulu genelge yayımlandı İndir
77 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ?İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlandı. İndir
78 ?Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun? yayımlandı. İndir
79 SB,?COVID-19 Salgını Sırasında Uyulması Gereken Dental İşlemler Prosedürü? yayımlandı İndir
80 Sağlık Bakanlığı, ?Tıbbi Maske İç İmkanlar ile Üretim Kılavuzu? yayımlandı İndir
81 İSGGM tarafından Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Dokuman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
82 İSGGM, ?Güvenlik Görevlilerinin Çalışmalarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
83 SB, Covid19 Yönelik Kamu, Kurum ve Kuruluşların Alacağı Önlemler İndir
84 SB,Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri İndir
85 SB, Sağlık Kurumlarında Sosyal Ortamlarda Alınacak Genel Personel Önlemleri İndir
86 TİTCK, ?COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler? dokümanı doğrultusunda oluşturulan ?Sıkça Sorulan Sorular? dokümanı İndir
87 İSGGM, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniklerinde Yeni Tip Koronavirüsle etkin mücadele etmek maksadıyla dikkat edilecek hususlara ilişkin doküman ve kontrol listeleri yayımlandı İndir
88 İstanbul Tabip Odası, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-5 13-19 Nisan Haftası Raporu? yayımlandı. İndir
89 SB, Otopsilerde Alınacak Önlemler İndir
90 SB,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Alınacak Önlemler İndir
91 İSGGM, ?Elle Taşıma İşleri Yapılan İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
92 DSÖ, COVID-19 kapsamında Güvenli Ramazan uygulamaları konusunda yayımladığı rehber İndir
93 Sağlık Bakanlığı Radyoloji Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü dokümanını yayımladı İndir
94 Sağlık Bakanlığı Ramazan?da Alınması Gereken Tedbirleri yayımladı İndir
95 İSGGM, ?Tarım Sektöründe Yapılan Çalışmalarda Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
96 SB, Ramazan?da Alınması Gereken Tedbirler (23.04.2020) Yayımlandı İndir
97 SB, Kan Merkezlerinde Alınacak Önlemler (22.04.2020) Yayımlandı İndir
98 SB, Organ ve Kök Hücre Nakli Yapılan Merkezlerde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (22.04.2020) Yayımlandı İndir
99 SB, Havalimanlarında Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
100 SB, Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol ve Pasaport Memurlarına Yönelik Öneriler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
101 SB, Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
102 SB, Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı İndir
103 SB, Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı İndir
104 SB, Gıda Marketlerinde Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
105 SB, Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
106 SB, Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemleri (21.04.2020) Yayımlandı İndir
107 SB, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünite & Merkezleri ile Güzellik & Medikal Estetik Merkezlerinde Alınacak Önlemler (21.04.2020) Yayımlandı İndir
108 TUBİTAK-?Turkish Journal of Medical Sciences? İndir
109 SB-Pandemi Döneminde Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ( İndir
110 SB-N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı İndir
111 SB-Banka, PTT, Karantina Merkezleri vb. Yerlerde Çalışan Güvenlik Görevlilerine Yönelik Öneriler İndir
112 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2 yayımlandı İndir
113 COVID-19?un Çocuklar Üzerindeki En Ağır Etkisi: İhmal ve İstismar İndir
114 İSGGM, ?Maden İşletmelerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
115 SB, COVID-19 pandemisi nedeni ile ruhsat/izin sahipleri ve/veya bağlı bulundukları Dernek/Sendikalar tarafından yapılacak bağışlar ile ilgili ?Bağış Yapılabilecek Malzemeler Listesi? yayımlandı İndir
116 EKMUD, COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Sağlık Personelinde Enfeksiyondan Korunma Kılavuzu İndir
117 İSGGM-?Gıda Üretimi Yapan İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı. İndir
118 SB, Engelli Bakım Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri İndir
119 SB, Yurt Dışı Kargo Uçuşlarında Alınması Gereken Önlemler İndir
120 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme Ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından ?Ar-Ge Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu? yayımlandı İndir
121 İSGGM, Ana Metal Sanayi İşletmelerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi yayımlandı İndir
122 SB, COVID-19 ile ilgili bazı dokümanların İngilizce ve Arapça çevirileri yayımlandı. İndir
123 SB, ?Engelli Bakım Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri? dokümanı güncellendi İndir
124 SB, ?Psikiyatri Kliniklerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri? isimli doküman yayımlandı İndir
125 SB,COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İndir
126 SB, COVID-19 Pandemi Döneminde Evcil Hayvanların Bakımı İndir
127 İSGGM, ?Şehirlerarası Toplu Taşıma Araçlarıyla Ulaşımda Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
128 İTO, ?Korona Günlerinde İstanbul?da Sağlık-VII 27 Nisan ? 3 Mayıs Haftası Raporu? İndir
129 SB, ?Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler? İndir
130 SB, ?Ticari Taksiler ve Taksi Durakları İçin Hijyen Tedbirleri? konulu doküman eklendi İndir
131 İSGGM, Konaklama Hizmetlerinde Yeni Tip Koronavirüs ile Etkin Mücadele Kapsamında Dikkat Edilecek Hususların Yer Aldığı Doküman ve Kontrol Listesi? yayımlandı İndir
132 SB, web sitesine ?AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınacak Önlemler? adlı doküman eklendi İndir
133 İSGGM, ?Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarında Yeni Tip Koronavirüsle Etkin Mücadele Etmek Maksadıyla Dikkat Edilecek Hususlar?a ilişkin doküman ve kontrol listesi yayımlandı İndir
134 YÖK, tarafından COVID-19 Bilgilendirme? web sitesi erişime açıldı İndir
135 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ?Uzaktan Eğitim Gebe Okulu? videoları paylaşıldı İndir
136 SB, Pandemi Sürecinde Oruç Tutanlar İçin Beslenme Önerileri İndir
137 SB, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi İndir
138 SB, COVID-19 Rehberi Güncellendi İndir
139 SB, COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler Yayımlandı İndir
140 SB, COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler Yayımlandı İndir
141 Sağlık Bakanlığından bakkallara Kovid-19'dan korunma rehberi yayımlandı İndir
142 SB, COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Yayımlandı İndir
143 SB, COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı İndir
144 sb, COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler için İndir
145 SB, COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı İndir
146 SB, COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Yayımlandı İndir
147 SB, COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler Yayımlandı İndir
148 SB, COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler Yayımlandı İndir
149 SB, COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler Yayımlandı İndir
150 SB, COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler Yayımlandı İndir
151 SB, COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu yazısı yayımlandı İndir
152 SB, ?COVID-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler? yayımlandı İndir
153 SB, COVID-19 Kapsamında Semt Pazarları ve Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler İndir
154 SB, Yeni Afişler Yayımladı İndir
155 SB, ?COVID-19 Şüpheli/Kesin Tanılı Olguda Resüsitasyon Yönetimi? adlı eğitim videosu ekip portal üzerinden yayımlandı İndir
156 SB, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi İndir
157 SB, Çalışma Rehberi Afişleri ve Bütün İş Yerleri İçin Ortak Afişler İndir
158 ?HES (Hayat Eve Sığar) Kodu nedir? Nasıl alınır?? ile ilgili bilgiler içeren web sayfası erişime açıldı İndir
159 SB, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi? yayımlandı İndir
160 SB,?COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi? yayımlandı İndir
161 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-IX? İndir
162 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Koronavirüs Kolay Okunur Rehber-IV? İndir
163 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-VIII? İndir
164 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Otizmli Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi-VII? İndir
165 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?Yas Dönemi Destek Rehberi? İndir
166 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ?65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi ? VI? İndir
167 Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından ?COVID Pandemisi Sırasında ve Sonrasında SFT Laboratuvarları Çalışma Koşullarına Yönelik Uzlaşı Raporu? yayımlandı İndir
168 İSGGM-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme Sürecinde Alınacak Tedbirleri Belirledi İndir
169 SB, COVID-19 Rehberi Güncellendi İndir
170 SB, COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi İndir
171 SB,Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Güncellendi İndir
172 İSGGM, İnşaatlarda Daha Etkin Tedbirler İçin Teknik Çalışma Grubu Kuruldu İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİCovid-19 Bilgilendirma Ana Sayfasına Dönüş

Kurum Kimliği

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • 184

En Son Haberler