Kamu Kurum ve Kuruluşları COVID-19 REHBERLERİ

# İçerik Adı İşlemler
1 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması (Aile Sağlığı Merkezi) için İndir
2 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için İndir
3 Covıd-19 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Akış Şeması için İndir
4 Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması için İndir
5 Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi İndir
6 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sunumu İndir
7 Sağlık Bakanlığı COVID-19 sağlık personeli sunumu İndir
8 İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler İndir
9 Covid-19 İşyeri Bilgilendirme Korunma Tedbirleri Afişleri İndir
10 Covid 19 İşyeri Bilgilendirme Afişi İndir
11 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi İndir
12 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi İndir
13 Vaka Sorgulama Kılavuzu İndir
14 Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Ekipman Kullanım Önerileri İndir
15 COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları İndir
16 SB, Covıd ? 19 Referans Laboratuvarlar Ve Numune Gönderecek İllerin Listesi İndir
17 Sağlık Bakanlığı Covıd-19(Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi-25.03.2020 İndir
18 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil HAsta Yönetimi Şeması 25.03.2020 İndir
19 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması için 25.03.2020 İndir
20 SSK-Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Duyuru İndir
21 İSGGM-Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler İndir
22 Aktif TÜSEB Çağrıları İndir
23 COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısı İndir
24 Sağlık Bakanlığı Poliklinik / Acil Hasta Yönetimi Şeması26.03.2020 İndir
25 ÇSGB-Yeni Tip Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Kılavuzu Yayımlandı İndir
26 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İndir
27 SB-COVİD-19 Pandemisinde Özel Sevk Kurallarına Tabi Hastaların Diyaliz Tedavileri İndir
28 SB- Covid-19 Pandemisinde Kemik İliği Nakilleri İndir
29 SB- Pandemi Sürecinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında İndir
30 SB-Uzaktan Eğitim Videoları İndir
31 SB-COVID-19 bilgi için(Yeni Site) İndir
32 SB-Türkiye?deki olgu sayılarının takibi için(Yeni Site) İndir
33 SB, COVID-19 kapsamında yetkilendirilmiş tanı laboratuvarlarının sayısını 44 ilde toplam 73?e çıkardı İndir
34 SB, 81 ilde belirlenen psikososyal destek hat bilgilerini paylaştı İndir
35 SB-COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar İndir
36 COVID-19 Evde Hasta İzlemi İndir
37 Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu İndir
38 COVID-19 İzole Alan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Müdahale Talimatı İndir
39 COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı?sinde Kullanılacak İlaçlara İlı?şkı?n Bı?lgı?lendı?rme İndir
40 SB-COVID-19 rehberini güncelledi. İndir
41 SB-COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberi güncellendi İndir
42 COVİD-19 Hastalığı ile ilgili Vaka Bilgi Formu güncellendi İndir

DOKTORCLUB ÖZEL COVID-19 REHBERİ